DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Gør det sværere, at blive gift!

6 mar. 2012

Socialminister Karen Hækkerup vil ændre reglerne for skilsmisse, så ægtefæller, der ikke har været udsat for grov vold, utroskab eller lignende også straks kan blive skilt, hvis de ønsker det. Ministeren giver hermed bolden op til en bred debat om ægteskabsloven. Set fra et kristent synspunkt trænger vi til, at få vendt debatten 180 grader.

I stedet for at løsne op bør vi stramme til. Karen Hækkerup efterlyser respekt for ’voksne velovervejede menneskers’ ret til at træffe en beslutning om, hvornår et ægteskab skal afsluttes. Jeg vil efterlyse respekt om ægteskabet med et modspørgsmål om,hvorvidt vi ikke i stedet for, eller samtidigt, skal gøre ’indgåelsen’ sværere?

I sin præmis forudsætter Karen Hækkerup, at ægteskaber opløses af mennesker, der er både voksne og velovervejede. Måske holder den påstand ikke altid? Med voksen og velovervejet indikeres også, at ægtefæller, der søger skilsmisse er afbalancerede, ansvarlige og rationelle. Det kan være tilfældet, men er det langtfra altid. Derfor skal der også knyttes rådgivning og muligheder for betænkningstid, inden noget så alvorligt som en skilsmisse eksekveres.

Ægteskabet er en af de vigtigste stabilitetsfaktorer i vores samfund. Derfor bør der også fokuseres på forudsætningerne for, hvad der gør et sundt ægteskab, så ægteskabet som institution ikke eroderes.

Grundlæggende er det ikke i nogens interesse, at mennesker, som savner forudsætningerne for at gifte sig, indgår ægteskab. Hvis et par ikke udtrykker ansvarlighed og respekt for ægteskabet, så skal de hellere lade være med at gifte sig. Trænger de til en fest, så lad dem hellere få en legitim grund et andet sted end ved et bryllup, hvor de kan sætte sig selv i centrum for en dag.

Regeringen kan med lige så god ret, som de nu påtænker at forenkle vejen til skilsmisser, pålægge borgerne krav om, at de forud for indgåelse af et ægteskab demonstrerer vilje, voksenadfærd og rationel tilgang til, at ville elske og ære hinanden.

Som kristne opfatter vi ægteskabet som noget, der skal vare hele livet og en skilsmisse som et indgreb i en levende organisme. Et indgreb, der kun skal foretages af yderste nød. Her er i fald det sker, mere tale om en ’amputation af begge ben’, end en opløsning af et forretningsfællesskab.

Kristne kan modsat ikke forvente, at et sekulariseret samfund har samme konsekvente tilgang til ægteskabet som Det nye Testamente. Til gengæld er vi i vores gode ret til at kræve, at et ægteskabsløfte afgives med respekt, uanset trosoverbevisning. For ægteskabet er en samfundsinstitution. Og intet samfund kan leve med, at et løfte gøres billigt og til en formalitet, så den der afgiver et løfte den ene dag, en anden dag se stort på det løfte, der blev givet. Det vil føre os direkte ud i uhæderlighed.

Socialministeren skal derfor tænke dybere over, hvordan man gør ægteskabslovgivningen tidssvarende, uden at det går ud over seriøsiteten.

Henrik Frimand-Meier


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk