DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Vi slipper ikke

Denne artikel er ikke så behagelig; men nødvendig. Vi slipper ikke. Hvad mener jeg? Jeg mener døden! En dag slutter vores livs rejse og vi bevæger os ind i evigheden. Vi lever i en moderne tid; men døden har vi ikke fået afskaffet. Her slipper vi ikke.

Døden var ikke bestemt på forhånd. Gud skabte mennesket som udødelig. Vi vil også gerne leve evigt. I Amerika er der nogen der arbejder på at gøre sig udødelig. Der er ingen af os der bryder os om døden; men vi slipper ikke. Døden kom ind i verden da mennesket syndede mod Gud. Det vil vi som moderne mennesker ikke tale om; men det er fakta. Vi bliver nødt til at se fakta i øjnene. En moderne tidsalder kan ikke bare se bort fra fakta. Jeg dømmer ingen, for jeg taler også til mig selv. Vi er alle i samme båd.

Bibelen taler om at døden er en konsekvens som kom til mennesket på grund af synden som kom ind i verden. De første menneskers ulydighed har sat sine spor og vi bærer konsekvensen af det også i vore dage, selvom det er mange generationer siden. Der er to slags død. Der er legemets død og der er sjælens død.

Den som er født en gang må dø to gange. Den som er født to gange dør kun en gang. Den værste død er ikke den legemlige; men den evige.

Lad os læse i Bibelen: Hebræerbrevet kapitel 9 vers 27-28 ”Og ligeså sikkert som det er menneskenes skæbne én gang at dø og derefter møde deres dom, er det, at Kristus – der døde én gang som et offer for mange menneskers synder – kommer igen. Men da kommer han ikke for at tage vore synder på sig; men for at frelse alle dem, som venter på ham med tålmodighed.”

Her læser vi at det er vores lod en gang at dø; ikke bare Bibelen siger det; men det ser vi jo og hører om hver dag at nogen dør. Det er virkeligheden. Det frygtelige ved den legemlige død er ikke selve døden; men det som sker efter døden. Det jeg taler om her er faktisk ”Luthersk lære” og det er bibelsk lære. Det er det der er kristendommens kerne. Hvad sker der efter døden? Bibelverset vi har læst besvarer det! Svaret er: Dommen! Guds dom over mennesket! Hvordan undgår vi dommen? Syndens løn er døden! Frelsen befrier os fra dommen. Det er fødsel nummer to som bibelen beskriver som at blive født på ny. Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 3, Jesus siger til Nikodemus: ”Tro mig, når jeg siger dig: Hvis man ikke bliver født på ny, kan man slet ikke se Guds rige.” Her står det!
Nikodemus var som vi er i dag meget intellektuel og ville forstå denne sandhed med forstanden så han spurgte: (vers 4) Hvad mener du med det? ”Hvordan skulle et voksent menneske kunne komme ind i sin mor og blive født igen.” Jesus forklarer Nikodemus at der ikke er tale om en menneskelig fødsel; men en åndelig fødsel. Sjælens frelse.

Jeg kan som menneske ikke undgå den legemlige død; men jeg kan undgå den evige død. Frelsen er en åbenbarelse givet til os mennesker fra Gud for at give os det evige liv. Jesu død på korset banede vejen for os. Jesus siger om sig selv: ”Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden igennem mig.” Den som ikke vil tage imod Guds frelse taber det evige liv. Det er det Bibelen kalder: Livet i himlen. Livet i Guds bolig. Ingen tvinger et menneske til at sige ”ja” til Jesus. Det er min egen frie vilje; men konsekvensen ved at sige ”nej” til Jesus er også min egen.

Det er let at sige ja til Jesus.

Det at sige ”ja” til Jesus kan gøres i en BØN: Kære Jesus! Jeg ønsker du skal bo i mit hjerte. Tilgiv mig alle mine synder og lad mig være et Guds barn. Frels mig ved din nåde! Jeg giver dig mit uforbeholdne ”JA” og tager imod dig som frelser. Amen.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk