DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Se Guds rige – for dér er Guds godhed

16 maj. 2020

En serie bøger og hæfter på min reol minder mig om flere gode uger i det økumeniske kloster i den franske by Taizé. Tidebønnerne, de melodiske lovsange og især munkenes bibelundervisning har siden været et pejlemærke for mig.

Broder Rogers skrifter inspirerer til dyb hengivelse til Jesus Kristus og insisterer på, at han er til stede overalt. Han er kendt for at sige: Overalt hvor godhed råder, dér er Gud.

Den lader vi lige stå lidt. Overalt hvor godhed råder, dér er Gud!

Måske begynder visse skriftsteder fra Bibelen at tone frem: Herrens er jorden og dens fylde, jorderig og dem, som bor derpå (Salme 24,1). Måske husker du en lære i teologien: Gud er allestedsnærværende.

Og hvor han er, dér er godhed. Jesus siger, at ingen er god uden Gud. Det vil sige at ingen menneskelig godhed kan måle sig med Guds. Men når der alligevel er godhed i verden, er det fordi Guds godhed smitter af på os.

Kan du se Guds godhed omkring dig? Hvis du kan, har du fået øje på Guds rige. Et rige, som ikke er begrænset af landegrænser, ikke kan afgrænses af en tidsperiode i historien, men er et evigt rige, et Himmerige, som Jesus selv ynder at kalde det. Et rige, hvis magt og myndighed kommer fra Gud, og et rige hvis værdier demonstreres ud fra Jesu liv og lære og – ikke mindst – hans hengivelse i offerdøden på korset for din og min skyld.

Jesus gør meget ud af at fortæller, hvad Guds rige ikke er. I Lukas 17:20-21 læser vi:

Da han en gang blev spurgt af farisæerne om, når Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: Guds rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige: Se, her! Eller Dér er det!

Det er altså ikke noget udvortes, noget synligt, noget afgrænset, som vi kan pege ud, fastholde og dokumentere: Dér er det! Det er langt mere diffust, og som vi senere skal se, er det noget indvortes, usynligt, som vi ikke kan putte i nogen kasse.

Apostlen Paulus fortæller mere om, hvad Guds rige ikke er: Guds rige består ikke i ord, skriver han i 1. Kor. 4:20. Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, skriver han i Rom. 14:17.

Med disse ord får vi med det samme indkredset, hvad menneskelige systemer ofte handler om. Også de religiøse systemer: Det skal se ud af noget! Det skal italesættes, som det så flot lyder! Og vi skal selv have gavn af det!

Men hvad består Riget så af? Jo, et helt andet indhold:

Guds rige består ikke i ord, men i kraft, skriver han i 1. Kor. 4:20. Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden, skriver han i Rom. 14:17.

Helligånden!

Husker du disciplenes brændende spørgsmål til Jesus lige inden Mesterens himmelfart? Er tiden nu kommet, da du vil genoprette Riget for Israel? (Ap.G. 1:6). De var optaget af det synlige og begrænsede Rige, som var lovet af profeterne.

Og ja, løfterne holder stadig stik. Gud har lovet at manifestere sit rige synligt og konkret en gang. Løven og lammet skal græsse sammen. Esajas 65: 17 ff. Sværdene skal smedes om til plovjern; spyd til vingårdsknive (Mika 4:3).

Men tiden er ikke inde. Og det tilkommer os ikke at kende tider eller timer, siger Jesus. Nu skal Gudsriget udbredes åndeligt:

Når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner i Jerusalem, Judæa og Samaria og helt til Jordens ende!

Altså usynligt og ubegrænset!

Med andre ord: Ja det synlige rige kommer på et tidspunkt. Men bland jer udenom. Og gør det, som I får besked på nu: Vær mine vidner! Vidner om Guds riges værdier, som er retfærdighed, fred og glæde og som demonstreres i Helligåndens kraft.

Med andre ord: Guds godhed. Den godhed vi ser overalt, hvis vi har øje for Guds rige.


Dette er et uddrag af prædikenen ”Hvad er Guds rige” og kan høres på www.soundcloud.com/svendlobner.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk