DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Folkefest for Israel

2012 jun 1

Det vrimlede med blå-hvide israelske flag på Christiansborg Slotsplads fredag den 11. maj 2012. Der var inviteret til Folkefest for Israel – og der var fest! Den jødiske musikgruppe Mazel underholdt på scenen, mens omkring 400 mennesker viftede med de blå-hvide flag.

Yvette Espersen fra Like for Israel og Support Israel bød velkommen. Support Israel er en gruppe af danskere, som er rigtig kede af de fortsatte og unfair angreb på Israel - og trætte af de uophørlige boykot-aktioner, som igen og igen rettes mod Israel - mod israelske varer, mod turisme til Israel, ja ligefrem mod israelsk forskning og inter-nationalt videnskabeligt samarbejde med Israel. Yvette Espersen understregede, at et af formålene med Folkemø-det for Israel var at demonstrere, at Israel stadig har venner i Danmark.

Eftermiddagen bød på tre talere, der alle hilste forsamlingen med et Shabbat Shalom! Mellem talerne underholdt Mazel.

Den israelske ambassadør i Danmark Arthur Avnon understregede, at Israel er et lille land med stor betydning, ikke mindst forsk-ningsmæssigt. Intet andet land har frembragt så mange Nobelpris-modtagere som Israel. Han gjorde det klart, at Israel ønsker at være med til at skabe fred og stabilitet i Mellemøsten. Problemet er ikke Israel, som gerne ser en 2-statsløsning, mens palæstinenserne først og fremmest ser den jødiske stat udslettet.

Journalist Jeppe Juhl, hvis fulde navn er Jeppe Samuel Choleva Juhl, var næste taler. Jeppe Juhl har jødisk baggrund, er redaktør og tv-producent og er måske mest kendt som manden, der startede reality-bølgen i dansk tv.

Han indledte sin tale med at sige: ”Jeg elsker Danmark som en mor, mens jeg elsker Israel som en far!” Han fortalte om sin morfar, der sagde til Jeppe Juhls mor: ”Det kan ikke ske igen!” Morfaren var flygtet fra Polen på grund af pogromer. Mormoderen havde også været på flugt.Men det skete igen. En oktoberdag i 1943 blev der banket på døren og turen gik til Theresienstadt. De fleste i Jeppe Juhls familie var ”på ud-flugt” til Theresienstadt og de fleste af dem overlevede.

Jeppe Juhl understregede: ”Det kan ske igen! Det kan ske for jøder, men ikke kun for jøder, for hele verden. Israel er under pres, hele verden er under pres fra islamismen. Desværre hersker der stor uvidenhed om virkeligheden i Mellemøsten.”

Dagens sidste taler var Farshad Kholgi, iransk flygtning, der kom til Danmark som 13-årig. Han er kendt som debattør, skuespiller og foredragsholder og han var dagens højdepunkt, da han med sit Shabbat Shalom! og glade smil entrede scenen og ønskede Israel til lykke med sin fortsatte eksistens.

Han proklamerede: ”Jeg elsker Israel. Det er Mellemøstens eneste demokratiske stat. Der er smukt og der bor en masse dejlige mennesker. Og så nyder jeg at traske rundt i Tel Aviv, der minder mig så meget om mit barndoms Teheran, hvor jeg foreløbig ikke kan komme, men så kan jeg tage til Tel Aviv.”

Farshad Kholgi kom med et overraskende statement, idet han sagde: ”Iran vil blive befriet, Israel og Iran vil blive allierede!” Gid han får ret.

Blandt folkemødets deltagere så man flere fremtrædende politikere fra Dansk Folkeparti. Det er kendt, at DF støtter Israel og nu, hvor Kristendemokraterne ikke længere er i Folketinget, det eneste parti på Christiansborg, der helhjertet støtter Israel. Blandt de mange på pladsen så man Pia Kjærsgaard, Søren Espersen, Jesper Langballe, Søren Krarup og Thuesen Dahl.

Folkemødet for Israel var en succes og Yvette Espersen har efterfølgende spurgt: ”Skal vi ikke gøre Folkemødet for Israel til en årligt tilbagevendende begivenhed?” Så måske bliver der mulighed for at være med til Folkemøde for Israel igen i 2013.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk