DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Er du født f. Kr.?

Mange mennesker mener, at de er vældig moderne i deres tankegang, når de hævder at alt det med Jesus og julen er noget, der skete for mange hundreder af år siden, og som ikke siger os noget idag.
Men sådan en tankegang er i virkeligheden håbløst antikveret, for så lever man
jo i oldtiden - i tiden før Kristi fødsel! Så længe Jesus ikke er født i dit hjerte, lever du jo før Kristus! Først når du har ladet Jesus blive født ind i dit eget hjertes krybberum, lever du i vor tid - tiden, efter Kristi fødsel!
Det er ikke bare en leg med ord, dette her - det er det største og mest afgørende
spørgsmål du kan komme ud for i hele livet. Det er vigtigere end valg af ægtefælle,
vigtigere end da dine børn blev født. Vigtigere end at have et godt helbred og fast arbejde - for her gælder det evigheden.
Vi er evighedsvæsener, skabt af en evig Gud. Livet her på Jorden er blot en ventesal, før det går af sted til det virkelige liv hjemme hos vor himmelske Far. Men billetten kan kun udstedes af hans søn Jesus Kristus, for han er den eneste, der har betalt prisen for, at Gud kan have med ufuldkomne mennesker at gøre.
Det var årsagen til, at Guds søn blev menneske julenat for over 1900 år siden:
Der skulle et fuldkomment menneske til, der kunne gå imellem den fuldkomne Gud og alle os ufuldkomne - for Gud kan kun have fællesskab med fuldkomne og hellige væsener.
Jesus påtog sig frivilligt ansvaret for din og min synd, ja for alle menneskers
synd til alle tider, også de der endnu ikke er født. Han tog hele denne gigantiske byrde af vold, mord, blod og ondskab på sine skuldre og bar: den ene mand op på korsets
hårde træ for dér at lide straffen for det alt sammen.
I 3 timer var der mørke og stilhed i hele Israel, mens Jesus gik fortabt på vores
vegne. Det var ikke naglerne, der holdt ham fast til korset - det var hans kærlighed
til os, til dig og mig.
Hvem kan stå for så stor en kærlighed?


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk