DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Giv slip før du tager fat

1 mar. 2021

Vores tålmodighed bliver sat på prøve for tiden.
Tålmodighed er ofte en overset dyd, som vi godt ved er vigtig, men er svær at håndtere.
Specielt når hverdagen som vi kender den bliver udsat eller lavet om på ubestemt tid.
Midt i denne svære tid er også en vigtig besøgelsestid. Lukas 19:42,44
Midt i mørket og det svære åbner sig nogle muligheder som ikke var der før eller som vi ikke gav opmærksomhed. Det giver os anledning til at Gud kan gå dybere i vores liv, men også anledning til reflektion og fornyelse.

Definitionen på tålmodighed er: finde sig i lang ventetid og udholde forgæves anstrengelser uden at miste besindelsen.

På den ene side har vi brug for at lære at vores tålmodighed kan strækkes lidt længere end vi forestiller os. Ligesom en elastik, men den har en evne til at gå hurtig tilbage til begyndelsespunktet, når vi slipper den.

På den anden side har vi også brug for at opleve at tålmodigheden ændrer vores indre. At vi ikke bare venter på at verden har forandret sig, men selv undergår en forandring på det indre plan som vil vare ved efter denne pandemi.

Hvis man ønsker at lære tålmodighed på det indre plan, må man lære at give slip før man tager fat.
Der skal ligesom ske en afvikling før der skal ske en udvikling.
Noget skal dø for at noget nyt kan komme til live igen.
Der er ikke nogen genveje til mere tålmodighed!
Paulus oplevede det og skriver bl.a. om det i hele Filipperbrevet.
Filip 4:4 ”Glæd jer altid i herren”, 1 Tessaloniker 5:18 ”sig tak under alle forhold.”
Hvis man for alvor ønsker at tålmodigheden skal være ens gode ven, så må man give slip på egne og andres forventninger inden man tager fat. Giv slip på forfængeligheden og præstationsangsten.
Matt 16:26 For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv?
Lige her handler dette skriftsted om at ikke blive fanget i bekymringer om nederlag eller drømme om succes eller sammenligne sig med andre.
Utålmodigheden tænker på alt det mulige som kan ske og som mange føler de skal opnå og vinde.
Sagt med andre ord er man i fare for at miste sin sjæl.

Saul i det gamle testamente havde det problem med tålmodighed. Det kostede hans trone og kongetitel.
Han havde for travlt og mistede det hele.
I denne kontekst går tålmodighed og lydighed hånd i hånd.
Gud havde talt om at vente og Gud havde talt om ikke at tage noget krigsbytte, men Saul havde for lidt tålmodighed og mangel på lydighed. De to går ofte hånd i hånd.

Vi er opdraget til at yde og forbedre vores effektivitet og udvikle os hele tiden, men Gud ønsker vi skal lære at give slip, før vi tager fat.
Vi er kaldet til at hvile i Gud og den person vi er I ham. Han er almægtig og kan gøre alting muligt
Vi skal følge efter ham – gå i hans fodspor.

Når vi er bevidst om vores grænser, vores evne til at styre og kontrollere, hjælpe og helbrede, så udvikler vi mere tålmodighed uden at være uansvarlig
Giv slip på at du kan alt, skal alt og vil alt, så er du meget bedre til at kunne yde dit bedste og være tålmodig, når omstændighederne forandre sig og du ikke kan ændre på det.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk