DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Til kamp mod dårlige salmemelodier!

2012 feb 1

- Kan du ikke skrive en ny melodi til nr. 213? Det er sådan en træls melodi!

Det var den umiddelbare reaktion fra en præst, da jeg fortalte ham om mit forehavende med at lave nye melodier til salmer i salmebogen.

Tit hører jeg præster sige, at de ofte fravælger salmer pga. melodien, selvom salmen ellers passer godt til søndagens tekst.

Heldigvis er der gode alternativer at finde blandt de mange helt nye salmetekster, der laves, med nye dejlige melodier til. MEN det er nu engang salmebogen, der ligger rundt i landets kirker og bruges hver søndag! Salmebogen indeholder ganske vist en stor, skattet samling af ærværdige salmer, men desværre ledsages en hel del af disse af træge, dystre eller usangbare melodier, hvoraf mange for de fleste er ganske ukendte.

Mange salmer trænger således til fornyelse i form af en ny sangbar melodi.

Carl Nielsen havde i sin tid den samme holdning, hvorfor han skrev en hel del nye melodier til eksisterende salmer.

Det samme gjorde Thomas Laub i endnu højere grad. Han lavede alternative melodier til så mange salmer, at han er endt, som den mest benyttede komponist i salmebogen med 78 melodier.

I 2007 udskrev daværende kirkeminister Bertel Haarder en konkurrence om at komponere ny melodi til 5 konkrete salmer blandt de 313 salmer i salmebogen, som ikke har egen melodi. Det resulterede i 1600 forslag!! Så lysten til fornyelse er i hvert fald til stede.

Én af bidragsyderne var undertegnede kirkesanger og –musiker.

Jeg stødte jævnligt på kedelige, uinspirerede salmemelodier, så jeg besluttede mig efterfølgende for at lave en ny melodi, hver gang jeg til en gudstjeneste stødte på en dårlig melodi.

Til dato har jeg lavet godt 100 nye melodier til eksisterende salmer, hvoraf de 54 er udgivet i bogform med titlen SUPPLEMENT til KORALBOG. Siden 1970’erne er der mig bekendt ikke gjort et lignende og så omfangsrigt tiltag.

Om det nye tiltag siger FRIK (Forum for Rytmisk musik I Kirken), at det er et stort og flot projekt, som forhåbentlig kan sætte spændende cirkler i kirkens musikalske vand.

Den nye nodesamling kan købes for 248 kr. via www.kirkefondet.dk eller www.kirkebogladen.dk

Man kan se mere om hele projektet på www.salmemelodier.dk

Forestil dig en gudstjeneste uden salmer! Ja, det er ikke nogen let ting at forestille sig her i Danmark, for salmesangen er en så fast bestanddel af hele vores måde at være kirke på, ja af hele vores kultur, siger generalsekretæren i Kirkefondet, Morten Skrubbeltang.

Og hvad er en salme så?, spørger Sindre Eide, præst og seniorrådgiver i den norske kirke.

Det er en tekst sammen med en melodi. Hvis den ene af disse to komponenter mangler, kan man da kalde det en salme?

Nej, for når det gælder en salme, så er melodien lige så vigtig som teksten.

En salmes tekst er altså klart vigtig, men det er ligeså vigtigt, at den understøttes af en velegnet melodi. Musikken skal ligesom budskabet om Jesus Kristus tale til hjertet, men musik og fællessang virker altså også på kroppen. Det skal være en totaloplevelse, hvor det glædelige budskab rører ved både sjæl og krop.

Desværre er det min oplevelse, at melodiens betydning alt for ofte ignoreres. I bestræbelserne på at holde fast i traditionerne, så benytter man stadig hellere en træg og kedelig melodi frem for at satse på en ny mere ”nutidig” melodi, som menigheden kunne have lyst at synge med på. Et misforhold, som kommer klarest til udtryk ved gudstjenester med mange konfirmander eller med dåb, hvor mange deltagere ikke er specielt kirkevante.

I Stilling kirke, hvor jeg arbejder, er der nu næsten altid en af mine nye melodier med blandt søndagens salmevalg. Præster og menigheder rundt omkring i landet har også taget godt imod melodierne. Mange tilføjer, at den nye melodi giver dem en helt anden indgang til teksten. Det hører jeg også hver gang, jeg er ude for at præsentere de nye melodier ved sognearrangementer rundt i landet. Musikere/organister og komponister har ligeledes taget godt imod de nye melodier: Sangbare, opfindsomme og et frisk pust ind i en ærværdig salmetradition.

I sidste ende er det selvfølgelig et spørgsmål om smag og behag. Idet de nye melodier i SUPPLEMENT til KORALBOG er en god blanding af såvel rytmiske og viseagtige som mere traditionelle salmemelodier, ja så er der nærmest noget for enhver smag.

Og sådan bør det også være i løbet af en gudstjeneste. Der skal selvfølgelig være plads til højtidelighed og eftertanke, men vi har mange salmemelodier, der er skrevet i mol, og det kan blive så dystert, alvorsfuldt og melankolsk, at det kommer til at skygge for kristendommens glædelige og næstekærlige budskab. Det skal ikke være rytmisk eller gospel det hele, men der må godt være lidt plads til livsglæde.

Jeg har i løbet af 2011 været rundt mange steder i landet for at præsentere de nye melodier, og overalt bliver de godt modtaget, og der bliver sunget rigtig godt med på dem - og det lige fra 1. vers!

Ofte har jeg haft en sangerinde med, hvilket har givet mulighed for at lave aftenen eller eftermiddagen til en god blanding af foredrag, koncert og fællesang.

Som noget nyt vil der i 2012 blive inddraget lokale kor flere steder, så tilhørerne kan læne sig tilbage og nyde 2-3 af de nye melodier fremført 3- eller 4-stemmigt.

Jeg ved, at eksempelvis FDF samt KFUM og KFUK ønsker at inspirere kirken til at gøre mere for at forny salmesangen og salmebogen. Den mest simple og mest oplagte måde, at gøre det på, er at sætte nogle mere "nutidige" melodier på mange af de 791 salmer i den nuværende salmebog, som nu engang ligger rundt i alle landets kirker.

Jeg synes, at det er et vigtigt projekt, og jeg har svært ved at stoppe med at lave nye melodier til salmebogen – og det er da også blevet til mange helt nye melodier det seneste års tid. Sammenholdt med den positive og glade modtagelse melodierne i SUPPLEMENT til KORALBOG har fået landet rundt er det ikke utænkeligt, at der inden længe udkommer en SUPPLEMENT nr. 2 til KORALBOG.

Det er en lang proces at få indarbejdet nye melodier til salmebogen – og det selvom der er tale om salmer med oprindelige melodier, som kun de færreste kender. Det tager lang tid at komme rundt til alle sogne i landet, og det er kun de færreste præster og menighedsrådsmedlemmer, der kan få noget ud af noderne i den nye nodesamling. Derfor arbejdes der p.t. på at skaffe midler til studieindspilning af alle de nye melodier.

Poul Raaby

56-årig komponist, musiker, musiklærer, FDFer samt administrator ved Stilling kirke, Skanderborg, hvor han startede som kirkesanger i 2005.

Oprindelig uddannet cand.merc. med 26 års erhvervserfaring indenfor marketing og administration.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk