DAGENS ORD: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserne 1:13

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Det skal mærkes at vi lever!

16 jun. 2023

Vi har brug for oplevelser, også åndelige oplevelser. De kommer, når vi griber det, vi allerede har fået.

Forleden stod det tindrende klart for mig: Hver eneste af mine åndelige erfaringer har jeg gjort mig ved at erkende det, jeg allerede har fået. Frelse, Helligåndens fylde, de åndelige nådegaver – alt sammen skyldes ”den himmelske verdens åndelige velsignelse”, som allerede er til rådighed i Kristus.

Erkendelse baner vej for erfaring.
Vi har brug for oplevelser, også på det åndelige område. ”Det skal mærkes at vi lever!” er titlen på en interviewbog med Johannes Møllehave og Benny Andersen. Og det er så sandt som det er sagt. Det subjektive betyder noget.

Men oplevelser kan variere, ligesom følelser kan svinge. Derfor må de hægtes op på noget objektivt. Ja, faktisk er det en god idé at læne sig tilbage i de objektive kendsgerninger: Vi lever, vi trækker vejret, vi er underlagt visse vilkår med både muligheder og udfordringer. Sådan er livet.

På det åndelige område er der også sådanne objektive kendsgerninger: Vi er frelst, fordi al vores skyld er sonet, Helligånden er udgydt over alt kød, os selv inklusive, og alle de åndelige gaver er til rådighed for os, når vi har brug for dem.

Pludselig står det klart, at det jo var de tre kendsgerninger, jeg skrev om i mine tre første bøger:

”Hurra, jeg er fri!” handler om Guds frelsesplan, at syndens straf, dvs. konsekvenserne af vores fejltrin, allerede er sonet for alle mennesker (fortid), at syndens magt, dvs. den åndelige tyngdekraft, der får os til at gøre det forkerte, overvindes i efterfølgelse af Jesus (nutid), og at syndens nærvær en dag vil forsvinde helt, da alt vil blive fuldt genoprettet og alle sygdomme helbredt (fremtid).

Jeg glemmer aldrig den dag på sofaen i landsbyen Sanjaranda, da jeg som 8-årig følte mig som verdens største synder og kaldte på min mor, så hun kunne bede for mig. Da strømmede der en særlig fred ind i mit indre, og jeg oplevelse den frelse, som allerede var min, da Jesus råbte ”Det er fuldbragt!”

”Hvordan bliver jeg fyldt af Helligånden?” skrev jeg som selvterapi og et stille oprør mod systemet, efter jeg følte mig totalt anderledes end andre unge, fordi jeg ikke kunne mærke noget, da jeg ”gik frem til forbøn” på vækkelsesmøder for at blive ”døbt med Helligånden”.

Det var først senere, da jeg erkendte, at Helligånden allerede var blevet udgydt på Pinsedag, ”over alt kød”, dvs. alle mennesker, også mig, at jeg symbolsk kunne række mine hænder frem og sige: ”Så modtager jeg dig, Helligånd!” og igen opleve denne ubeskrivelige fred.

”Hvordan bruger jeg de åndelige gaver?” skrev jeg efter selv at have erfaret kreative indfald som kundskab, visdom, profeti i særlige situationer, hvor der var behov for det. Og selv som 5-årig være blevet helbredt for hjernemalaria og senere have bedt for andre som blev helbredt.

Det nytter jo ikke at profetere, når man står over for en syg, som har brug for at blive rask! Sorry, jeg har kun profetiens gave! Det er heller ikke relevant at bede om et mirakel, når der i virkeligheden er brug for sund fornuft fra visdommens kilder til at løse en kompleks opgave.

Nej, når Helligånden bor i os, er alle de åndelige gaver potentielt til stede.

Nu skriver jeg ikke for at reklamere for mine gamle bøger, som er udsolgt for længe siden, men for at opmuntre dig, som søger åndelige oplevelser, men ikke rigtig mærker noget.

Det handler faktisk ikke om selve oplevelsen, den kommer når den vil det. Det handler meget mere om at erkende og glæde sig over de åndelige kendsgerninger, at du ER frelst, at Helligånden ER udgydt over dig, og at de åndelige gaver ER til rådighed lige nu og her.

For som skrevet står: ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse.” (Efeserbrevet 1:3).


Lyt til Svend Løbners prædikener på Soundcloud.com/svendlobner
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk