DAGENS ORD: ”Dit liv skal overgå middagssolen i styrke, hvor det ser mørkt ud, skal det blive som den lyse morgen. v18 Du kan være tryg, for der er håb, du er under beskærmelse og kan trygt gå til ro.” Job 11:17

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Halloween eller allehelgen?

1 nov. 2019

Hvis man har mistet et menneske, der stod en nær i løbet af det forgangne år, er der i kirken tradition for at samles den første søndags i november, hvor de afdøde mindes. Den amerikanske udgave af allehelgen, halloween, er derimod mere kendt for uhyggelig udklædning og børn, der stemmer dørklokker for at få slik.

Mange forveksler de to traditioner med hinanden. Men allehelgen og halloween er ikke det samme. Der er tværtimod tale om to helt forskellige højtider.

Allehelgensfester blev oprindeligt holdt i påsketiden, men under pave Gregor IV i 800-tallet indførte man en allehelgensfejring den 1. november. I forbindelse med Reformationen og afskaffelsen af helgendyrkelsen blev indholdet på helligdagen ændret, således at man nu lagde vægten på de afdødes tro og på efterlignelsen af deres eksempel. I dagens Danmark (folkekirken) er fokus primært på dem, der er døde i løbet af året.

Den hedenske halloween har modsat rødder i en gammel keltisk skik ved navn samhain fra år 8-900 før Kristus. Der var tale om en slags nytårsfest, hvor kelterne omkring den 31. oktober fejrede enden på det lyse halvår og begyndelsen på vinteren. På denne sidste dag i året mente man, at portene til dødsriget stod åbne, og at de afdødes sjæle steg op af graven for at bevæge sig til dødsriget. Derfor satte man mad ud på gravene for at sikre, at de døde havde det godt og ikke ville tage varigt ophold på jorden.

Ved mødet med kristendommen blev den oprindeligt keltiske fest forsøgt smeltet sammen med de kristnes allehelgensfejring (det engelske ord halloween er en sammentrækning af "All Hallows' Eve", på dansk allehelgensaften). Det kristne indhold i halloween er reelt helt forsvundet, ikke mindst gennem amerikansk påvirkning, hvor okkulte elementer findes som en understrøm i fejringen. Disse strømninger kommer især fra mexicanske dødeskikke der spiller på mørke hedenske strenge. Grundopfattelsen er, at de døde kan gå igen, og at de kan vise sig for os som ånder. Ånderne kan være onde, derfor skal de holdes væk med lys, larm og ballade. Den præmis, som altså er grundlæggende i halloween, at døde kan gå igen, er helt igennem ukristelig.

Hvad er der at fejre ved døden? Intet! Derimod er hele forudsætningen for allehelgen opstandelsen; kristendommens lære om, at døden er overvundet. Her har Gud med Jesu opstandelse brudt dødens magt. Med Jesus Kristus er det sande lys kommet til verden. Allehelgenfejringen er på en helt anden måde end halloween båret af håbet om og troen på, at man selv som død er levende for livets Gud. For den døde er i Guds hånd og favn, og bliver der.

Alle dem som tog imod Kristus er under hans herredømme, og mørket begreb det ikke, skrev Johannes i indledningen til sit evangelium. Det gælder stadigvæk.

Kristus er menneskenes lys – midt i dødens mørke – også når det bliver din og min tur til at drage det sidste suk.

Glædelig opstandelsesfest!


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk