DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Forskellen på to Konger, Saul og David

16 mar. 2019

Gud forkastede Saul, mens David var en mand efter Guds Hjerte. Hvad er forskellen? Jeg har ofte tænkt over, hvad er det der får os til at synes om et andet menneske, blive forelsket, blive venner, fordømme, frikende osv. Jeg så fornyelige en udsendelse i fjernsynet om verdens fedeste mand 450kg. Han kom på en stærk slankekur og tabte næsten halvdelen af sin vægt. Der var en pige der over internettet fik nød for ham og ville hjælpe. De endte med at blive kærester. Jeg faldt for dine øjne, sagde hun. Vi som mennesker vurderer efter det ydre, og efterhånden efter det der stikker frem af vores personlighed. Vi bliver ikke tiltrukket af det samme, vi vurderer ikke ens.
Set udefra var Saul og David 2 konger, der troede på Gud. De var ikke i tvivl om hans eksistens, de vidste at han var der. De lavede begge fejl, der efter moderne dansk lov ville sende dem begge i fængsel på livstid.
De var begge Salvet til Konge af Israel. Hvad var forskellen?
Saul blev udvalgt til Konge, da Israelitterne krævede en konge som de andre folk havde. Saul var den flotteste fyr i Israel. Saul regerede med succes i 42 år til han var 52 år gammel. Han havde mange sejre, men det der gik galt var hans stolthed, magten fyldt mere end lydigheden over for Gud. Han stoler mere på sin egen dømmekraft frem for Guds trofasthed. Flere gange kommer Samuel til Saul, hvor han har været ulydig. Han forsvarer sig og vil ikke erkende sin skyld. Når han så bliver konfronteret med ulydigheden, bagatelliserer han den og undskylder sig med at hensigten var for Guds skyld. Gud er ikke interesseret i hans undskyldninger, men ønsker lydighed af et rent hjerte. Han ønsker bare, at Saul erkender sine fejl, angre og vender om af et ærligt, rent hjerte. I 1. Samuel 15:13ff bliver det for meget, da Saul igen lyver med ”Jeg har gjort, som Herren befalede.” Samuel afslører ham punkt for punkt, og Saul erkender kun af nød når han bliver direkte afsløret. Først da Gud tager kongemagten fra ham ser han at hans storhedstid er slut. Han indrømmer og trygler om nåde, men da er det for sent. Gud kan ikke bruge en, hvis hjerte han ikke kan stole på.

Selv om Gud havde forkastet Saul, regerede han stadig videre. Men velsignelsen var tydeligvis taget fra ham, og han vidste det. Han vidste at Samuel sandsynligvis ville salve en efterfølger, og det ville ha forhindre.

I modsætning til Saul, var David ud af en ringe slægt, og selv i hans egen familie var han den mest oversete. Efter hans far havde præsenteret alle hans sønner og ingen var valgt, måtte Samuel spørge efter flere sønner før Faderen kom i tanker om David der gik ude og passede får. David udviste fra begyndelsen en ydmyg holdning. Saul blev fyldt med mere og mere had til David, mens David på trods af Sauls had beholdt respekten over for Saul. Flere gange havde han mulighed for at slå Saul ihjel, så han hurtigt kunne blive Konge, hvor han nægtede at lægge hånd på Guds salvede. Som Konge holder han hjertet rent, og han holder en helt anden ydmyg holdning til erkendelse af sine synder når han falder. Han angrer af hjertet, og Gud kalder ham en mand efter hans hjerte.

Når Gud vurderer os mennesker, ser han på noget helt andet end det der kan måles og vejes efter vores målestok. Vores relation til Gud er et hjertefællesskab. Gud ser på vores inderste, mest hemmelige motiver, og det er det der betyder noget. Vi vurderer hinanden efter det vi umiddelbart ser og hører. Og det er ærgerligt, for det er ikke meget af en person man kan se udefra.

Når vi som mennesker med vores veludviklede evne til at vurdere og dømme hinanden, (som er nedarvet fra da vi spiste af frugten i edens Have) ser på Saul og David, er de to konger der fortjener straf. Gud han ser på hjerterne og motiverne bag, som vi ikke har mulighed for at vurderer. Gud har adgang til hjertedybet og kan se de reelle hensigter, som vi umiddelbart ikke har adgang til


Hilsen Hans
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk