DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Hvor langt må forældre gå?

20 jul. 2012

Øjeblikkets debat om religiøs omskæring af drenge efterlader et åbent spørgsmål: Hvor langt må forældre gå på deres barns vegne? Læger og politiker synes hovedsagligt at tale imod forældres ret til at lade deres drengebørn omskære. Og ofte høres argumentet, at ”ingen har ret til at foretage sådanne indgreb mod et barns vilje.” Måske dette kan være rigtigt, men debatten er himmelråbende dobbeltmoralsk, så længe andre dele af sygehusvæsnet og det politiske landskab lukker øjnene for alle de senaborter, der finder sted i Danmark, fordi forældre ikke vil vedkende sig fx et barn med læbe-gumme-gane-spalte, Tuners-, Klinefelters- eller Downs syndrom. Vi er ved at udvikle et samfund, hvor proportionerne glider os af hænde. Det ene øjeblik forarges den offentlige mening over, at små jødiske og muslimske drenge mister deres forhud, selv om dette indgreb, foretaget forsvarligt, ikke går ud over funktionsdueligheden, mens det i en anden sammenhæng, er legitimt og accepteret, at foretage en senabort på et foster, der reelt set kunne have fået et godt liv.

At fx jøder i mere end 4.000 år har fulgt den trosskik, at omskære deres drengebørn på 8. dagen, kan ikke forarge mig, men at forældre kan fravælge et barn, som fint kan leve med en arvelig sygdom, berører mig. Og i takt med at teknologien vil kunne give endnu flere informationer om ufødte fostre, skærpes behovet for, at respekten for liv styrkes. Og ja, forældre har ikke ubetinget ret til at foretage indgreb på deres børn. Heller ikke af religiøse grunde. Men når det irreligiøse forældrepar, ud fra forestillingen om normer for det gode liv og det perfekte barn, tilbydes retten og hjælpen til at slå det u perfekte og ufødte barn ihjel, hvorfor kan samfundet så ikke leve med at rettroende muslimer og jøder hjælpes til at få foretaget et mindre indgreb på deres små drengebørn? Et indgreb, der sammenlignet med det ovenstående, er symbolsk og en bagatel.

 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk