DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Et liv er værdifuldt!

7 maj. 2019

Tal er ofte en svær størrelse at skulle forholde sig til, men gør man dét, er det ofte tankevækkende. Siden påskens terroranslag på Sri Lanka er vi igen og igen blevet mindet om dette uhyggelige fænomen. Utryghedens greb om følelserne er destruktiv og proportionerne har det med at blive trængt i baggrunden. Og ja, terror er et ondt og urimeligt problem at skulle forholde sig til. Sammenligneligt med andre menneskeskabte dødsårsager er det vel heller ikke – og så alligevel. For dem der bliver ramt, er tabet katastrofalt uanset hvad.

I den følelsesmæssige ende af problemstillingen er der en risiko for at ondskaben i selve handlingen stjæler en del af opmærksomheden og blænder for proportionerne i den store sammenhæng.

Den tyske avis Welt am Sonntag har for nyligt regnet på de tab af menneskeliv islamistiske terrorangreb har kostet på verdensplan siden angrebet på World Trade Center den 9. september 2001. Ifølge avisens oversigt har islamistiske ekstremister begået mindst 31.221 terrorangreb globalt, som samlet har kostet mindst 146.811 mennesker livet, hvoraf langt de fleste er muslimer.

Nogle mennesker opfatter terror som et relativt nyt problem i vores del af verden. Virkeligheden er den stik modsatte. Nuvel, islamistisk terror kom først virkelig til Europa efter 1980’erne, men antallet af ofre for terror i Europa var værre i 1970’erne og 1980’erne, ifølge Bernhard Blumenau fra Center for studier i terror og politisk vold ved St. Andrews universitetet i Skotland. Og som den halvgamle dreng jeg er, mindes jeg 70’erne og 80’erne som nogle dramatiske år, dengang separatistbevægelser og ekstremistiske grupper på både højre og venstrefløjene rystede de vesteuropæiske samfund med blodige angreb, i fx Nordirland, England, Spanien, Tyskland og Italien. Ja dengang var det som om terror nok var et problem, men slet ikke det overskyggende problem for et Vesteuropa i forandring, som verden i dag opfatter islamisk terror til at være. Det som vores dages terror har ført med sig er blandt andet en intens overvågning af vores allesammens gøren og laden, i en målestok, som på ingen måde kan retfærdigøres.

Når politikerne italesætter islam som et problem, eller med stor pensel opregner antallet nydanskere til at være væsentligt større end virkeligheden berettiger til (fx opgjort af Detektor) så er en gammel dansk dyd værd at satse på: Lad os tage tingene med et vist forbehold og ikke reagere overilet, som talemåderne om at ’spise brød til’ – ’klappe hesten’ – dækker over. I det store perspektiv, når tallene reelt ses nærmere efter i sømmende, ja så balanceres billedet. Og det har vi brug for!

I protestantisk kristendom tæller den enkelte, først og fremmest som individ, meget mere end som en del af en gruppe. Når ét menneske bliver dræbt, er det en katastrofe for alle dem der elsker det menneske, ung som gammel.

Uagtet terror som begreb er ondt og urimeligt, så er det som årsag til menneskers ulykke ikke verdens største ulykkesskaber. For eksempel er antallet af trafikdræbte på verdensplan i samme periode som den Welt am Sonntag har opgjort den islamiske terror over, en meget større dræber. Trafikken har kostet 1,350 millioners liv, eller ca. 163 gange så mange som den islamiske terror. Krig, fattigdom, slut og sygdom overgår samlet set også den islamiske terror.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk