DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Omvend Jer, for Himmeriget er kommet nær!

16 jul. 2022

Jamen giver det overhovedet mening at tale om Himmeriget i en tid som vores?

Der er krig i Ukraine og andre steder, og og der har været det tragiske angreb i Fields søndag den 3. juli og andre tragiske skyderier og angreb i mange andre lande. Al den ødelæggelse og død minder snarere om helvede end om Himmeriget.

Ja, netop i sådan en tid giver det fantastisk mening at tale om Himmeriget! Netop i sådan en tid har vi brug for at blive mindet om, at Guds ønske er, gennem tro på Jesus og med Helligåndens hjælp at give os Himmeriget, - og ikke helvede.

Han, der sagde disse ord: Omvend Jer, for Himmeriget er kommet nær! Jesus Kristus, Han har ryddet en vej gennem ødelæggelse og død.

Det gjorde Han i Langfredagens mørke ved at blive på korset i ufattelige lidelser. Det gjorde Han på trods af nogle med-dødsdømte og tilskueres opfordring til, at Han skulle frelse sig selv ved at stige ned af korset. Nej, Jesus Kristus blev midt i lidelsen, selv om Han kunne have bedt sin Far, Gud, om at sende mængder af engle til undsætning.

Men det gjorde Han ikke.

Hvorfor ikke?. Jeg tænker, at Jesus midt i lidelsen for sit blik har set alle mennesker til alle tider og steder, lige fra Adam og Eva til det sidste menneske på vores jord, - også dig og mig.
Vel vidende, at hvis Han gav op, steg ned af korset, så ville alle mennesker være redningsløst fortabte i det ondes magt.

Derfor blev Jesus på korset, af kærlighed til alle mennesker, - også til dig og mig.

Har du nogensinde tænkt over, og takket for, at for Jesus Kristus, Guds Søn, var du værd at dø for?

Det er for mig at se verdens aller-største værdi-fastsættelse af et menneskes værd, ikke set gennem et forsikringsselskabs øjne, men med og gennem Guds øjne.

Hvordan kommer vi så ind i Himmeriget?

Det gør vi ved at tro på Jesus som vores Frelser og Herre. At tro og tage imod, at det, Jesus gjorde i Langfredagens mørke, at det også er for og til os.

Hvis du så vil sige: Jamen jeg kan ikke tro, - så må jeg sige: Nej, det kan jeg heller ikke - af mig selv. Det kan intet menneske.

Derfor må vi indrømme, at vi ikke kan frelse os selv, og så må vi bede Gud om, at Han ved Ordet og Helligånden vil give os troen. At Han vil holde os fast i troen, og gennem Helligånden hjælpe os med at dele ud af Hans kærlighed i ord og handlinger.

Jamen, tænker du måske. Det kan jeg heller ikke. Nej, men det var jo netop derfor, at det blev Pinse. Der hvor Gud sendte Helligånden for at give os troen, for at lære os at ligne Jesus, - og for at hjælpe os til at tjene Gud og hinanden.

Jamen, hvornår kommer så Himmeriget?

Det ville Jesu disciple også gerne vide.

Men Jesus fortalte dem blot: Det er ikke Jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt.
(Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 6-7)

Det er heller ikke vores sag at kende, hvornår Jesus kommer igen, eller helt hvordan det kommer til at ske.

MEN DET SKER! Når og som Gud vil.

Derfor så: Omvend Jer, for Himmeriget er kommet nær!

For, som Jesus sagde og siger: For således elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham.
(Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16-17).


Her et forslag til en bøn om tro.
Kære Gud.
Tak, fordi du er og altid vil være. Tak fordi du kom gennem Jesus engang, - og tak fordi du også vil komme til mig i dag.
Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig. Hjælp mig til at tro og at blive ved med det. Og tak, at du i din time vil tage mig helt ind i dit Himmerige.
Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig. Og tak, at du i din time vil tage mig helt ind i dit Himmerige.
Amen.

Ivan L. Jakobsen.
Tidligere sognepræst.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk