DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Salmedigter, der skriver så folk kan forstå det

2012 sep 1


Salmedigter, der skriver

så folk kan forstå det.

Baptisten Ole Bækgaard har skrevet over 100 salmer.

Af Bjarne Nederby Jessen


Danskerne vil gerne synge salmer med nutidig tekst og musik - og flere forsøger at skrive salmer.


Ole Bækgaard har skrevet digte, sange og salmer fra han var 17 år. ”Jeg har altid haft det med at blive inspireret af det, jeg oplever, og haft behov for at udtrykke det skriftligt. Ikke for at få det offentliggjort, i hvert fald ikke fra begyndelsen. Jeg bliver som regel ret optaget af de tanker, der ligger bag og kommer ofte til at ”tænke på rim” uden egentlig at spekulere så meget over det. At få tankerne skrevet ned, giver mig en åndelig tilfredsstillelse og glæde.

100 salmer

Ole Bækgaard regner med, at han har skrevet omkring 100 salmer. Heraf er mange oversættelser eller gendigtninger af udenlandske salmer, (mest engelske) og et mindre antal ”skønsange”.

Han har oversat nogle få lovsange, bl.a. Graham Kendrick og Twila Paris.

Når talen falder på digte, humoristiske og alvorlige, siger han: ” Jeg har ikke rigtig tal på det. Det er blevet til mange små og store mellem hinanden. Et forsigtigt gæt: 70-80 stykker + det løse.

Kendte melodier

Mange af Ole Bækgaards salmer er skrevet på gammelkendte salmemelodier, men der er også salmer på nye melodier, og der bliver flere og flere af de sidste.

Bestillingssange og salmer har der været en del af. Fx. en 150 års jubilæumssalme til Baptistkirken i Danmark og en 100 års jubilæumssang til Den Kristelige Fagbevægelse.

Forskellige sangbøger

En hel del af Ole Bækgaards salmer forekommer i frikirkernes salmebøger og på PowerPoints. Desuden findes flere af hans salmer og sange i FDFs sangbog, i Frelsens Hærs, i KFUM´s og i den kristelige fagbevægelses sangbøger.

Blandt de mest brugte er ”Du gav mig Gud din kærlighed”, en gendigtning af ”Amazing Grace”, ”Herre vi vil stille” (en nadversalme), ”I Jesu navn, vi døber dig” (en dåbssalme), ”Du lille barn, vi bærer dig” (en barnevelsignelsessalme), ”Gud din kærlighed du os sender” (et lovsangskor) og ”Gud har skabt den hele jord, Gud har skabt os alle” (en børnesalme).

I Det Danske Missionsforbunds nye salmebog er ikke mindre end 11 af Ole Bækgaards salmer med.

”Jeg oplever, der er et behov for at genfortælle beretninger fra Bibelen. Det moderne menneske kender ikke mere de klassiske beretninger. Derfor kan der være brug for at genfortælle dem på vers og helst med melodi på, mener Ole Bækgaard.

Emmaus-salmen er et eksempel:

Emmaus-vandrerne

Mel. Op al den ting/

Jeg ved et evigt himmerig

Der gik to mænd mod Emmaus

med frygt og sorg i sinde,

de talte om Jerusalem,

om Herrens død derinde.

De havde håbet på Guds søn

som skulle frelse landet

men da han døde på et kors

var deres håb nu strandet.

Da skete det en fremmed kom

for med de to at vandre,

han talte til dem om Guds ord

der kunne alt forandre.

Han lærte dem, som før var sagt,

at Kristus måtte lide,

han skulle sone verdens synd,

det måtte de da vide.

Så styrkede han deres tro,

og skriftens ord de kendte.

Han talte åndens klare ord

og håbets flamme tændte.

Og da de kom til Emmaus

de bad ham ind at spise,

da åbnede han deres sind

for frelsens vej at vise.

Den fremmede var Herren selv

som var hos dem ved mødet,

de kendte ham i samme stund

da han dem rakte brødet.

Så brød de op og drog af sted

den lange vej tilbage,

de ville til Jerusalem

og glemt var sorg og klage.

Der mødte de disciplene,

fortalte dem om manden

de havde vandret sammen med,

at Jesus var opstanden.

Men da de var forsamlede

i huset for at bede,

og mens de talte om Guds søn

kom Herren selv til stede.

Han viste sine mærker frem

i siden og i hånden,

han lyste over dem sin fred

og gav dem Helligånden.

Hans fred skal følge hver som tror,

ved ham bli’r synd tilgivet,

til evig tid han vandrer med

hver vandringsmand i livet.

”Da jeg for på et tidspunkt delte disse betragtninger med min gode ven, præst i Missionsforbundet, Leo Hansen, gav han udtryk for, at han kunne tænke sig at bruge salmen til pilgrimsvandringer og til møder, hvor man deler salmen op i to dele, før og efter nadveren, fortæller Ole Bækgaard.
Inspiration.

”Jeg lader mig meget ofte - som så mange andre salmedigtere - inspirere af naturen, det spirende liv og Guds skaberværk, fortæller Ole Bækgaard. Det gælder også for hans seneste salme ”Når solen stiger af havet”, en morgensalme, takkesalme, glædeshymne.

- Guds skaberværk fylder os med lovprisning, fordi vi ved, at Han står bag alt i skaberværket - også skabelsen af os.

Hver dag er en ny mulighed, og vi kan vælge at sige fra eller at opleve Hans kærlighed. Hans kærlighed. Han har ingen begrænsninger, favner alle. Det er umuligt at tie, fordi Hans kærlighed omfatter os – Han gav livet, jeg er nødt til at synge af glæde og bare takke Ham!”

Salmerne er en gave

Ole Bækgaards salmer, sange og digte bringer ham en del omkring til sangaftener garneret med oplæsning af digte og ”småsnak”, oftest i kirker, men også i andre forsamlinger.

- Det er dejligt at få lov at se sine ting blive anvendt og mærke menneskers glæde ved at bruge/høre det, man føler, Gud har givet som en af Hans utallige gaver til sine børn.”

Ole Bækgaard har, som nævnt skrevet over 100 salmer. Her i sommer er 60 udkommet i bogen Hjertesprog – når ordet har vinger.

Jette Vibeke Madsen skriver om den i den kristne ugeavis Udfordringen:

”Ole Bækgaard har netop udgivet sine salmer i bogen Hjertesprog – når ordet får vinger. Han skriver salmer i et let forståeligt og mundret dansk, uden kryptiske metaforer og vanskelige religiøse vendinger. Det gør han, fordi han gerne vil formidle kristendommen til ganske almindelige mennesker, som netop ikke er fortrolige med religiøst sprog.”

Videre skriver hun i Udfordringen:

Titlen Hjertesprog – når ordet får vinger udtrykker en grundtvigsk tanke. Ole Bækgaard mener nemlig, at når ord og ånd mødes, får ordet vinger, så det kan flyve af sted. Altså bevæge sig frit og uhindret. Ord uden ånd, derimod, kan være vanskelige og svært tilgængelige. De kan virke dræbende, snarere end skabende.

Ole Bækgaard lægger ikke skjul på, at han holder meget af Grundtvigs salmer, men han erkender, at der er mange ord og udtryk, som gør dem vanskeligt tilgængelige for nutidsmennesker.

Selv vil Bækgaard gerne ramme bredt med sine salmer. Han vil gerne overskride tærskelen mellem kirken og den almindelige verden, som folk færdes i. Han vil skrive, så folk fra forskellige kirkelige retninger kan få glæde af salmerne, og han vil også gerne ramme en stil, som kan bruges af både unge og gamle.

”Det er en kunst at skrive en pinsesalme, som både pinsevenner og folkekirkefolk synes om”, siger han.

Men det har han forsøgt i pinsesalmen ”Gud i det høje sin Helligånd sender”, hvor han bl.a. skriver: ”Sindet fornyes og tungerne gløder / stridende viljer forenes i tro…”

” Jeg holder af at skrive om tilværelsens lyse sider”, siger Ole Bækgaard og tilføjer, med et udtryk fra musikken, at han hellere skriver i dur end i mol.

Salmesang og lovsang har en vigtig funktion i menighedslivet, mener Bækgaard. I fællessangen udtrykkes en enhed, som netop bør kendetegne den kristne menighed. Vers og sang er også et godt middel, når man skal huske noget.

Kendte melodier

Det er første gang, Ole Bækgaards salmer udgives samlet. Det er forlaget Lemian, der står bag udgivelsen.

Link til Ole Bækgaards hjemmeside www.lemian.dk/ob
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk