DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]

Forord

2014 jan 16

Tænkeboksen – en undervisningsserie om noget af dét, kristne tror på
samlet af Henrik Frimand-Meier

Indledning

Alle gør sig en forestilling om Gud. Om man er kristen, ateist eller ’leverpostejfarvet’, søgende eller ikke søgende, alle har vi koblet billeder og begreber på ordet Gud. Er han en person? Eller et upersonligt begreb? Eller hinsides personlighed? Er Gud kvinde eller mand, eller mere end en person med et bestemt køn, eller noget mere end en person?

Kirken har i totusinde år oplevet og drøftet, tænkt og studeret Gud og hans rige. En essens af alt dette er defineret som teologi, der betyder ”læren om Gud”. Nogle mennesker bliver frastødt af teologi. Det kan jeg nogle gange godt forstå, i hvert fald, når teologien er indforstået og verdensfjern. Har man oplevet virkeligheden, kan beskrivelsen af virkeligheden ved det første øjekast, virke mindre virkeligt. Så at sige. Som hvis man har stået på stranden et smukt sted i Vesteuropa og set ud over Atlanterhavet, og så går hen og ser på et kort over Atlanterhavet, så kan man opleve, at man vender sig fra noget virkeligt til noget mindre virkeligt; går fra rigtige bølger til noget firfarvet papirstryk. Pointen er bare, at kortet er absolut nødvendigt, hvis man vil rejse et andet sted hen. Så længe man er tilfreds med at gå frem og tilbage på strandbredden, er dét, man selv ser mere givende end at se på kortet. Men hvis man vil sejle til Amerika, er det mere nyttigt at se på kortet end at gå og varme tæerne på stranden. Teologi er som kortet. Lærersætningerne er ikke Gud, de er kun en slags landkort. Nøjes man med kun at høre om og tænke over de kristnes undervisning, så er man reelt set gået glip af meningen med undervisningen. Læren om Gud skal få os til at forholde os aktivt til den verden, vi har et Gud givent ansvar for, gennem at vi forholder os til den verden, der findes bag ved den verden, vi kan røre ved, høre og se. Fordi den verden bagved, i allerhøjeste grad, også er virkelig. Og ved at vi gennem at lære sættes i stand til at forholde os til livet, som er givet os af Gud i alle dets dimensioner.

Sund teologi er baseret på oplevelser som millioner har haft, der virkelig har været i kontakt med Gud. Og i sammenligning med deres oplevelser vil enhver form for begejstring og fromme følelser, som dem, ’der kun har stået ved strandbredden et sted i Vesteuropa’, ja der vil deres oplevelser være temmelig begrænset, elementære og uklare. På samme måde, som der er stor forskel på en bolværksmatros og en erfaren skibsførers viden om havet og om det at føre et skib. Meningen med undervisningen er altså, at den bibringer læseren et udsyn, som efterfølende resulterer i en større virkelighedsoplevelse. Og hjælpe den, der vil nå længere ud end til det overfladiske og populistiske, at gøre op med dårlige, forvirrende og forkerte forestillinger om Gud.

Sidst, men ikke mindst, så vil jeg understrege og gentage, at kun den, der giver sig i kast med at udforske og udleve den virkelighed ’kortet’ i sin begrænsede dimension beskriver, får gavn af det han læser.

Når man er på rejse, er det oftest berigende, at have rejsefæller at være sammen med. I den forbindelse er andre søgende, andre kristne, værd at bruge tid sammen med. Jeg vil derfor opfordre dig til, at du før eller siden søger fællesskab med mennesker i en kirke, hvis du ikke allerede har gjort det. For de vil tit have en stor del af de samme mål, som dig selv.

Som skribent på denne undervisning vil jeg gøre tydeligt, at jeg intet har opdaget eller fundet på, som ikke allerede er opdaget eller skrevet. Jeg står så at sige ’på skuldrene’ af mange andre, der klart har været, og er, bedre undervisere og skribenter end mig. Nogle af dem er jeg bevidste om, mens andre er gledet ind i hukommelsen, uden at jeg kan sætte navn på dem. Højest har jeg i dette arbejde ’filtreret’ og bundet undervisningen sammen, med nogle af de ord, der er mine. Min opgave har kort fortalt været at redigere og koncentrere, så hjemmesidens rammer og begrænsninger (i Netkirken) er blevet tilgodeset.

Min egen baggrund er, at jeg er medlem af Den Danske Folkekirke. Jeg er også godt kendt med frikirkemiljøet og med ’I Mesterens Lys’.

Især to forfattere har jeg flittigt ladet mig inspirere af:

C.S. Lewis, fra bogen ”Det er Kristendom”, udgivet på forlaget Scandinavia første gang 1996.

og

Ole Skjerbæk Madsen, fra bogen ”Ansigt til ansigt”, udgivet på forlaget Lemuel Books i 2010.

Af hensyn til læsbarheden har jeg sjældent henvist til kilden, når jeg har citeret. Vil nogen dykke nærmere ned i stoffet, kan fx de to ovenfor nævnte forfattere og deres bøger varmt anbefales. I efterskriftet vil de andre udgivelser, som jeg i mindre grad har benyttet ved udfærdigelsen, blive listet op.

Undervisningen er opdelt i 10 større eller mindre dele foruden denne indledning og en afslutning. Til hver del er der en salme som kan benyttes som en meditativ afslutning eller ditto mellemspil før du går videre. Teksterne er hentet fra Den Danske Salmebog (DDS) og nummeret er angivet, så salmen er nem at finde hvis du har en salmebog. Eneste undtagelse er ”Af gode magter er vi helt omgivet”, der findes i Tillæg til DDS fra 1994. Melodierne er mine egne og det er mig der synger. På piano er det Thomas Gooseman, bas: Thommy Andersson, cello: Anja Lillemæhlum, træblæsere: Christian Hougaard og percussion: Nikolai Petersen. Sangene er optaget den 24. august 2012 i Nørre Herlev kirke.

Musikken må ikke kopieres, mens undervisningen er til fri afbenyttelse, så længe det sker med respekt for den sammenhæng teksterne er skrevet i.

God fornøjelse med læsningen.

Henrik Frimand-Meier

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk