DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Samfundet forfordeler gifte par.

8 okt. 2012

Et ægteskab er et socialt, juridisk og økonomisk fælleskab mellem to mennesker. En forordning der i almindelighed er en stabilitetsfaktor i samfundet og medvirkende til en sund udvikling på flere felter. Bl.a. giver et ægteskab mindre papiradministration end et såkaldt papirløst forhold, for samfundet. Man skulle derfor tro, at samfundet som minimum ville stille ægtefolk og papirløse par lige i økonomiske forhold, ved fx sygdom og arbejdsløshed. Sådan forholder det sig ingenlunde.
Københavns Kommune har foretaget beregninger for Avisen.dk, på fire fiktive familiers økonomi, hvor de har det til fælles, at den ene part i forholdet står uden indtægt. Disse beregninger dokumenterer, at papirløse par kan få op mod 23.000 kr. mere om måneden i kontanthjælp end det tilsvarende gifte par. Grotesk!

Det er ganske enkelt urimeligt, at samfundet selv medvirker til at undergrave den institution – ægteskabet – der ifølge en forskerrapport fra 2011, indsamlet fra seks internationale institutioner samt et forskningscenter i USA, med al tydelighed viser, at ”økonomisk vækst kan direkte knyttes sammen med befolkningens adfærd i forhold til familie og ægteskab.”

”Papirløse forhold giver parterne frihed, men analyser fra en række lande viser, at det åbner for mere ustabile relationer, som hverken gavner voksne eller børn,” siger W. Bradford Wilcox.

I en tid, hvor flere står til at miste retten til dagpenge, fordi de har været arbejdsløse over to år, eller står til at miste sygedagpenge ved langtidssygdom, er det himmelråbende uretfærdigt, at samfundet forfordeler den ene samlivsform frem for den anden.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk