DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Håbet lever!

1 maj. 2022

Jeg har det privilegium som journalist at interviewe alverdens mennesker. Én fortæller glad om sine succesoplevelser, en anden med gråd i stemmen om svigt og overgreb. Endnu en deler sine erfaringer, viden og ekspertise. Jeg lærer en hel masse hver dag!

Gennemgående i alle mine interviews er håbet. Håbet om, at livet nok skal lykkes, krisen overvindes og kommende generationer tage over og gøre det bedre end én selv. Håbet lever i os mennesker som en ild – enten som en lille glød eller en blussende flamme.

Det er der en grund til. Samme grund som at træerne får blade og blomster skyder op af jorden hvert forår. Livet kan ikke holdes tilbage. Og sådan er det med håbet. Håbet lever!


Kan selve håbet være levende?
I Bibelen møder vi udtrykket ”levende håb”. Her er håbet forankret i en særlig historisk begivenhed, nemlig Jesu Kristi opstandelse. Apostlen Peter skriver:

”Lovet være Gud, vor herre Jesu Kristi fader, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.” (1. Pet. 1:3)

Jeg har tænkt meget over udtrykket ”levende håb”. Som sprognørd overraskes jeg af, at netop de to ord er sat sammen. Vi kan sige, at håbet lever. Men kan vi også sige levende håb. Kan selve håbet være levende?

Ja, det kan det i kraft af Jesu opstandelse. Og kigger vi nærmere på ordets betydning på det græske grundsprog, dæmrer det for os. Det græske ord for ”levende” – dsosan - betyder nemlig eksisterende, levende og livgivende.

Håbet er virkeligt
Levende håb betyder først og fremmest eksisterende håb. Det signalerer, at håbet er virkeligt; ikke et fatamorgana, ikke noget, vi bilder os ind, ikke luftige drømme. Det kristne håb er et virkeligt håb, fordi Jesu opstandelse er virkelig.

Apostlen Paulus argumenterer for dette, når han pointerer, at Jesus blev set efter sin opstandelse, først af kvinderne, så af disciplene, så af over 500 personer på én gang (1. Kor. 15:5-8)! Håbet bunder altså i en historisk virkelighed. Fordi Jesus overvandt døden, som også kaldes ”den sidste fjende” (v. 26), kan alt andet også overvindes.

Derfor oversættes ”levende håb” også med ”sikkert håb”. Det er ikke grebet ud af den blå luft og derfor usikkert. Det hviler på en historisk kendsgerning og er derfor sikkert.

Håbet forfrisker
Levende håb betyder dernæst det, ordet siger på dansk: levende. Jeg kommer til at tænke på udrykket ”levende vand”, et udtryk Jesus bruger om det åndelige liv, han tilbyder. Her betyder ordet egentlig ”rindende” vand og kan derfor tolkes som ”forfriskende” vand.

Det kender vi sikkert fra hverdagen, når nogen siger noget opmuntrende eller fortæller en god historie. Der kommer en ny atmosfære ind i rummet. Mørket viger for lyset. Håbets glød bliver en flamme. Vi bliver forfrisket af at være sammen med positive mennesker. Ligesom når vi drikker et glad koldt kildevand, når vi er rigtig tørstige.

Sådan er håbet. Det forfrisker os. Og det er der en grund til. Da Jesus opstod fra de døde, var det fordi døden ikke kunne holde på ham. Det var umuligt for døden at fastholde ham. Det negative, destruktive måtte vige for det positive og konstruktive. Det er da forfriskende!

Håbet giver ny energi
Det leder til den tredje betydning: livgivende. Håbet giver ny energi. Når vi nærmer os målstregen, får vi pludselig nye kræfter. Vi ser lys for enden af tunnelen. Og vi får uanede kræfter til at kæmpe os frem det sidste stykke.

Den svenske præst og poet Ingemar Olsson synger: ”Det är hoppet som bär mig!” – Det håbet, som bærer mig. Har du oplevet at blive båret? Ja, som lille baby af din mor! Og som lille, da din far kastede dig højt op i luften. Som ung, da kraftige bølger bar dig ind mod stranden. Måske også som voksen, da flyet lettede på ferierejsen. Det er skønt at blive båret!

Når vi bliver båret, kan vi hvile ud, og når vi hviler, får vi ny energi. Håbet er også livgivende – og sådan beskriver profeten det:

”Ny kraft får de, der bier på Herren, de får nye svingfjer som ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.” (Esajas 40:31).

Det kan man kalde ”et levende håb”!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk