DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Hjerteløber

13 nov. 2021

For nylig var der en ældre mand, som havde fået et tilfælde midt om natten. Der blev hidkaldt hjerteløbere, og ikke mindre end 4 nåede frem. Det er for mig et udtryk for en positiv tendens i tiden til at ville gøre en forskel, om muligt redde liv. Efter Christian Eriksens kollaps meldte mange nye hjerteløbere sig. Tit og ofte er det deres livreddende behandling, som får et medmenneske til at vågne op og få en chance mere.

Hjertet er vitalt. Det er motoren, som sender blodet rundt til kroppens organer. Men Bibelen taler også om ”hjertet”. Her er det et billede på det inderste i et menneske, et slags hovedkvartér for tanke, følelse og vilje. Der tales om ”at vogte sit hjerte mere end alt andet, for derfra udspringer livet”. Her må hvert menneske gøre op med sig selv, hvordan det kan vogte, styrke og beskytte sit hjerte. Hvis det er Gud, der har skabt os i sit billede og villet have hjertet som motoren midt i vores legeme som den uundværlige livgiver, hvor stort er det da ikke at have et ”åndeligt hjerte”, som er overgivet til Gud, fyldt med taknemmelighed og tillid.

Hvis vi hver især mærker efter, så vil vi, når vi er kommet overens med os selv og vores Gud, som en ret naturlig følge, vende vores blik mod vores næste. Gud kan give os et syn for dem, som har ondt i livet. Som sidder med en bristet drøm. Som har en længsel efter liv og fællesskab med Gud og deres medmennesker. Så er det med at få vores ”åndelige løbesko” på og komme af sted. Være hjerteløbere for dem, som Jesus har så stor medlidenhed med. Det kan vi være ved at bede. Jeg tror vitterligt, at min oldemor var én af de første hjerteløbere, da hun sad i sin lænestol og bad for børn, børnebørn og oldebørn. Hendes bønner var ikke spildt, i hvert fald ikke hvad mig angår. Det holdt hårdt, men jeg blev en kristen bl.a. på min oldemors forbøn, tror jeg. Vi kan også være hjerteløbere ved at give en hjælpende hånd, tilbyde vores venskab, være det lyttende øre i en andens liv. Derved åbner Gud måske en dør ind til hans mægtige faderhjerte, som har banket for hans skabninger, fra før verdens grundvold blev lagt.

Som vi selv blev mødt af omsorg fra et medmenneske og fandt hvile i troen på Jesus, sådan kan vi løbe i fuldt firspring til et medmenneske. Løbe for livet!


 
Ole Bering

Tanker i tiden

Ole Bering, Klumme skribent

Mail: olebering_18@hotmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk