DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Da Vinci-mysteriet - Fup - eller Fakta?

Det skal ikke nægtes, at Dan Browns bog ”Da Vinci-mysteriet” er en spændende roman.

Men man skal hele tiden huske, at det er en roman – altså nærmest FUP – og ikke FAKTA.

Det gælder især hans påstande om, at Jesus ikke er ”Guds enbårne Søn, som er givet, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” – men blot skulle være et almindeligt menneske, - og - at Jesus skulle have giftet sig med Maria Magdalene, - og de sammen skulle have grundlagt en senere europæisk kongeslægt.

I Dan Browns bog skriver han meget om sammensværgelser. For mig ser det ud til, at han selv – enten er blevet offer for en – eller er en del af en sammensværgelse.

Nemlig den årtusindgamle sammensværgelse fra Skabelsens morgen, som går ud på at få mennesker til at vende sig væk fra Gud.

Men trods alle sammensværgelser gælder det stadig, at:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.
Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16.

Og det er ikke fup !
Det kan vi læse mere om i Bibelen.
Da Vinci Mysteriet er en spændende bog - og film - men Bibelen er endnu mere spændende.
I Bibelen møder vi mange spændende kvinder og mænd - og der møder vi Gud. Derfor kalder vi også Bibelen for Guds ord.
Jo mere vi lærer Guds ord at kende, finder vi ud af, at Bibelen, Guds ord er sandt, - og at det er til at stole på.

Bibelens hovedperson
er selvfølgelig Gud, men Gud har valgt at fortælle os mest om sig selv gennem sin Søn, Jesus Kristus. Derfor kalder vi også Jesus for Ordet. Han kom til vores verden for gennem sit liv, sin død og opstandelse at give os adgang til Guds rige. Her i livet i tro - og engang helt hjemme hos Gud.

Vejen til Gud
er at tro på Jesus Kristus som Guds Søn og verdens Frelser. Tro kommer bare ikke af sig selv, - men af at høre - eller læse i Bibelen om Jesus, - og om det, han har sagt og gjort.

Derfor:
Velkommen –
også til gudstjenester og møder.

Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk