DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Gud elsker sit skaberværk

16 jan. 2008

Hvis du har lavet noget, opfundet det og udviklet, passer du bedre på det, end hvis du bare har købt det for en slik. Det der står dig nært har du et andet forhold til end det fjerne. Det du har købt for dine surt opsparede penge, passer du bedre på end det du er kommet let til.

I 1. kongebog det 3. kapitel er en beretning om Salomon, der var en konge over Israel på gammel testamentes tid. Han blev kendt i datiden for sin store visdom. Gud havde givet ham lov til at bede om et ønske for at forberede ham på at regere Israel. Han bad om visdom og ikke om rigdom. Gud gav ham begge dele.

Han blev kendt på en beslutning/dom han engang afsagde. To prostituerede kvinder levede sammen med hinanden og hver deres søn. En nat kom den ene mor til at ligge sin søn ihjel. Hun vågnede og opdagede det. Hun sneg sig så til at bytte sin døde søn ud med venindens levende søn. Om morgenen opdagede moderen det og var sikker på at der var byttet om. En mor kender sit barn, kærlighedsbåndene er stærke, og ikke bare sådan at rive over. De kom op at skændes og endte med at komme for kongen.

Kong Salomon stod nu med 2 kvinder med en levende og en død dreng, hvor begge mødre påstod at den levende dreng var deres. De stod og skændes foran kongen. Efter at have hørt på deres skænderi et stykke tid, bad han om at få et sværd. Så sagde han: ”skær drengen midt over, så kan i få en halvdel hver”. Reaktionen kom prompte. Moderen der havde ligget sin dreng ihjel, sagde straks. Det var da en god ide gør du det. Den rigtige mor til det levende barn, sagde. Nej nej, så lad hellere hende få ham. Moderkærligheden brød igennem. Kongen vidste nu hvem der var den rigtige mor, og hun fik sin levende søn igen.

Gud og Satan har det samme forhold til skaber værket. Gud gør alt hvad han kan for at passe på sit skaberværk, mens Satan, da han ikke kunne få herredømmet, gør han alt for at ødelægge menneskeheden og alt hvad der er på jorden. Det undrer mig at mennesker ikke gennemskuer det.

Gud elsker os så meget, og vil uden at tvinge os elske os ind i hans plan om at blive reddet. Satan hader os så meget, at han vil gøre alt for at ødelægge menneskeheden.

Hvis man ikke kender Gud, er det svært at kende forskel på Gud og Satan. Som der ikke findes nogen der gider lave falske 40 kronesedler, fordi der ikke findes en ægte. Satan laver heller ikke falske udsagn uden der findes en tilsvarende sandhed at kunne tage fejl af. En fælde er også noget der ligner noget ægte.

Det er sådan at mennesket, dig og mig er skabt i Guds billede, og det kan ingen gøre noget ved. Heller ikke Satan. Uanset om du tror på Gud eller ej, er du skabt i hans billede og der er noget af Ham, noget ægte over dig.

Selv om du beslutter dig for ikke at ville tro på noget som helst, eller beslutter dig for at tjene Satan, så er du jagt bytte for Ham, han lægger fælder og gør alt for at holde dig væk fra Gud og hans redningsplan.

Mennesker der overgiver sig til Satan, kæmper for at tilfredsstille ham og gøre hvad han beder dem om. Alligevel ender de med at dø en frygtelig død. For uanset hvor meget du prøver at skjule det, vil du altid minde Satan om Gud, og Han vil gøre alt for at udslette dig.

Gud har en redningsplan for dig. Luk øjne op og se hvad der er sandt og hvad der er falsk. Lad være med at lade dig narre.

Johannes 3:16-17
For så højt elskede Gud verden, at han sendte sin eneste Søn, for at den, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Gud sendte nemlig ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at frelse den.

Gud elsker sit skaberværk. Han har lavet det og passer på det.

Hilsen Hans
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk