DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Evangeliet i et spil kort!

En soldat fandt en højhellig søndag et spil kort frem. - En sergent kom forbi. ”Hvorfor er du ikke sammen med resten af delingen?” Soldaten svarede: ”Jeg vil hellere være lidt alene sammen med Herren.” Sergenten svarede: ”For mig at se er du i gang med et spil kort!”

Soldaten svarede: ”Nej, hr. sergent, men eftersom vi ikke har lov at have Bibler og kristne bøger åbent fremme, har jeg valgt at tale med Herren ved at studere dette spil kort.” Sergenten spurgte vantro: ”Hvordan vil du bære dig ad med det?”

”Hr. sergent, kan du se dette ES? Det minder mig om, at der er kun én Gud! – Og 2 minder mig om Bibelens to dele, det Gamle og det Ny Testamente…”

”3 minder mig om Treenigheden bestående af Faderen, Sønnen og Helligånden.”

”4 minder mig om de fire evangelier, Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.”

”5 minder mig om de 5 forstandige jomfruer, - ja, der var godt nok 10, men kun 5 af dem gik ind i herligheden.”

”6 står for skabelsens 6 dage, og 7 for Guds hviledag efter denne skabelse.”

”8 repræsenterer Noas familie, ham selv, hans kone, deres 3 sønner og 3 hustruer, 8 i alt, som Gud frelste fra undergang.”

”9 handler om de spedalske Jesus helbredte fra deres spedalskhed. Han helbredte 10, men 9 af dem takkede Ham aldrig for det.”

”10 er tallet på de 10 bud, som Gud gav Moses på stentavler.”

”Knægt skal minde os om Satan, Guds ypperste engel, som blev udstødt af Himlen for sit hovmod og nu er helvedets joker.”

”Dronning står for jomfru Maria.”

”Konge står for Jesus, for Han er kongernes Konge og herrernes Herre.”

”Der er 52 kort i et spil, et for hver uge af året….”

”Når jeg vil sende en tak til Gud, trækker jeg blot nogle kort ud af dette spil og bliver mindet om, hvor meget jeg har at sige tak for.”

Sergenten fik tårer i øjnene og et stik i hjertet. ”Soldat, kan jeg låne det spil kort?”

(modtaget fra USA med opfordring til at bede for de udsendte tropper)


Jørn Nielsen, Næstved 28. juli 2009.

Jørn Nielsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk