DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Signe Dorthe Voldby

Netpræst

Signe Dorthe Voldby, Præst
Netkirken

Mail: signevoldby@gmail.com

 

Pinse og glade fiskere…

1 jun. 2006

Jeg har lige haft konfirmandindskrivning – sidste uge i maj – og jeg vil godt sige: det er altså en fantastisk gave til os i Folkekirken, at der kommer 55 super søde, seje, forventningsfulde unge teenagere og giver et år af deres liv til kirken…
Er det ikke en ufattelig mulighed?
Og trods det at jeg nu til sommer har været præst i 22 år – så glæder jeg mig rigtig meget til at have med disse nye unge at gøre – og grunden er først og størst, at jeg ved, at Jesus elsker dem og ønsker at møde dem. Spændende hvad der vil ske, ikke?

Og hvor må man dog endnu engang tænke, Det her kan kun lykkes, hvor Guds ånd levende og frit og nyskabende virker i de unges – og i den gamle præsts – hjerter.
Da bliver jeg SÅ glad for pinsen!
Det så dejligt dugfrisk at læse om pinsen i Apostlenes gerninger…Forberedelsen sker i sidste vers i Mattæusevangeliet fortæller Jesus sine disciple om kirkens opgave… Der står en lille flok disciple, og de får opgaven – ”Gå ud i hele verden og fortæl evangeliet…”

Når jeg er ude som taler et sted, hvor der er mødt ganske få op, kan man altid mærke på arrangørerne, at de er lidt flove, ”Vi plejer at være flere…” – eller ”Der er vist fodbold i fjernsynet…”- eller ”Ja, nu er det endelig blevet solskin, så folk vil nok lidt i haven…” Og jeg sidder tit og tænker, Det ER jo ikke mængden i sig selv, der afgør det – men om Guds ånd får lov at suse ind i vores hjerter og liv med håb og styrke og kald til at tjene… Opgaven med at gå ud i hele verden blev givet til ganske få – men med forventet efterbevilling på Helligånden!
Så hvis I er ganske få et sted, eller hvis du føler dig alene med din tro eller låst fast - så husk at pinsens løfter fortæller og forkynder, at det mest kommer an på Guds levende ånd!
De få disciple, der lyttede til kirkens opgave og ventede forventningsfuldt på ånden, kom til at opleve den første pinsedag. Den dag, hvor det ikke var en veluddannet teolog, der holdt prædiken, men en glad fisker, der elskede vand. Denne glade fisker - Peter - kendte til vand fra sit arbejde i sin fiskerbåd, og han kendte til vand fra sit hjerte, fordi Jesus havde overrislet ham med livets vand.
Men Peter vidste også, at folk – måske også dengang særligt i pinsen? – kunne blive overrislet på helt andre måder, så denne glade fisker begyndte den allerførste prædiken i kirkens historie med at sige, ”Hallo, vi er altså ikke fulde, det er jo stadig formiddag, og vi har heller ikke tømmermænd – men Guds ånd har rørt vores liv og fyldt vores hjerter – og det er det, vi gerne vil fortælle jer om…”

Jeg må sige, at jeg aldrig har indledt en prædiken med netop dén sætning: ”Vi er ikke fulde, vi er bare glade og fyldt af Ånden”… Skøn tanke – fuld af løfter…
Men så simpel er vores gave og opgave i denne lyse sommer – at pinsens ånd får lov at fylde vores hjerter med livsforvandlende glæde og boblende tro…
Om vi står over for 55 nye konfirmander eller over for en nabo, der klipper hæk, eller lidt mismodige i vores tro – så er gaven og opgaven den samme – at Guds helligånd lader strømme af levende vand fylde os, så det flyder over til andre…
Hvis Guds levende ånd får lov at overrisle os – da ER det da spændende, hvad der vil ske – ikke?


Signe Dorthe Voldby, netpræst
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk