DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

”Undskyld” det lille ord med store effekt

16 apr. 2007

Mattæus Evangeliet 18 kapitel og versene 21 – 35.
Her taler Jesus om at tilgive.
21Så kom Peter hen til Jesus og spurgte: »Herre, hvor ofte skal jeg tilgive en bror, som har syndet imod mig? Syv gange?« 22»Nej,« svarede Jesus, »70 gange 7!


Vi kan undere os lidt over Jesu svar her. Jeg tror Jesus vil flytte forståelsen for tilgivelse fra floskel til inderlig tilgivelse af hjertet.

Vi kan stille det samme spørgsmål i dag. Hvad er oprigtig Tilgivelse? Er det når du siger til lille Peter at han skal sige undskyld for at have slået lille Emma, og han så vrissent siger undskyld og går sur væk? Nej, du må forstå hvad du har gjort forkert og tage ærligt stilling til det, og beslutte om du vil og kan tilgive: Give afkald til din ret til at have ret.

Forestil dig, at du går hen ad vejen med en ven. Pludselig vender han sig og giver dig en på kassen så du får et blåt øje. Han beder straks om tilgivelse og du siger, det er ok. Lidt længere henne ad vejen vender han sig og skubber dig ud på gaden foran en knallert så du vælter og få en masse skrammer. Han beder straks om tilgivelse og du siger, det er ok. Det var anden gang, og der er langt til de 70 gange 7 gange som Jesus taler om. Og når/hvis du fortsætter turen med din ven, er du nok noget forsigtig med at gå for tæt på ham. Læg mærke til at tilgivelse drejer sig ikke om hævn, eller om at kræve retfærdighed juridisk set. Det er en anden sag, når det drejer sig om dom og juridisk retfærdighed. Siger du til en der har forbrudt sig imod dig ”Jeg tilgiver dig”, frafalder du faktisk retten til at trække ham for retten.

Forestil dig en anden situation. Jeg kommer ind på min vens kontor og ser hans pung ligge fremme. Der ligger en tyver, og jeg har lige lyst til en burger. Jeg ved at hvis jeg spurgte ham, om jeg måtte få den, ville han sige ja. Så jeg napper tyveren og spiser en burger. Når jeg møder ham næste gang siger jeg undskyld og fortæller hvad jeg har gjort. Han siger det er i orden og tilgiver mig. Læg mærke til, at han ikke får tyveren igen. Får han den igen er der jo tale om et lån.
Nu kommer jeg forbi hans kontor igen, og ser igen pungen på bordet med tyveren og hans kreditkort stikkende ud. Som før tager jeg tyveren, men nu tager jeg også hans kreditkort. Jeg køber mig en burger og bagefter noget dejligt tøj for nogle tusinde kroner, og lægger kortet tilbage. Når jeg møder ham beder jeg om tilgivelse og han tilgiver mig. Han tror kun, at jeg har taget tyveren. De andre tusinde kr. får han først at vide om en måneds tid, når regningen for kreditkortet kommer. Han har altså tilgivet mig under falske forudsætninger. For at kunne tilgive mig af hjertet, må han kende omfanget og acceptere det.

Vi dømmer og tilgiver let hinanden under forkerte forudsætninger. Vi har stykkevis indsigt i menneskers liv, og vi vurderer situationen ud fra hvad vi ser og hører. Jeg har en god ven, der havde et meget akavet forhold til sin far. De talte aldrig sammen andet end i diskussioner og skænderier. Hele hans barndom gik med at hade sin far og ikke være på bølgelængde med ham over hovedet. Først da han var voksen fik han indsigt og forståelse for hans Fars situation. Hans Far var som bare 19 årig ung soldat blevet sendt til fronten, hvor det var ham der planlagde og anlagde mortergranatangreb over byer før de indtog dem. En gang de kom gennem en by de lige havde beskudt, var der ingen soldater. Kun døde kvinder og børn. Det var en af mange traumatiske oplevelser han havde haft som helt ung. Han havde ingen at tale om sine oplevelser med, der var ingen krisehjælp eller psykologhjælp. Efter krigen søgte han trøst i alkohol og kærlighed, og blev hurtigt gift og fik børn. Han havde ingen overskud til at give ind i det forhold. Da min ven fik det indblik i sin fars liv, kunne han på grædende knæ af et ærligt hjerte tilgive hans far, at han ikke havde været den far som han burde have været.
Når du står over for at skulle tilgive, er det vigtigt at have indblik i situationen. Grunden til at Jesus kan tilgive os uanset graden af synden, så er det fordi Han har overblikket over vores liv og forstår vores motiver og forudsætninger.Matt 18:23 - 35
23Himmeriget kan nemlig sammenlignes med en konge, der ønskede at bringe orden i sit regnskab. 24Ved revisionen blev en mand bragt ind, der skyldte ham mere end 50 millioner. 25Han havde ingen penge, så kongen gav ordre til at beslaglægge alt, hvad han ejede, samt at sende ham, hans kone og børn på slavemarkedet. 26Men manden faldt på knæ for kongen og råbte: 'Åh, herre, vær tålmodig med mig, så skal jeg nok betale hver en øre tilbage!' 27Da fik kongen ondt af ham og løslod ham og eftergav ham al hans gæld.
28Men næppe var manden kommet udenfor, før han løb på en, der skyldte ham nogle få tusind kroner. Ham greb han i struben og råbte: 'Betal med det samme, hvad du skylder mig!' 29Denne faldt på knæ for ham og bad inderligt om udsættelse. 'Vær tålmodig med mig,' bønfaldt han, 'så skal jeg nok betale!' 30Men det ville han, der netop havde fået eftergivet de 50 millioner, ikke høre tale om. Han fik manden arresteret og kastet i gældsfængsel.
31Da nu nogle af kongens folk så, hvad der foregik, blev de forbitrede. De gik til kongen og fortalte, hvad der var sket. 32Kongen kaldte den mand, han havde eftergivet 50 millioner, ind til sig og sagde: 'Din ondskabsfulde slyngel. Her eftergav jeg dig hele din gæld - og det, bare fordi du bad mig om det. 33Burde du ikke vise andre lidt medfølelse?' 34Dermed kastede den vrede konge manden i torturkælderen med ordre til, at han skulle blive der, indtil han havde fået betalt den sidste øre. 35Det samme vil min himmelske Far gøre med jer, hvis I ikke oprigtigt tilgiver jeres brødre,« sluttede Jesus.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk