DAGENS ORD: ”Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Lukas 11:9

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Nej tak!

9 okt. 2019

Regeringen er på vej med en "massivt" øget overvågning af det danske samfund i en såkaldt "sikkerhedspakke". Det er tanken at politiet skal følge med i hvad der foregår på udvalgte steder, for direkte at kunne skride til handling, sådan som det eksempelvis sker i England. At der sandsynligvis ikke vil blive mere sikkert i Danmark, af den grund, er næsten hævet over enhver tvivl. For sandheden er den, at den kriminalitet der i disse år florere er mere professionel end nogen sinde, alt imens den påvirker almindelige danskere mindre end længe, når man ser bort fra svindel der er rettet mod samfundet som helhed, fx skatunddragelse og udbytte skat.

Voldskriminalitet mellem personer, der ikke har tilknytning til bander eller lignende, er faldet støt gennem årene. Tilsvarende er unge der kommer i uføre en mindre gruppe end set i mange år.

Etisk er den stadig større overvågning uacceptabel. Værste eksempel er den overvågning med ansigtsgenkendelse der sker i Kina, men som også er på vej ind i fodboldens verden her i Danmark, hvor fangrupper i visse klubber savner selvjustits.

Det må være på tide at Folketinget lave en vurdering af hele situationen og sætter retten til privatliv først. For nok skal vi forholde os til nye former for kriminalitet, men at udvikle og bruge systemer der i udgangspunktet overvåger alle som potentielle forbrydere, er en syg tilgang til problemerne.

Argumentet, at den der er uskyldig, ikke har noget at skjule, kan i første omgang måske synes besnærende, men når et samfund nærmer sig/vil åbne op for den totale overvågning af borgerne, så går samfundet for langt. Det er selvmodsigende at et demokrati gør brug af redskaber, der er hjemhørerne i totalitære systemer.

Retten til privatliv skal stå over samfundets ret til at overvåge borgere, der færdes på offentlig vej eller på steder, der hører til det offentlige rum. I hvert fald så længe borgerne skal omfattes af det retslige synspunkt, at vedkommende er uskyldig indtil det modsatte, er bevist.

Så kære Folketing, giv gerne flere midler til at bekæmpe den grænseoverskridende og professionelle kriminalitet, men tag ikke alle landets borgere til fange med jeres overvågning. Nye tekniske muligheder kræver fornyede drøftelser af hvad der er etisk rimeligt og forsvarligt. Derfor: Nej tak, til overvågning af borgerne i almindelighed.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk