DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Guds rige er retfærdighed, fred og glæde

1 mar. 2022

Jesus og Paulus pointerer, at Guds rige er en sfære, hvor vi er trygge, fordi tingene går ordentligt for sig, alle har det godt, og vi også har det sjovt. Lige modsat verdens ledere, der regerer med vold og magt og endda formaster sig til at invadere andres territorier.

Den aktuelle krig i Ukraine leder tankerne hen på, hvad et rige i virkeligheden er. Det er landegrænser, ja, men det er meget mere. Det er kultur, værdier, overbevisninger. Tror en diktator, at han bare uden videre kan invadere et andet land? Det viser noget om hans værdier. Reagerer landets ledelse med modstand, stolthed, udholdenhed? Det viser også noget om værdier.

Og de to modsatrettede værdier og adfærdsmønstre ser vi for vore øjne i den aktuelle russisk-ukrainske konflikt lige nu.

Jesus og Paulus gjorde meget ud af at pointere, hvad Guds rige ikke er – og hvad det i virkeligheden er. Det handler denne prædiken om.

Hvor godhed råder, dér er Gud
Men først: En serie bøger og hæfter på min reol minder mig om flere gode uger i det økumeniske kloster i den franske by Taizé. Klosteret blev oprettet af Broder Roger under Anden Verdenskrig og husede i begyndelsen en del flygtninge – først jøder og siden tyskere. Klosteret har siden modtaget syriske flygtninge, men er især kendt for at modtage unge fra hele verden – omkring 100.000 om året – som under et ugelangt ophold falder til ro, finder fodfæste og fordyber sig i troen.

Broder Rogers skrifter inspirerer til dyb hengivelse til Jesus Kristus og insisterer på, at han er til stede overalt. Og det leder til denne uges prædiken om Guds rige. Han er nemlig kendt for at sige: Overalt hvor godhed råder, dér er Gud.

Kan du se Guds godhed omkring dig? Hvis du kan, har du fået øje på Guds rige. Et rige, som ikke er begrænset af landegrænser, ikke kan afgrænses af en tidsperiode i historien, men er et evigt rige, et Himmerige, som Jesus selv ynder at kalde det. Et rige, hvis magt og myndighed kommer fra Gud, og et rige hvis værdier demonstreres ud fra Jesu liv og lære og – ikke mindst – hans hengivelse i offerdøden på korset for din og min skyld.

Ikke hvad man kan se, omtale, spise og drikke
Men først skal vi kigge på, hvad det ikke er. For det gør både Jesus og Paulus meget ud af at fortælle.
I Lukas 17:20-21 læser vi:

Da han en gang blev spurgt af farisæerne om, når Guds rige kommer, svarede han dem og sagde: Guds rige kommer ikke således, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige: Se, her! Eller Dér er det!

Det er altså ikke noget udvortes, noget synligt, noget afgrænset, som vi kan pege ud, fastholde og dokumentere: Dér er det! Det er langt mere diffust, og som vi senere skal se, er det noget indvortes, usynligt, som vi ikke kan putte i nogen kasse.

Apostlen Paulus fortæller mere om, hvad Guds rige ikke er:
Guds rige består ikke i ord, skriver han i 1. Kor. 4:20.
Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, skriver han i Rom. 14:17.

Hovmod, teoridannelse og materialisme
Med disse ord får vi med det samme indkredset, hvad menneskelige systemer ofte handler om. De politiske systemer. Men også de religiøse systemer: Det skal se ud af noget! Det skal italesættes, som det så flot lyder! Og vi skal selv have gavn af det!

Altså de tre værdier som alt for ofte præger os: Hovmod – hvor vi selv er i centrum. Teori – hvor vi ikke behøver at handle – en afhandling er nok. Materialisme – hvordan vi kan forkæle os selv med forbrug.

Tænk et øjeblik på, hvor meget af det moderne kirkeliv, der handler om os, de ord, vi siger i prædikener, undervisning, kirkeblade og hjemmesider, og det vi omgiver os med af flotte kirkebygninger, velplejede kirkegårde og smart inventar. Jeg kender en kirke, der brugte 1 million kroner på lydudstyr!

Men ud fra både Jesus og Paulus kan vi slutte, at Guds rige ikke består af alt dette tilbehør.

Helligåndens kraft, retfærdighed, fred og glæde
Men hvad består Riget så af? Jo, et helt andet indhold:
Guds rige består ikke i ord, men i kraft, skriver han i 1. Kor. 4:20.

Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden, skriver han i Rom. 14:17.

Hvad er Guds rige? Det er retfærdighed, fred og glæde. Guds rige er med andre ord en sfære, hvor vi er trygge, fordi tingene går ordentligt for sig, vi har det godt, fordi alle vedligeholder relationerne, og vi har det sjovt, fordi vi har overskud til at udfolde os med al vores kreative indfald.

Måske en anelse populært sagt, men alligevel. Det hjælper os til at se, hvordan de tre værdier hænger sammen. Når tingene foregår ordentligt, kan vi koncentrere os om at pleje relationerne og får overskud til at udfolde os. Retfærdighed medfører fred, og fred medfører glæde.

Sammenlign med musik: Når instrumentet stemmer, kommer melodien til sin ret, så vi kan glæde os over den.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk