DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Totalitær sekularisme – en antikristlig bevægelse?

25 jun. 2012

En mand, der arbejdede på et herberg for hjemløse blev fyret fra sit arbejde, fordi han i en privat samtale med en kollega på en nattevagt sagde: ”Jeg tror på ægteskabet”. Hans arbejdsgiver drog den drastiske konsekvens fordi manden derved havde diskrimineret dem, der lever papirløst og dermed brudt arbejdsgivernes mangfoldighedslov. Sagen endte efter megen møje og besvær dog med at manden kunne beholde sit job, men så heldig er ikke alle. Check-in pigen i British Airways, Nadia Eweita, der i 2006 insisterede på sin ret til at gå med en halskæde med kors til sin uniform, blev suspenderet af sin arbejdsgiver. Hun anlagde sag mod flyselskabet uden at få medhold. Til gengæld ville det have været helt i orden, hvis hun havde båret hidjab, muslimske kvinders hovedbeklædning. En sygeplejerske, Shirley Temple mistede også sit arbejde, fordi hun fortsat ønskede at gå med sit konfirmationskors på arbejde. I en fjerde sag havde en gadeprædikant citeret 1. Korinter brev kap. 6 vers 9 i en tale om homoseksualitet som værende en synd. To forbipasserende meldte ham til politiet. Gadeprædikanten blev arresteret og anklaget for ”hate crime”. Prædikanten blev frifundet, da det var bibelen, der reelt var blevet anklaget for ”hate speech”, men tendensen er tydelig. Sagerne er mange og konsekvenserne for dem, der rammes, er voldsomme. Mennesker, der fx ønsker at bede en bøn for andre på arbejde, eller som på anden måde udtrykker deres kristne holdning eller værdisæt, bliver ikke kun marginaliseret eller får en bøde. De risikerer at blive arbejdsløse og ende i et økonomisk morads. Folk gøres bange for at sige, hvad de mener og presses når de udøver deres tro. En højesteretsdom viser udviklingen. Et ægtepar, der er medlem af en pinsekirke blev af myndighederne erklæret for uegnede som plejeforældre, fordi de ikke anså homoseksuelle forhold for ægteskab og opfattede homoseksualitet som en synd. Ægteparet, der har haft 15 børn i pleje, gik slutteligt til højesteret for at få omstødt afgørelsen. Højesteret endte med at vurdere, at ægteparrets syn på seksualmoral kunne være ”skadelig for børn”.

Siden 1998 er der i Storbritannien blevet gennemført en lang række antidiskriminationslove, i forlængelse af, at Storbritannien har tilsluttet sig ”Human Right Act”. Paradoksalt nok har den mangfoldigheds- og lighedstænkning ført til en afkristningskampangne, så kristne er blevet diskrimineret for deres holdninger, når de i det offentlige rum har signaleret eller udtrykt deres tro. I en lang række sager er kristne i Storbritannien enten blevet suspenderet, fyret eller slæbt i retten i lighedens og mangforldighedens navn. Stærke politiske kræfter kæmper for at undertrykke og udrense den jødisk-kristne kulturarv ud af det offentlige rum i England. Kampagnen er et frontalangreb på det England, der engang var kendt som protestantismens og frihedens bastion. Det England, der for århundrede siden, som de første slog et slag for ytrings- og samvittighedsfrihed, så retten til at tro også blev fri. Og Storbritannien er ikke en isoleret ø i Europa. Andre steder pågår tilsvarende strømninger. I EU og i andre europæsiske lande arbejder politiske bevægelser på at sætte hensynet til lighedsprincippet så højt, at de kristne holdninger og værdier reelt udelukkes. Derfor angår den aktuelle britiske kulturkamp os alle.

At mangfoldighed og lighed bruges som værktøj imod kristne, er et paradoks, fordi netop kristendommen i sin grundtænkning er fundamentet under hele begrebet menneskerettigheder eller ”Human Rights”. Paradoksalt er det også, at den politiske bevægelse der kæmper for ”Human Rights” i Storbritannien reelt ender med at undertrykke ytringsfriheden, for at gennemtvinge deres mangfoldighedsideer.

Som kristne må vi ikke lukke øjnene for den udvikling vores civilisation og vort samfund gennemgår. Bevægelser i Europa modarbejder kristne værdier i en grad, der ikke er set voldsommere i vores del af verden længe. I frihedens navn fratages kristne deres frihed, og i lighedens navn fratages kristne retten til mangfoldighed med den omvendte argumentation. En bølge af totalitær sekularisme har fået fat i europæisk lovgivning og udfordrer den kristne civilisation. En udfordring, vi som kristne skal forholde os til med viljen til at kæmpe, for det vi har kært, så antikristelige strømninger ikke får en afgørende plads i vores tid – hvis det er muligt?

(Inspireret af Katrine Winkel Holm’s kronik i Berlingske den 17. juni 2012)

 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk