DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


DBI

2017 dec 1

HVEM SKAL FORKYNDE

GUDS ORD TIL

NÆSTE GENERATION?

Det er et spørgsmål, der kræver, at kristne mennesker i Danmark tænker langsigtet og investerer i gode teologer.
Det betyder noget, hvad præsten tror på
Der er brug for præster, forkyndere og missionærer, der tror på Gud og tør forkynde Bibelens sandheder. Der er brug for et alternativ til den liberale teologi, som udbredes på de statslige teologiske fakulteter. Det var grunden til, at man oprettede et DBI i 1972. Vores grundlag er, at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord. Vi lægger også vægt på, at der er en høj faglighed blandt underviserne.
På DBI uddannes bibeltro teologer
Gennem bacheloruddannelsen FIUC-DK tilbydes et godkendt alternativ til statsuniversiteternes bacheloruddannelse i teologi. FIUC-DK er navnet på bacheloruddannelsen og de enkeltfag, der udbydes i DBIs lokaler i samarbejde med Fjellhaug Internationale Høgskole (FIH) i Norge. Første halvdel af uddannelsen i teologi kan læses på FIUC-DK i DBIs lokaler. For at blive cand.theol. med mulighed for en ansættelse som præst i folkekirken kræves det, at man fortsætter med en overbygning og lidt supplering på Teologisk Fakultet. Man kan også læse videre på FIUC i Norge og få en master i teologi, hvilket er oplagt, hvis man vil være præst i en frikirke/frimenighed.
Bibeltro forskning – og en stemme i samtiden
Dansk Bibel-Institut er en videnskabelig institution, hvor der forskes i det kristne budskab og dets konsekvenser i vores tid. Det betyder, at DBI er en stemme i den kirkelige og folkelige debat. Det kristne budskab er aktuelt og højst relevant at lytte til – også i dag!
En teolog fra DBI kan blive
• Præst i folkekirken (med overbygning på Teologisk Fakultet)
• Præst i frimenigheder
• Missionær eller evangelist
• Forkynder og menighedsleder
• Arbejde i kristne organisationer
• Eller noget helt andet
DBI modtager ikke statsstøtte
Derfor er det en stor velsignelse at der er gode mennesker, der vil støtte DBI økonomisk. Det er forudsætningen for, at vi kan uddanne gode teologer.
De studerende får ikke SU
På grund af en forskelsbehandling i det danske uddannelsessy¬stem er vores uddannelse i teologi ikke blevet godkendt til SU. Derfor tilbyder vi selv stipendier (knap ½ SU) til fuldtidsstu¬derende. Det er dyrt for DBI, men det er nødvendigt for de studerende.

Brug DBI som resursested
Bestil DBIposten (gratis), lyt til interessante foredrag eller læs nyheder og gode artikler på http://dbi.edu. Eller bestil et foredrag med en af vores undervisere. Vi udbyder jævnligt spændende kurser med foredragsholdere fra hele verden. Her er der noget at komme efter både for lægfolk og for præster.

Besøg os på DBI
DBI er et levende sted med en god flok engagerede studerende. Kig forbi til en snak og en rundvisning, hvis du kommer til København.
Forelæsning
Sådan blev DBI til
DBI blev stiftet den 11. oktober 1972 af en gruppe på 16 personer, der var samlet i Flemming Kofod-Svendsens lejlighed i Hellerup. Gruppen var i længere tid kommet sammen i en studiekreds, og havde et ønske om en større videnskabelig åbenhed overfor forskellige synspunkter, som de syntes universitetet var for lukket for. De følte ikke, at de kunne komme til orde med teologiske holdninger, som de hentede fra Amerika, Canada, England og flere af de skandinaviske lande.

I begyndelsen var DBI et alternativt tilbud på et positivt kristent grundlag til dem der læste teologi på Det Teologiske Fakultet på universitetet. Sådan var det i mange år indtil omkring år 2000, hvor man standardiserede det europæiske uddannelsessystem med bacheloruddannelser.

På den baggrund startede DBI sin egen teologiske bacheloruddannelse, således at det var muligt at tage 2/3 af en teologisk uddannelse på DBI, samt udbygge med adskillige kurser.

Dansk Bibel-Institut har i 40 år levet et stilfærdigt liv i en baggård ved Kultorvet i København, men rykkede for tre år siden til Amager og bor nu i Leifsgade på 6. og 7. sal med en storslået udsigt over Amager og den indre by.

Undervisere og studerende
I dag har DBI 10 lærere i forskellige teologiske fag. Ikke alle er lærere på fuldtid, men det gør, at alle de teologiske fag er dækket ind med ansatte. Der er pt. 32 bachelorstu¬de¬rende og cirka 20 deltidsstuderende tilknyttet uddan¬nelsen, samt en gruppe på 10-15 studerende på det teologiske fakultet, som kommer regelmæssigt.

Igennem årene har mange fået en uddannelse på DBI.
• En stor gruppe fungerer som præster
• Andre er missionærer i udlandet
• Og endelig er der mange der er ansat i kristne organisationer.

Rektor Børge Haahr Andersen
FIUC-DK
Forkortelsen står for Fjellhaug International University College – Denmark. Bachelor i teologi og mission samt enkeltfag og Åben uddannelse i kristendom på Dansk Bibel-Institut udbydes af FIUC-DK. FIUC-DK er selvstændig enhed i DBIs lokaler og er etableret ved et samarbejde mellem Dansk Bibel-Institut (DBI) og Fjellhaug International University College, Norge (FIUC). Undervisningen foregår på dansk.

FIUC-Norge
Fjellhaug International University College Norge tilbyder bl.a. følgende studier i Oslo:
• Teologi og mission (1-års kurser, bachelor og master)
• Religion, verdenssyn og etik (1-års kursus og bachelor)
• Kristendomskundskab (1-års kursus)

2009-Ungarn

En del af et internationalt fællesskab
DBI er ikke alene i verden med nøden for bibeltro teologisk uddannelse. DBI har i mange år knyttet forbindelse med teologiske institutioner i Skandinavien og resten af verden, og i oktober 2009 deltog rektor Børge Haahr Andersen i en international konference i Sofron i Ungarn sammen med 176 repræsentan¬ter for teologiske uddannelser fra 46 lande fordelt over hele verden.

Dansk Bibel-Institut Leifsgade 33, 6-7 2300 København S 3313 5500 dbi@dbi.edu http://dbi.edu
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk