DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Varm eller kold?

2 okt. 2012

Den 2. oktober for 40 år siden meldte Danmark sig ind i det EF, der blev til EU. Medlemsskabet blev allerede fra begyndelsen kaldt ”et fornuftsægteskab”. Argumenterne for medlemskabet gik på de økonomiske fordele og løfter om, at EF ikke havde og aldrig ville få noget med politik at gøre, hverken indenrigs- eller udenrigspolitisk. EF var blot et udbygget økonomisk frihandelsområde. Tilhængerne frygtede en dansk deroute ved et nej, da landets vigtigste handelspartnere var i EF efter Englands optagelse. Modstanderne imod EF argumenterede med, at EF ville blive en fare for velfærdsstaten, at ”det kontinentale Europa” sammen med ”storkapitalen” ville tryne Danmark, der i stedet skulle søge at styrke det nordiske samarbejde. 9 ud at 10 af de stemmeberettigede danskere stemte, og 63,7 procent af dem stemte ja til dansk EF-medlemskab.
I 1972 var det primært venstrefløjen der var imod EF, mens højrefløjen i Socialdemokratiet og ud til de Konservative var tilhængere. I dag deler holdningerne til EU i langt højere grad det politiske landskab i alle lejre, end for 40 år siden.
Vi har aldrig elsket unionen, men måske lært at leve med den som et uundgåeligt faktum? Vores interesse for EF/EU har gennem årene været temmelig lunken. Selvom vi i Danmark er blandt de europæere, som har diskuteret EU mest, qua det, at vi har haft flere folkeafstemninger, er EU alligevel aldrig reelt blevet en del af vores politiske tænkning eller folkelige dagsorden. Det er blevet overladt til eksperter. EU er som sådan fortsat en fjern størrelse, uagtet størsteparten af vores lovgivning tager sit afsæt i EU. Paradoksalt.
Spørgsmålene, som vi med rette kan stille os selv er, hvem leder hvem og hvorhen? Er vi ”blinde”, og uansvarlige? Og er det rigtigt af os, at vi på den måde stiller os tilfreds med tingenes tilstand? EU har vist sig som en endog meget politisk union, der i den kommende tid måske bliver endnu mere centralt styret, end den er det i dag? Forud for tilslutningen til EF, talte daværende statsminister J.O. Krag om et ”nødvendighedens kompromis”. I dag er der brug for ”nødvendighedens opvågning” så vi ikke drives hid og did af vinde, vi er lunkne og ligegyldige over for. For eller imod, er sådan set uden betydning i denne sammenhæng. For ingen af os kan være tjent med at flyde med som ”døde fisk”. Vi må enten ”svømme med, eller mod strømmen”, hvis vi vil være os selv bekendt. Holdningsløshed er ikke en farbar vej.

Henrik Frimand-Meier
Medlem af Netkirkens Bestyrelse
2. oktober 2012.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk