DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Om Gud vil og vejret tillader det…

Det trykte ord har lige siden Gutenbergs dage været et meget brugt medie i udbredelsen af kristelige sager – han var jo den første, der massefremstillede en trykt Bibel, hvilket i visse kredse af hans samtid vakte dyb forargelse. Men ”de 24 blysoldater fra Mainz” gik deres sejrsgang overalt, hvor folk kunne læse, og sådan har det være lige siden.

Også når det gælder annoncer, har kristenheden for længst overvundet sin modstand mod den ”billige” reklame, for hvordan skulle man ellers komme i kontakt med folk? Og kristne annoncer ikke altid kedelige, selv om morskaben kan være ufrivillig.
Min Far mindedes fra sin barndom, at en IM-annonce i den lokale avis om friluftsmøder altid indledtes med ordene: ”Om Gud vil og vejret tillader det, afholdes møde i Præstegårdshaven…”

Et lille dagblad vestpå bragte engang følgende dødsannonce:
”Den 6. ds. behagede det Den Almægtige, idet han faldt ned fra et stillads ved den nye skole, at bortkalde min elskede mand, murersvend Hans Jensen…”
Lige så uheldig i formuleringen var den svenske enke, der indrykkede denne tragiske meddelelse:
”Herren Gud har under en cykletur i Småland hjemkaldt husmand Karl Petter Jönsson…”
Man skal også være forsigtig med bibelcitater – denne annonce i et menighedsblad er nok ikke alle steder blevet forstået efter hensigten:
”På tirsdag kl. 20 holder Indre Mission møde i Missionshuset. Missionær Hansen taler. Hvor ådslet er, samles gribbene.”

Og så var der denne annonce i et kirkeblad:
”Pastor N.N. taler på møderne søndag formiddag og aften – resten af ugen vil kirken være lukket på grund af nødvendige reparationer.”

Uffe Nissen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk