DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Gud og tanke universet

Har du Gud med i din hverdag? Har du Gud med dig på arbejde, eller når du færdes ude blandt andre mennesker? Har du Gud med dig når du sidder foran dit tv og slapper af? Har du Gud med dig, når du efter en lang dag, putter dig ind til din partner?
Nej, vil de fleste nok svare…
Jo! Det har du faktisk! Tanken kan nok virke skræmmende, ja måske ligefrem frastødende. Kigger Gud med over skulderen! Udspionerer Gud mig!
Nej! Det gør Gud ikke! Men Gud er med dig, hvor du end færdes. Puha, det er da til at blive helt paranoid af, kunne man måske fristes til at tænke. Eller måske forkaster du helt denne tanke, ryster på hovedet og konkludere straks at forfatteren til disse ord må være rablende skør. Lad os dvæle lidt ved ordet ”tanke” – kunne det tænkes at Gud findes i vores tankeverden!
Hvad er tanker? (Du har lige tænkt en hel tankerække, alene ved at læse denne tekst.)
Der er forsket, og skrevet mange afhandlinger om dette emne, jeg kan på ingen måde hamle op med videnskabelige facts, teologiske antagelser udført af ”fagfolk” indenfor dette område, hjerneforskere, teoretikere, filosoffer, teologer, lægmænd m.m. Men én ting står enhver klart, tankeverden er fascinerende. Tanker, impulser og energi, som omformes til handlinger inden i og udenfor kroppen. Vore tanker styrer vort liv i stor udstrækning, for ikke at sige fuldstændig, vi handler ud fra vore tanker, både fysisk og psykisk. Enhver lille ting vi udfører, i og udenfor kroppen er affødt af impulser, energi, signaler, tanker… og alligevel er vi ikke i stand til at måle, veje eller se denne energi eller tankeverden

med det blotte øje. Men vi véd den findes, denne unikke tankeverden i ethvert menneske. Vi er desuden alle en del af et enestående tanke univers, dog kender de fleste af os kun til vor egen, altså den tankeverden som vi hver især indeholder, skaber og udvikler gennem hele vort liv. Jeg vil kun ganske kort nævne den fysiske energi, der sørger for at vores krop, muskler og motoriske funktioner fungerer på bedste vis. Dette alene er et mirakel i sig selv, og må for enhver fremstå som et bevis på vor skabers enestående kreativitet. Skønt vi efterstræber at skabe en motorisk krop (robot) – er det ikke lykkedes os endnu, at designe en fuldbyrdet kopi af den menneskelige krops motoriske funktioner, der er fyldestgørende og på højde med den menneskelige krops funktionelle bevægeapparat. Hvis vi dertil lader vore tanker strejfe alle de indre organer og deres funktioner i menneskekroppen, hjerne, hjerte, lunger, nyrer, lever, nerver, blodbaner, etc. etc. – ja så fremstår mennesket som en særdeles unik skabning, dog ikke mere unik end ethvert dyr eller plante Gud har skabt. Hvad der adskiller os fra dyre og planteriget, er vore tanker, vor tankeverden og tanke univers. Dette er intet mindre end guddommeligt, og heri fremstår Guds skaberværk i al sin pragt.
Der findes bevidste og ubevidste tanker i vores tankeverden. De bevidste tanker, er de tanker som vi er opmærksomme på vi tænker. De ubevidste tanker, er de tanker som vi har kørende hele tiden ”skjult” i baggrunden af den del af vor tankeverden som vi normalt har tilgang til. Disse tanker kan yderlig deles op i forskellige ”tankegrupper” – kærlige tanker, destruktive tanker og kreative tanker. Ja selv når vi drømmer ser vi billeder og kan opleve, altså vi har fuld gang i vor tankeverden. Normalt beskæftiger vi os nok ikke så meget med de ubevidste tanker, de lever deres eget ”tankeliv” bag vore bevidste tanker. Dog sker det vi bliver opmærksomme på disse tanker, hvis vi begynder at handle ud fra vore ubevidste tanker, f.eks. ændrer vor adfærd og handlemåde, uden at vide hvorfor vi gør det. Det sker også at vi pludselig har ord eller hele sætninger der dukker op i vore bevidste tanker, uden vi ved hvorfor vi tænker disse tanker, ofte ord eller
sætninger, som vi ikke vil kendes ved, eller som vi syntes forstyrrer vore bevidste tanker, fordi disse tanker, virker løsrevne, og vi ikke aner hvor de kommer fra. Af og til, begynder vi ligefrem at diskutere med vore egne tanker. Faktisk kommunikere vi ikke bare med os selv i vor egen bevidste og ubevidste tankeverden men til tider også med et helt tanke univers, der er mere eller mindre ”skjult” for de fleste. I dette tanke univers findes Gud, og dette tanke univers har adgang til hele vor tankeverden. Derfor er Gud med dig hvor end du færdes. Gud lever ”skjult” i dig, dybt i dine tanker. Dette tanke univers har adgang til alle eksisterende tanker, både bevidste og ubevidste, og har været eksisterende til alle tider. Tanke universet repræsenterer kun en lille del af Guds storhed.

Joanna Tengvad


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk