DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Vise mænd og kvinder søger stadig efter messias.

1 dec. 2023

Adventstid er ventetid og tid til eftertanke.
Advent kommer af det latinske ”Adventus Domini”, Herrens ankomst. I advent venter vi på ”tidens fylde”, som Paulus kalder det, tiden hvor Gud sender sin søn for at give os frihed, frelse og forløsning.
I kirkeåret er tiden lilla, og i traditionen er det en tid til bod og faste;
en tid til at forberede sig sjæleligt, legemligt og åndeligt på det, der skal komme.
Skal man bruge adventstidens eftertænksomhed til at overveje sit eget liv? Det er en mulighed. Man kan også bruge tidens eftertænksomhed til at vende opmærksomheden udad:
Hvem er det, du kan hjælpe med ikke at tabe modet? Er der en nabo eller en kollega, der har brug for en håndsrækning? Hvem har brug for en besked eller en opringning? Hvad kan du gøre for og med ham eller hende, der må holde sig hjemme – eller den, der må forlade sit hjem?
Gør adventstiden til en god tid for en, du kender – eller for en, du ikke kender.
Frygt ikke, tab ikke modet, hold håbet op!

De vise mænd opdager stjernen!
De tre vise mænd, var ” magere”, perserrigets zarathustriske præster, der praktiserede astrologi og drømmetydning. De var af ædle folk, uddannede, velhavende og indflydelsesrige. De var filosoffer, rådgivere for herskere, oplært i al visdom fra det gamle Øst. De vise mænd, der kom og søgte Kongesønnen/Messias/Kristusbarnet, ikke som afgudsdyrkere; de var oprigtige mænd af integritet som søgte efter meningen med livet eller en større mening.
De kunne have set og noteret det i deres studier og interesse og ikke gjort noget mere ved det.
De kunne måske have indikeret at dette er nok kæmpestort og meget specielt, men gået tilbage til deres normale liv, men det gjorde de ikke!!! De fulgte op på det.

Når du søger, er du åben for input og når de kommer, afviser du dem ikke, men forfølger dem.
For 2000 år siden betragtede man stjernehimlen for astrologiens – altså stjernetyderkunstens skyld. Astronomien, læren om himmellegemerne som fysiske objekter, var kun en biting. Det var en almindelig tro, at stjernernes og planeternes indbyrdes stillinger kunne forudsige kommende begivenheder.
De troede på at tegn på himlen markerede både fødsel og død af store herskere og ledere
De havde tilsyneladende studeret de hebraiske skrifter og især må de messianske profetier i Det Gamle Testamente have krævet deres opmærksomhed, og blandt disse fandt de:
4 Mos 24:17 En stjerne træder frem fra Jakob; en herskerstav skal rejse sig fra Israel.
De var bestemt bekendt med Mikas profeti i Mikas bog 5:2 Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.
Mattæus 2: 5, 6 Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel
Salme 72 Konger fra Tarshish og fjerne øer skal frembære gaver, Sabas og Sebas konger skal bringe tribut. Alle konger skal kaste sig ned for ham, alle folkeslag skal tjene ham. Han redder den fattige, der råber om hjælp, og den nødstedte, som ingen hjælper. Han forbarmer sig over svage og fattige, han redder de fattiges liv; fra undertrykkelse og vold udfrier han dem, deres blod er dyrebart i hans øjne. Gid han må leve og modtage af Sabas guld!
Esajas 60: 3:7 Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Løft blikket, og se dig omkring: De samles alle og kommer til dig, dine sønner kommer fra det fjerne, dine døtre bæres ved hoften. Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Midjan og Efa, fra Saba kommer de alle sammen, de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris.
Da de forsøgte at forstå betydningen af de hellige skrifter, besluttede de at forfølge stjernen i håb om at det var Messias.
Ligesom Abraham vidste de ikke først, hvor de skulle hen, men fulgte i tro, da ledestjernen ledte dem på deres vej.
1 mos 12:1-3 Abraham Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.«
De vise mænd fra Østerland havde bemærket, at Jupiter og Saturn nærmede sig hinanden, og selvom de ikke havde noget kendskab til planeternes rent fysiske forhold, havde de et forbavsende godt kendskab til himmelmekanikken og var således godt klar over, at den kommende konjunktion (planetmøde mellem Jupiter og Saturn) ville blive et tredobbelt møde.
Det første møde fandt sted sidst i maj måned, og når der i Matthæusevangeliet står, at de havde set stjernen i Østen, kan det både betyde, at de havde observeret fra Babylon, altså øst for Palæstina, eller også at observationen var foretaget om morgenen i maj. På det tidspunkt stod Jupiter og Saturn nemlig i nærheden af Solen – altså set fra Jorden – og kunne ses mod øst umiddelbart før solopgang.
Mange mennesker ”opdager” også en stjerne i form af forunderlige ting i deres liv eller hverdag
Vismændene søger kongesønnen fordi der er en længsel efter at noget ødelagt bliver helet igen og genoprettet ifølge skrifterne. Længsel efter en himmel og paradiset.
Salme 72 Han redder den fattige, der råber om hjælp, og den nødstedte, som ingen hjælper. Han forbarmer sig over svage og fattige, han redder de fattiges liv; fra undertrykkelse og vold udfrier han dem, deres blod er dyrebart i hans øjne
Vise mænd, intellektuelle mænd/kvinder søger også i dag.
Der må være mere mellem himmel og jord end bare det vi oplever her og nu.
De tilbad Jesusbarnet, velvidende om at de ikke vidste hvad der skulle ske når han voksede op.
Tegnene og brikkerne faldt på plads og de vidste at de vidste at dette var Messias.
Du kan gøre det samme i dag. Tag imod Messias, tilbed ham og følg efter ham.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk