DAGENS ORD: ”Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Lukas 11:9

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Hvordan opfatter, bedømmer og møder vi hinanden?

18 nov. 2010

I forbindelse med, at Jesus underviser sine disciple, siger han følgende (Luk.6:31-33):
Gør mod andre, som I ønsker, at de skal gøre mod jer.
Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan enhver synder jo gøre.
Hvis I kun gør godt mod dem, der gør godt mod jer, hvad prisværdigt skulle der være ved det? Det gør syndere jo også.

I Romerbrevet kommer Paulus med en opfordring eller formaning (Rom.13:8):
Undgå at leve i gæld, undtagen kærlighedsgælden over for din næste. Den, der lever i kærlighed til sine medmennesker, har opfyldt lovens hensigt.

Forrige lørdag havde vi her i kirken det vi kalder ”Lørdag på tværs”, hvor vi var rigtig mange nationaliteter samlet.
Et af indslagene den dag handlede om integration, om det at være nydansker, og det at tage imod nydanskere.
Mange deltog med deres personlige meninger, opfattelser og indtryk, … og de gav forståeligt nok et nuanceret billede.

Som mennesker bærer vi alle rundt på en bagage som vi har samlet op gennem de år vi har levet, en bagage der afspejler vores tilgang til livet, vores opvækst, uddannelse, karriere, kultur, glæder, smerte og tab. … alt det der hører livet til.

Det er i sagens natur en meget forskellig bagage vi bærer rundt på, … og den præger os, om vi vil det eller ej, og den påvirker vore meninger, synspunkter og reaktionsmønstre.

Samme lørdag hørte jeg vores statsminister sige på TV, at man gik ind for en stramning af 24-års reglen, hvilket har fyldt meget i pressen lige siden.
Om det kan man så mene hvad man vil, der skal naturligvis være love og regler, men det jeg hæftede mig ved var, at man vil indføre et pointsystem, eller som jeg vil kalde det, en værdiskala, og dele mennesker op i dem der er noget værd, og dem der ikke er.
Dem der er noget værd, er dem der har en uddannelse, som kan tale dansk, og bidrage til samfundet, … de kan lukkes ind.
For alle andre skal døren være lukket, uanset alder.

Det bliver forståeligt nok ikke sagt så direkte, men budskabet er ikke til at tage fejl af. … Vi har ikke samme værdi.

Som mennesker er vi skabt ens, alle er vi skabt i Guds billede, men vi er født ind i en verden af ulighed.

Vi har ikke selv valgt vores familie, vores hudfarve, nationalitet, eller opvækstbetingelser, … vi er sat der.

Jeg tror, at det var dagen før, jeg så en avisartikel om en amerikansk basketballspiller, der skulle have spillet i Danmark, men som blev sendt tilbage. Avisoverskriften var: Vejet og fundet for let.

Udtrykket er hentet fra Daniels Bog (Dan.5:27), hvor Daniel bragte Kong Belshassar, den besked fra Gud: … du er vejet på vægten og fundet for let. Årsagen var, at Kong Belshassar, havde vist foragt for Gud, … havde sat sig i Guds sted.

Er det ikke det vi gør, når vi sætter skel mellem mennesker, når vi foretager en samfundsøkonomisk sondring mellem vore medmennesker? … Sætter værdi på hinanden?

I Guds øjne er vi alle ens, vi har præcis den samme adgang til Gud, uanset hvem vi er. Som Paulus skriver i Romerbrevet 10:12-13:
Der er ingen forskel på jøder og andre folkeslag; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«. Her skal vi ikke optjene point, her er der ingen værdiskala, vi skal ikke gøre os fortjent til at blive lukket ind, … det er nok at tro på Kristus.
Hos Gud er der ingen personsanseelse, han tager imod alle der kommer til ham i tro, uanset hudfarve, nationalitet eller baggrund, alle kan komme ind. Som Jesus siger i Matt.7:7: Bank på, så vil døren blive lukket op for jer. Paulus skriver i Filipperbrevet (3:20):
… vort borgerskab er i himlene;… eller som der står i den nye oversættelse:
… vores hjemsted er i Himlen, … der bliver vi budt velkommen uanset vores bagage, … vi har fået samme adgangsbillet, det samme pas, … Troen er vores pas. … Der møder vi hinanden som ligeværdige, uanset uligheden her i denne verden.

Bent Nielsen
Fælleskirken i Ølstykke

18/11 2010 
Erik Andersen

Tanker i tiden

Erik Andersen,
ALIVE-kirken Ølstykke

Mail: erik-andersen@tdcadsl.dk

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk