DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salme 103:12

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Imamer med to tunger

14 mar. 2016

Hele ugen har presse herunder fjernsynet beskæftiget sig med Imamer og deres rådgivning til undercover personer. Vi fik belyst kvindens utålelige situation under sharia, hvor kvindeundertrykkelse nærmest er en selvfølgelighed.

Inger Støjberg gav sin mening til kende på facebook:
"I går fordømte en række imamer TV2 og tv-kanalens afdækning af, at der i mindst otte moskeer hersker et middelalderligt tankesæt og rådgives i direkte modstrid med dansk lov samt dansk skik og brug. Samtidig med det meddelte Hizb ut-Tahrir, at 'Islam ikke går på kompromis'.
Jeg kan ikke sige det klart nok: Det er ikke TV2, der skal fordømmes, men det et det middelalderlige syn på ligestilling, stening, vold mod kvinder og børn og afstandtagen til dansk skik og brug, som nogle imamer står for, der skal fordømmes. Når man bor og lever i Danmark, så skal man tage det værdigrundlag og det fundament af frihedsrettigheder til sig, som generationer før os har lagt og kæmpet for."


"De imamer, der mødtes her til aften, havde en rigtig god mulighed for at tage afstand fra stening, voldtægt, vold og social bedrageri, men de gjorde de ikke" udtaler S-ordfører Nicolai Wammen i følge DR1 tekst-TV


Samtidigt kunne tv dokumentere en omfattende svindel med foreningspenge, penge som gik til koranskoler i stedet for til almennyttige formål. Et tilsynsmæssige svigt fra kommunerne betyder, at svindlen aldrig er blevet stoppet.

Jeg håber at kommunerne politianmelder foreningerne og kræver en tilbagebetaling af uretsmæssig udbetaling af tilskud, med en tiltale for bedrageri og underslæb fra de ledende personer i bestyrelserne, samt underskrivere af regnskaberne.

Jeg kan være bange, for at kommunerne har berøringsangst, men svindel er svindel og dermed strafbart og uacceptabelt.


Godkendelse som trossamfund

"Godkendelse som trossamfund rummer såvel rettigheder som forpligtelser. Ud fra ovenstående konkluderer udvalget, at en godkendelse som trossamfund må bero på tillid til, at gudsdyrkelse er organisationens hovedformål, at der er udpeget ansvarlige repræsentanter, åbenhed i forhold til lære og ritualer, samt kontinuitet i forhold til trossamfundets størrelse og præsternes uddannelse. Derudover betragtes det som en forudsætning, at godkendte trossamfund i lighed med det øvrige samfund respekterer menneskerettighederne, navnlig religions- og trosfrihed, herunder retten til at skifte religion eller til at fravælge religiøs tilknytning." Kilde: kirkeministeriet.

Islam er en af verdens religionerne og er derfor pr. automatik godkendt. Med visse Imamers udlæggelse, trædes menneskerettighederne under fode og tilsidesætter Den internationale Konvention fra 1948, der specielt fokus på individets rettigheder og beskyttelse. 
Alex Wallin

Tanker i tiden

Alex Wallin, Redaktør og webmaster
Netkirken

Mail: webmaster@netkirken.dk

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk