DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste

2006 okt 1

KIT - Kirkernes Integrations Tjeneste


www.kit-danmark.dk
 
I 2003 tog frikirkerne i Danmark en beslutning om at lave en fælles koordineret indsats blandt flygtninge og indvandrere. Vor service og opfordring retter sig hovedsageligt imod: Danske kirker, nydanskerne (internationale kirker) og samfundet:

KIRKERNE - Som kirker ønsker vi at tage ansvar for de udfordringer, der er i vort samfund. Vi har et ansvar for at give en udstrakt hånd til de fremmede i vores land. Som kirke har vi et ansvar for at vise næstekærlighed og bringe evangeliet til alle…også nydanskerne. KIT vil inspirere til at den enkelte menighed bliver et hjem for nydanskere, rækker ud med evangeliet til dem, skaber forståelse for fællesskab og er imødekommende overfor fremmede, og derved bygger relationer som fører til integration.

INTEGRATION - Fremmede i Danmark bliver ofte mødt med modvilje og negative holdninger. Vi ønsker at arbejde på en positiv integration, hvor nydanskere på venskabelig og medmenneskelig måde kan blive integreret i det danske samfund. Integration kan bl.a. betyde at tage imod de positive ting, som de fremmede tager med sig hertil. KIT vil inspirere nydanskerne til fællesskab med danske familier og menigheder, til integration i det danske samfund, og til at række ud til "egne" grupper med evangeliet. Et særligt fokusområde er børn og unge, hvorfor vi netop har startet FUN - Foreningen for Unge Nydanskere. Foreningen virker primært ud fra de internationale kirkers børne- og ungdomsarbejde, men er åbent for alle. Se www.fun-danmark.dk.

Store Bededagsmøde

TJENESTE - KIT ønsker at udruste frivillige i Danmark til at møde nydanskere med en tjenende holdning, som vi selv ville ønske at blive mødt med i udlandet. Vi ønsker at vise gæstfrihed overfor mennesker, som ofte kommer fra stor nød. Over for samfundet ønsker vi at virke til forståelse af forskelle forsaget af forskellige kulturer, informere om nydanskere, og arbejde for en retfærdig rets- og ligestilling for nydanskere i vort land.
Fakta:
· Hver tredje kirkegænger i København på en given søndag er nydansker
· Hver tredje nydansker har en kristen baggrund
· Kristne nydanskere vil om 8 år udgøre 50% af alle danske frikirkemedlemmer
· Der findes mere end 140 immigrantkirker/grupper i Danmark
· Der findes mere end 80 udenlandske missionærer i Danmark
· Kristne nydanskere er den hurtigst voksende kirkegruppe i Danmark
Ja…den kristne familie i Danmark er international!


KIT staben.
Besøg eller konsulenthjælp?
Går du og din menighed og overvejer at spille en mere aktiv rolle i integrationsindsatsen i lokalområdet, men ikke ved hvordan I skal starte, er I velkommen til at kontakte os på sekretariatet 32846016 eller info@kit-danmark.dk.
 Internationale præster, københavnBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk