DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Hvor langt rækker Guds tilgivelse?

En bog om Pol Pot-styrets ufattelige ondskab i Cambodja rejser spørgsmålet: Kan Gud tilgive? Hvis Han kan, er det ligeså ufatteligt som Jesu ord fra korset: ”Fader, tilgiv dem, for de véd ikke, hvad de gør!”

Men jo mere vi erkender vor egen ondskab, jo mere erkender vi vort eget behov for tilgivelsen og syndernes forladelse ved Jesu blod.

Da Rumæniens Ceausescu blev henrettet i julen 1989, talte jeg med nogle venner om, hvorvidt vi ville kunne have besøgt denne dødsdømte forbryder i fængslet med korsets evangelium. En stramtandet kvinde sagde: "Jamen, tænk dog på, hvad han har gjort!" Hun kunne ikke tilgive.

Og dog er der tilgivelse for hver angrende synder. Det skete for nogles vedkommende under processen i Nürnberg i 1946. Den amerikanske sjælesørger, Henry Gerecke, sagde: "Af Kristus lærte jeg at hade synden, men elske synderen!"

Den, som selv kender til korsets nåde, ønsker at formidle den til andre. Jeg selv bliver som synder aldrig færdig med dette evangeliske ord: "Hvor synden blev større, blev nåden END MERE overstrømmende rig!" Rom. 5:20.

Ja, "overstrømmende rig" gælder hver angrende synder. I Nürnberg, Cambodja, og i Danmark, hvor vi nok har hørt ordene, men syndserkendelsen mangler. Det er vor egentlige, åndelige krise – større en nogen anden krise.

Profeten Esajas råbte et vé-råb over det syndige folk i de første 5 kapitler, men i det 6. kapitel sagde han: ”Vé mig!” Først da gjorde Gud ham skikket til at gå til andre med forsoningens og tilgivelsens glød på sine læber. Es. 6:1-8.

Og da faldt det ham ikke ind at sige om selv den værste synder: ”Jamen, tænk dog på, hvad han har gjort!” Hans 53. kapitel handler om, hvad Kristus har gjort og hele det kapitel er, som Spurgeon har sagt, gennemvædet af Frelserens blod. Ja, som det lød i en sang:

”De røde blodsdråber fra Golgata råber om nåde og frelse for dig!”

Jørn Nielsen
10. januar 2013.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk