DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Esrum Kloster vågner op

2015 mar 1


Esrum Kloster vågner op igen efter 500 års pause
Vores Rødder

Vi lever i en tidsalder, hvor alt er rationelt, og vi ikke ser nogen grund til at beskæftige os med vores rødder. Fortiden er uvidende og kan ikke bruges i dag.

Vi ser ikke betydningen af vores slægt, vores værdier, eller andet der høre fortiden til, som noget der kan bruges i dag. Vi er de klogeste og fortiden er uvidende. Vi griner ad udtalelser fra fortiden. Vi ved bedre. Jorden er ikke flad, og så generaliserer vi alt der hører den tid til som lige så forkert. Videnskaben måler og vejer alt, og fortæller os hvad der er rigtigt og forkert. Vi bliver en rodløs slægt, der ser frem og ikke værdsætter fortidens erfaringer.

Der er ting i dag, som fremtiden vil grine af lige så meget som vi griner af udtalelser som jorden er flad.

Som man siger. ”Man skel ikke hælde barnet ud med badevandet” Der er rigtig meget i vores rødder som vi ikke kan leve foruden.

Der er en grund til at udsendelser som ”Sporløst” har et seer publikum. Vi har en indbygget længsel efter at kende vores rødder. Hvor kommer vi fra og hvor går vi hen.

Man kan ikke fornægte sine rødder. Længslen efter at kende sine rødder ligger dybt i os alle, og vi kan undgå at søge efter dem, og længes efter at få dem afdækket

Over hele Europa ligger der klostre, som i vid udstrækning forfalder og bliver glemt. De hører en fortid til, som vi ikke forstår

Billedet er fra Esrom Klostermarked 2004. (Foto: e-billeder.dk)
Esrum Kloster ind i glemslen og ud igen

Esrum kloster blev bygget i 1154, og var datidens største kirkebyggerie i Nordeuropa. Indtil reformationen blev der bedt her 6 gange om dagen – i 400 år. Biskop Eskild var blevet glad for Cistercienserordenen og Abbeden Bernhard af Claivaux. Han inviterede dem til Danmark, og de fandt et lavliggende område med en å og sø, og det blev Esrum. Da munkene kom til Esrum udbrød de; Exstremis finibus mundi; verdens yderste grænse.

Dronningens pilgrimme

Dronning Margrethe den 1. sendte pilgrimme ud fra Esrum kloster og nu sender Esrum Kloster pilgrimme ud igen, efter 500 års pause. Esrum kloster har besluttet sig for at være pilgrimscentrum for Sjælland, og vi nyder at se pilgrimme fra Danmark, Sverige og Norge lægge vejen forbi Esrum.

Tæt på Esrum Kloster ligger Villingerød kirke, som har gjort sig til Pilgrimskirke. Igennem forår og sommer og efter er der pilgrimsmesser efterfulgt af en bid brød. Villingerød kirke er også en vejkirke, så der er åbent alle dage.

Dronningens liste over pilgrimssteder er omfattende. Der er pilgrimsmål overalt i den kendte verden. Fra Trondhjem til Rom og fra Santiago de Compostela til Jerusalem. Pilgrimmene skal også forbi Sankt Katarina klostret i Sinai, Saint Denis i Frankrig, Hattula i Finland, Canterbury, Køln, Venedig, Orkney øerne, Betlehem, Vadstena, Lund og Odense.

Billedet er fra Esrom Klostermarked 2004.
Esrum Kloster vågner op igen

I dag er Esrum Kloster, efter 500 års pause renoveret og er en moderne oplevelsesattraktion med faste og skiftende udstillinger, events, foredragsrækker, undervisning, café, butik, Pilgrimsvandringer og retræter og meget mere.

Nu ejes Esrum Kloster af staten og er drevet som en selvstændig institution under kulturministeriet. Esrum Kloster ønsker at formidle, Tro, Kultur og Historie, og vi håber at se endnu mere af arven fra munkene spire frem i Esrum og ud derfra.

I storhedstiden lyttede man i hele Europa efter når Abbeden fra Esrum sagde noget. Tænk hvis der igen kunne flyde gode ord og velsignelse ud fra denne plads.

Yderligere info: esrumpilgrim.dk og Esrum Peregrinus på Facebook.

Da man begyndte renoveringen af Esrum kloster i slutningen af 1990’erne, skulle Klosterhaven genskabes. Under gravearbejdet fandt man frø, der havde ligget i jorden i dvale i henved 700 år. De begyndte straks at spire på ny.

Dette har været en opmuntring og et profetisk billede på hvad vi håber på at se: At Esrum igen kommer på landkortet over steder, hvor folk får hjælp på deres åndelige vandring. Esrum kloster, grundlagt 1151, var Nordeuropas største kirkebyggeri.
Hvad Abbeden sagde og gjorde i Esrum, havde indvirkning langt uden for Danmarks grænser.

Det første vi ser som en realitet er Pilgrimsvandring. Dronning Margrethe den 1. sendte pilgrimme ud fra Esrum kloster i 1411. Esrum Kloster og by har nu sammen etableret Esrom Peregrinus, en pilgrimsforening der med base på Esrum Kloster. Foreningen har den store vision at være pilgrimscentrum på Sjælland og være vært og inspirator for pilgrimme.

De gamle Pilgrimsruter genetableres

I dag trækkes de gamle ruter op og mange har allerede fulgt de gamle Pilgrimmes fodspor og trådt stierne gennem Danmark og Europa i stilhed, og erfarer de meget stærke og næsten glemte værdier kendt og levet efter i mere end 500 år. Rødderne er næsten glemt, men som frøene i urtehaven, der har hvilet i 700 år spirer, spirer de gamle værdsatte værdier nu frem fra Esrum kloster og andre klostre rundt omkring i Europa

De 7 Pilgrimsværdier:

Langsomhed

At være pilgrim er at blive langsommelig - bogstaveligt talt og i overført betydning. Det er at vandre i bevidstheden om at være som sneglen, der bærer sit hus på ryggen, indbegrebet af langsommelighed. Kun sådan får du din sjæl med dig. Det kan bl.a. komme til udtryk ved at holde pauser i løbet af en dag eller vandre langsommeligt.

Jesus var aldrig fortravlet, men helt og fuldt nærværende midt iblandt mennesker, der flokkedes om ham. Men han var bevidst om betydningen af pauser og hvile. Han trak sig jævnligt tilbage til bjergene eller ud i ørkenen for at være alene eller sammen med sine disciple. Han kendte værdien af at være på retræte.


Bekymringsløshed

De gamle mystikere omskrev bekymringsløshed med: ”Den hellige ligegyldighed”. Det handler ikke om slaphed, ligegyldighed eller ansvarsløshed, men om ”Carpe Diem”, om at gribe dagen og lade hver dag have nok i sit liv.

Bekymringsløshed er udtryk for at gå med let bagage. Det kan ske ved at træde et skridt til side og lade Gud komme til. Så læg alt det, der vækker uro og bekymring over til Gud. Hver dag på ny. Han tilbyder dig at bære det ubærlige og tunge.

Frihed

Der er meget i dag, der kan gøre både ufri og virker som et stressmoment. ”Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt” (Paulus). Hvad mon du længes efter at blive sat fri af og blive fri til, og hvad er du trælbunden af?


Enkelhed

At være på pilgrimsvandring er et godt billede på enkelhed. En enkelt livsstil, ”simple living”, åbner næsten automatisk for større, indre råderum, når omsorgen for alt det ydre ikke længere tager så megen tid og plads. Det handler også om den enkelhed, det er at være Guds elskede barn.

Stilhed

At vandre i naturens stilhed er åbnende og helende i sig selv. Vi har brug for at slukke for støj og en væld af informationer. ”Gud er stilhedens ven” (M. Teresa). Det ordløse fællesskab under vandringen taler ofte mere end tusinde ord. Den, der har oplevet retrætens stilhed ved, hvad det drejer sig om, nemlig en velsignet stilhed. Overfor Gud, kan du også give dig selv lov til at være stille, ordløs og uden krav. Når du selv tier stille, kan du begynde at lytte til, hvad Gud vil dig.

Spiritualitet

Ordet kan oversættes med: inderlighed, åndelighed, et personligt, levende forhold til Gud. Menneskelivet er mere end, hvad biologi, fysik og psykologi kan beskrive og kortlægge. Mennesket er også et åndeligt væsen. Det er enhver pilgrimsvandring et symbol på.

Drivkraften er overgivelse til Gud – vandring med ham som sjæleven. Bøn er en uundværlig følgesvend. Fokus er her Kristus som Guds levendegørende og skabende Ord.

Fællesskab

Fællesskab er en god og nødvendig modvægt overfor en individualiserende og selvcentreret kultur.

Dette pilgrimsord rummer både fællesskab med dit medmenneske og med Gud. Vi er i verden, men vi er ikke af denne verden, siger Jesus i Johannesevangeliet (kap. 17,9-11). Så vi hører både til i denne verden og hos Gud. Som grene på vintræets stamme er vi alle ét i Kristus.

Pax et bonum – Guds fred og alt godt.

Et eksempel på et arrangement i Påsken i år

Der arrangeres løbende pilgrimsvandringer og retræter. Lokalt i Nordsjælland er der f.eks følgende. -
På pilgrimsvandring mellem 4 af vores kirker 2. påskedag, mandag d. 6. april.

Vi går fra Mårum kirke gennem skoven til Esbønderup og Villingerød kirker. Sidste del af vandringen går langs med kysten og over marker til Søborg kirke, hvor vi slutter med en gudstjeneste.

Vi begynder i Mårum kirke kl. 9.00. Her er der et rundstykke og en kop kaffe inden Pia Niebuhr holder en kort andagt og sender os afsted.

Turen mod Esbønderup går gennem skoven, og når vi ankommer til Esbønderup kirke kl. 10.45 bliver vi mødt af børnekoret, der synger et par påskesange for os. Så går turen over Esrum og gennem Snævret skov til Villingerød kirke – og den del af vandringen har vi gjort lidt særligt ud af for børnene.

Vi ankommer til Villingerød kirke kl. 13.00. Sikkert godt sultne. Så her byder vi på en sandwich og noget at drikke. Kl. 14.00 er der afgang mod Søborg. I Søborg runder vi vores vandring af med en gudstjeneste kl. 16.00, hvor orkestret Vindens vej medvirker og spiller keltisk inspireret musik.

Det er en lang tur. Godt 20 km. For dem, der synes det er for langt, er det muligt at slutte sig til eller sige tak for i dag i forbindelse med andagterne i kirkerne.

Efter gudstjenesten i Søborg har vi bestilt en bus, der kører ruten baglæns, så man kan få fat på sin bil.

Af hensyn til indkøb har vi brug for tilmelding til turen senest tirsdag d. 24. marts. Det kan ske til Pia Niebuhr på tlf. 24211770 eller mail pin@km.dk – og til Else Korsholm på tlf. 48390024 eller mail erk@km.dk
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk