DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Det er vigtigt, at Netkirken bare er der!

2015 aug 1

Det er vigtigt, at Netkirken bare er der!
Netkirken har været at finde på internettet i mere end 15 år. Månedens gæst er webmaster, Alex Wallin, der oprindeligt også var initiativtager til oprettelsen af Netkirken.
Hvad var din bevæggrund til at starte Netkirken?
”Min genbo, Carsten Rousing opmuntrede mig med, at jeg var god til IT. Carsten syntes også, at der manglede en kirkelig profil på nettet. Han prikkede lidt til mig. Min første reaktion var ’nå’. Men der var sået et frø i mit sind. Efter et stykke tid gik jeg på nettet og søgte efter kristne sider. I slutningen af 90’erne var der forbavsende få kristne hjemmesider. Jeg fandt dog en side, der var indbydende, og kom så til at genkalde mig Carstens forslag og blev tændt på idéen.

Jeg begyndte at arbejde med stoffet og ønskede fra begyndelsen, at hjemmesiden skulle rumme folkekirkemenigheder, missionsforeninger og frikirker i et fælleskirkeligt samarbejde. I Nordsjælland findes et fællesskab blandt præster fra forskellige kirkesamfund, hvor jeg fik mulighed for at præsentere tankerne og visionerne for en kirke på nettet. På daværende tidspunkt var Ole Bækgaard, baptistpræst fra Allerød, formand for præstenetværket. Oles reaktion var et stort smil, som jeg i første omgang tolkede lidt negativt. Det var der nu ingen grund til, for Ole og hovedparten af de øvrige præster bakkede varmt op om idéen. Og så var vi i gang.”

Hvad er din egen baggrund som kristen?
”Som ganske lille gik jeg i søndagsskole; ovenikøbet hos min storesøster. Min søster var vældig engageret i sin undervisning, og jeg blev ganske grebet. Faktisk så meget, at mine forældre en overgang forbød min søster og mig at tale mere om Gud og Jesus. Efter en tid glemte jeg, hvad jeg havde lært, men da tiden kom, hvor jeg skulle konfirmeres, gik det op for mig, at det med Gud er noget, man skal tage alvorligt. Jeg nåede også frem til, at troen på Gud var forudsætningen for konfirmationen. Jeg fik en oplevelse af, at Gud var til stede ved min konfirmation og følte stor glæde i tiden deromkring. Efter et stykke tid gled jeg bort fra oplevelsen og bevidstheden om Gud. Men ved tyveårsalderen fandt jeg alligevel, at mange af Bibelens beretninger og sandheder lå og kørte rundt i hovedet på mig. Faktisk synes jeg, det var besværligt og begyndte at bede til Gud om, at han ikke nok ville holde op med at påvirke mine tanker. Dette ubehjælpsomme, ’at ikke ville’, lod Gud sig ikke påvirke af, så tankerne blev ved med at rumstere rundt inde i mig. En dag dumpede jeg ind i en pinsekirke på Worsaaesvej i København. Engang spurgte én på et møde om, hvem der troede på Gud. Jeg rakte hånden op, og efter dét skete der noget inden i mig. Jeg begyndte at tænke anderledes og forholde mig på en ny og bedre måde til livet og mine omgivelser.”
Hvor er koblingspunktet mellem Netkirken og oplevelsen af, at troen på Jesus betyder noget for dig personligt?
”Gud gjorde og gør meget for mig, så jeg må også gøre godt for andre. Ikke tvungent, men ud af et overskud. På et tidspunkt var jeg med i Evangelisk Børnemission, hvor jeg deltog med at lave film og hvor jeg satte tryksager op. Jeg forstår det derhen, at det er vigtigt, at nogen fortæller evangeliet til andre. Fordi evangeliet rummer sådan en positiv kraft. Det har det gjort for mig, så dét vil jeg også, mine medmennesker skal opleve. Et eller andet sted lever vi ret så egoistisk, og der er evangeliet en fantastisk modvægt, et spejl, et lys i mørke, der udfordrer mit selviske jeg, så mine tanker ikke får lov til at står alene. Jeg lærer at medtænke mit medmenneske i de sammenhænge jeg står i. "
Når Netkirken har holdt i godt 15 år, har du så et bud på, hvorfor den er så levedygtig, som den er?
”Folk har brug for at et sted, hvor de kan udleve og afprøve deres tro, selvom de måske ikke vil indrømme, at de tror på Gud i almindelighed. Mennesker søger og er måske ikke selv helt klar over, hvad det er, de længes efter. Her har Netkirken en stemme og et svar. Også dér hvor et menneske søger et personligt svar, ja der byder netpræsterne ind med et seriøst bud. Nogle mennesker har brug for ’et dagens ord’ at begynde dagen på eller slutte dagen på. Vi opfylder et behov som mennesker, der benytter internettet, efterspørger. Ydermere forkynder Netkirken Evangeliet, som kirkerne i almindelighed forkynder ordet, rammen er blot en anden end den fysiske kirke. Ikke at Netkirken hverken kan eller skal erstatte kirken, forstået som et fællesskab af mennesker, der tror på Jesus Kristus, nej, men Netkirken er et supplement. En mulighed for at møde det kristne budskab døgnet rundt. Samtidig er vi en indgang, hvor et søgende menneske kan få en fornemmelse af mangfoldigheden i den kristne familie. ”
Hvad gør størst indtryk på dig i arbejdet med Netkirken?
”Brugernes oprigtighed og ligefremme måde at kontakte netpræsterne eller vores socialrådgiver på. Den åbenhed, der er i kommunikationen, er flot. Tilliden mellem brugerne og Netkirken gør indtryk på mig. Det er fantastisk, når et mennesker vil betro sig til et andet menneske, sådan som brugerne gør med medarbejderne i Netkirken.”
Nu er Netkirken ikke knyttet til et bestemt kirkesamfund er der nogen grund til det?
”Kirken er universel, den tilhører Kristus. Ligeså mangfoldig, menneskeheden er, ligeså forskelligt kan kristendommen udtrykke sig. Der er mange måder at se tingene på. Der skal være plads til mangfoldigheden. Det væsentlige er dog, at der reelt er meget mere, der samler i kristendommen, end der skiller. Vi tror alle på den samme Herre og den samme nåde. Frelsen er for alle. Gud er storsindet, det skal vi også være.”
Hvor ser du Netkirkens opgave i de kommende år?
”Jeg tror, det er vigtigt, at den bare er der. At der også på nettet findes mennesker, der er medmennesker for dem der søger efter livets Gud. Netkirken er ikke kun ord, men først og fremmest mennesker, der vil andre menneskers vel i det kærlighedens lys, der er i evangeliet.”
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk