DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Domino – en ny stemme i bladverdenen

2005 mar 1

 
Domino


-en ny stemme i bladverdenen

 

Vi ser Domino som en røst i vor samtid, der ønsker at blande sig i samfundets debatter med klare intentioner om at påvirke mennesker ud fra en kristen tankegang, objektivt og fordomsfrit.  

 

 

Nogle har set det, andre hørt om det, og nu synes Netkirken det ville være en god idé med lidt reel oplysning om, hvad ”Domino” egentlig er for noget.
Vi besluttede at få en samtale med en der kunne fortælle os noget mere end rygterne, og fandt Ole Bækgaard, der foruden at være netpræst, også sidder i redaktionen af det nye tværkirkelige blad ”Domino”, som er talerør for ”Frikirkenet”.

På vort spørgsmål om, hvad Frikirkenet så er for noget, får vi at vide, at Frikirkenet er et tværkirkeligt netværk bestående af menigheder fra forskellige kirkesamfund.
Netværket er stiftet i efteråret 2004 og tæller indtil nu ca. 60 menigheder, mens flere er på vej til at tilmelde sig.
Domino er altså et nyt blad, der med martsnummeret 2005 er udkommet 3 gange. Bladet er et månedsblad, der trykkes i 10.000 eksemplarer og sendes gratis til interesserede kirker.

Jamen, spørger vi, er der da ikke rigeligt med blade, også kirkeblade i dette land?

OB: Det er svært at sige, hvordan skal man måle det? Vort mål med Domino er ikke at erstatte et traditionelt kirkeblad. Vi vil gerne være et mere udadvendt organ, samtidig med at vore menigheder også kan få dækket nogle af deres behov.

Er ”Udfordringen” ikke dækkende nok for netop disse ting?

OB. Vi er meget glade for Udfordringen, som vi ikke opfatter som en konkurrent, men vi ser os snarere som et supplement, et søsterblad til Udfordringen. Jeg mener vi dækker forskellige områder, selvom vi selvfølgelig også vil overlappe hinanden.

Kan du fortælle, hvad der er Dominos målsætning.

OB. Hvis jeg skal sammendrage det lidt kortfattet, vil jeg pege på følgende:
Vi tror det er muligt at få mennesker i tale, såvel kirkevante som hvad vi kunne kalde kirkefremmede, og gøre det på en måde som vækker disse læseres interesse.
Vi mener at kristne holdninger generelt har alt for lidt plads i pressens sædvanlige medier.
Tanken med Frikirkenet, og dermed også Domino, er jo, at når vi står sammen er der større mulighed for at blive hørt ude i det store samfund.

Det er tankevækkende at, selvom alle frikirker i kongeriget blev talt op, ville vi ikke være meget mere end 25.000 mennesker på landsbasis, har jeg fået at vide. Dertil kommer, at vi er opdelt i mange forskellige kirkesamfund og ”frie” menigheder. Så enkeltvis tror jeg ikke, vi kan komme så langt, som hvis vi står sammen. Og et fælles blad er en af de ting, der kunne være vision og styrke i.
Derfor ser vi Domino som en røst i vor samtid, der ønsker at blande sig i samfundets debatter med klare intentioner om at påvirke mennesker ud fra en kristen tankegang, objektivt og fordomsfrit.
Domino er foruden at være talerør for Frikirkenet også bindeleddet mellem de tilknyttede menigheder på tværs af traditionelle kirkeskel.

Er det din opfattelse, at der i dag er mere behov for at stå sammen, kirkerne imellem?

OB. Ja, det mener jeg klart. Særligt blandt unge kommer længslen om mere fællesskab imellem kristne til udtryk. Jeg tror det er fremtiden og vi vil gerne være med til at bane vejen for denne udvikling. Vi ser gerne mere fællesskab, samarbejde og mulighed for at lære og inspirere hinanden på tværs af kirkeskel.
Mange mennesker forstår ikke hvorfor kirkerne i verden skal være så forskellige og giver derfor ikke altid et rigtigt billede af, at kristenheden har samme udgangspunkt, nemlig troen på Gud og hans søn Jesus Kristus.
Det har i øvrigt altid været Guds mening at kristne skal have fællesskab med hinanden, det kan du læse om i nye testamente.(Johannes evangeliet kap.17)

Hvad er det så der er så vigtigt at fortælle Danmark?

OB. Den store vision er nok et brændende ønske om, at historien om Jesus Kristus og Hans betydning for mennesker og samfund, bliver fortalt på en ukompliceret og ligefrem måde – og hvad der er meget vigtigt – også til dem der normalt ikke færdes i kirkelige kredse!

Kan Domino bedre fortælle dette end kirkebladene?

OB. Vi er ikke eksperter, redaktionen er ikke alle professionelle journalister, men vi vil simpelthen blive gode til at fortælle, hvad vi har på hjerte på en måde, så alle forstår budskabet. Vi vil forsøge at undgå indforstået sprogbrug, du ved, det som nogle kalder ”Kanaansprog” og som kun forstås af ”kirkemennesker” (undskyld udtrykket, men jeg kan ikke lige finde noget mere dækkende).

Jeg glemte vist at spørge dig om, hvad ordet Domino betyder, og hvorfor bladet hedder Domino?

OB. Domino er en bøjningsform af det latinske Dominus, der betyder Herre. Den latinske tiltaleform bruges om Gud og Jesus, og det er netop Ham, vi vil pege på, når vi arbejder med bladet, som vi mere betragter som et livsstilsblad end en avis som for eks. Udfordringen.

Når jeg hører ordet Domino, tænker jeg uvilkårligt på en kendt latinsk sætning, hvor ordet Domino forekommer.

OB: Ja, du tænker sikkert på fortællingen om apostelen Peter, der på vej ud af Rom (på flugt fra forfølgelserne), møder Jesus. Peter standser op og siger til Herren: ”Quo vadis Domini” (hvor går du hen Herre).
Jesus svarer Peter, at han er på vej til Rom for at blive korsfæstet på ny. Herefter, fortælles det, at Peter vendte om igen og fortsatte med at trøste og styrke de forfulgte kristne for til sidst at måtte dø som martyr.

Det lyder unægtelig til at være et spændende blad, og der er sikkert mange, der kunne tænke sig at se bladet eller abonnere på det. Hvordan får man det?

OB: De menigheder der er tilknyttet Frikirkenet får tilsendt Domino gratis til egne medlemmer og til uddeling til kirkens relationer. Faktisk blev bladet tilbudt gratis og frit leveret til alle danske frikirker i hele 2005, så hvis din egen kirke ikke får det, kan det nås endnu.
Men det er også muligt at bede om at få det tilsendt direkte på privatadressen, dog ikke gratis, da der er en del udgifter forbundet med forsendelse og porto.

Har Frikirkenet så mange penge, så man kan forære Domino til alle der ønsker det?

OB: Frikirkenet har ingen midler, og Domino har kun de midler, der kommer ind ved annoncering i bladet samt penge som menigheder og privatpersoner donerer til dette arbejde.

Hvis nu nogen ønsker bladet og/eller gerne vil støtte denne vision hvad gør man så?

OB: Alle er velkomne til at kontakte redaktionen eller kontakte mig for videre snak. Mit mail nr. er oleb@domino-online.dk
Der er meget at hente ved at besøge vor hjemmeside for at orientere sig. Man kan klikke ind på www.frikirkenet.dk og her finder man Domino, som har en opdateret presseside. Da bladet kun udkommer én gang om måneden, er det vigtigt, at vi hele tiden er på forkant med nyheder, orientering og ikke mindst kommentarer til det der sker i samfund og kirker.

Tak for snakken, det er glædeligt at kristne virkelig gør en reel indsats for at komme uden for de sædvanlige baner og prøver at være med til at sætte dagsordenen i vort land.
Mennesker har brug for at høre historien om Jesus!
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk