DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Fri os for tillægsord!

1 okt. 2020

Især i pressen, men også i samtaler, er der indsneget sig en fordummende vane, der afslører brugernes manglende vidensniveau/behov for ”smagsdommeri” og som på sigt gør ordet kristen til et ubrugeligt ord; vanen med i et væk at bruge tillægsord, når ordet kristen benyttes.

Det spænder fra ”kultur kristen” til ”meget kristen” eller senest, som det blev brugt om kandidaten til posten som ny højesteretsdommer i USA, Amy Coney Barret, der søndag blev omtalt som ”ultra-kristen” af flere nyhedsmedier. Og lige lidt hjælper det at fx DR efterfølgende har taget kritikken til sig i den konkrete sag – for alt for få evner åbenbart at nøjes med ordet kristen.

Det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne. (Apg. 11, 26b) Og det ord; kristen, rummer den tro; at Gud bliver menneske og at Jesus Kristus er Guds Søn, der fødes som menneske og er mellem mennesker som selve budskabet om Gud.

Dem der tror dét, er kristne. Punktum.

Ordet kristen, er et inkluderende ord, for alle der tror, at Jesus fra Nazaret, Marias dreng, er Guds Søn, død på et kors for vores skyld og opstået på tredjedagen derefter.

Ordet kristen giver menig i sin beskrivende form op imod begreberne ateist, agnostiker, buddhist, jøde, muslim osv. Når tillægsordene tilføjes, flyttes fokus fra det beskrivende til det bedømmende, og fra det faktuelle til det følelsesbetonede. Gøres det til reglen udvandes ordet kristen og så bliver ordet reelt ubrugeligt, for så duer det ikke længere til at beskrive en person som bekender sig til kristendommen.

En stille bøn er derfor, at flere vil bruge ordet i den form som ordet oprindelig havde og i en betydning hvor det kan stå alene. Så hvad der bliver sagt eller skrevet, sker uden tillæg og fordomme.

Herefter må ”smagsdommerne” så gerne afholde sig fra yderligere bemærkninger og tillægsord!
Tak!

;-0= ) 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk