DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Enten-eller

Den menneskelige psyke har altid haft en kedelig tilbøjelighed til at vige udenom alt for afgjorte begreber i tilværelsen – vi har et naturtalent for at vælge ”den gyldne middelvej” i mange ubehagelige valg og indgå et kompromis, der ikke forlanger så meget af os.
Dette er egentlig mærkværdigt, da vi i hele skaberværket ikke møder andet end afgjorte begreber. Alt i universet er opbygget i modsætninger, der gensidigt tiltrækker og frastøder hinanden og derved skaber den balance, der holder det hele i gang og på den måde modvirker forkrænkeligheden
Vort solsystem holdes udelukkende svævende i rummet, fordi planeterne i det er underkastet to modsatvirkende kræfter: Tyngdeloven, der trækker alt til sig, og inertiens lov, som lader et legeme i bevægelse fortsætte sin lige bane, indtil det påvirkes af andre kræfter. Havde det ikke været for tyngdelovens tiltrækningskraft mellem planeterne, ville de alle styre ud i universet i lige linier efter inertiens lov. Men nu bøjer de af i retning mod de andre planeter og holdes dermed i en perfekt balance, der foreløbig har varet i millioner af år.
Også alt andet i tilværelsen er klare modsætninger: Lys og mørke, godt og ondt, højre og venstre, hankøn og hunkøn, positivt og negativt, liv og død, kærlighed og had, begyndelse og slutning osv.
Den berømte østrigske botaniker Gregor Mendel, den moderne arvelighedsforsknings grundlægger, gjorde gennem mange år krydsningsforsøg med ærteracer, høgeurter og bier for at kortlægge de genetiske anlægs vandring gennem generationerne. Han gjorde bl.a. den yderst interessante iagttagelse, at forældrepar med forskellige arveanlæg altid fik afkom med enten den ene eller det andet anlæg, aldrig en blanding af disse.
Mennesker har dog ikke nogen videre respekt for denne naturlov, men har forsøgt en krydsning mellem en hestehoppe og en æselhingst for at få et trækdyr med begge disse dyrs egenskaber. Det lykkedes også – resultatet blev muldyret, der er meget brugt som lastdyr i det sydlige Europa og i Sydamerika – men det er ufrugtbart og kan ikke formere sig! Her har Skaberen altså sat en spærrebom op, fordi han vidste, hvad mennesker kan finde på.
Det burde derfor ikke undre os, at når det Guds Ord, der skabte verden, træder ind i den som et menneske, taler også han om modsætninger, der er uforenelige og derfor kræver et valg af mennesker:
”I kan ikke tjene både Gud og Mammon.”
”Den, der ikke samler med mig, adspreder.”
”Den, som ikke er med mig, er mod mig.”
Han talte også helt umisforståelige ord om, at der kun er to udgange af jordelivet: Frelse eller fortabelse, en neutral mellemtilstand gives ikke. Det er ikke populær tale i vor kompromis-elskende tid, hvor man helst vil lade en tredje dør stå åben, så man slipper for det ubehagelige valg.
Men en tredje mulighed gives ikke – vælg derfor nu, hvem der skal være dit livs herre!


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk