DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Hvad et kuk-ur lærte mig ...

Engang sad jeg i en samtale med en, der fortalte, hvor svært det havde været for hende at miste flere nærtstående indenfor kort tid.

Jeg måtte som sædvanlig bede Gud om at hjælpe mig til at kunne hjælpe hende.

Jeg kom da i tanke om, at jeg engang har læst om en dreng, der ville prøve at reparere et Kuk-ur. Drengen brugte blot en hammer som værktøj – og det kunne Kuk-uret ikke holde til.
Jeg fik da den tanke – ud fra historien (i Patricia St. John´s bog: Intet andet gælder), at det ikke er så mærkeligt, at vi har svært ved at klare, når livet gør ondt.

Lige så lidt som et kukur er skabt til en hammers hårdhændede behandling – lige så lidt er vi mennesker skabt til at kunne klare svære og hårde ting. Nej – vi er skabt til at gå i glæde og fred – i tryghed og kærlighed - sammen med Gud i Paradiset. Her i verden er vi uden for Paradiset – hvor der kan møde os mange svære ting. Og jeg er så glad for at vide, - at vi må komme til Gud helt frit - fordi Gud i gennem Jesus er kommet til os. Det bliver vi mindet om hvert år ved Juletid – at der – som englen sagde til hyrderne Julenat – er født os en frelser!

Jesus blev blot ikke ved med at være barnet i krybben i Betlehem. Som voksen nøjedes Han heller ikke med at sige en helt masse - nej - Han led, døde og opstod for os – som vi hører om det i Påske-tiden. Jesus Kristus undgik dermed ikke svære ting - lidelse og død - Han udholdt det alt sammen, netop for at kunne hjælpe os.

På grund af Guds nåde og kærlighed må vi se fremad - i tillid til, at der, hvor vi ikke kan nå længere, - der har Vor Gud og Far i Himlen stadig liv og frelse ved Jesus Kristus – og sådan som vi må tage imod julegaver og andre gaver – sådan må vi tage imod vor Herre Jesus Kristus i tro, glæde og taknemmelighed. Det hjælper Helligånden os med – og det hører vi om ved Pinsetide. Han vil hjælpe os med at leve og med at tro.

Det betyder ikke, at vi aldrig kommer ud for noget svært, - det er heller aldrig blevet lovet os, - men det betyder, at vi ikke skal være alene i det svære.Tidl. Sognepræst Ivan L. Jakobsen.

Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk