DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


En perle i sommerlandet

2021 jul 1

En perle i sommerlandet

I Den svenske Sømandskirke samles man om alterbordet, kaffebordet og bordtennisbordet.

Foto og tekstsamling ved Henrik Frimand-Meier

I Skagen findes den. Kirken der umiddelbart blev opgivet i 2010, men som stadigvæk er aktiv, især om sommeren. Den svenske Sømandskirke.
Den svenske kyst ligger kun ca. 65 km. fra Skagen. At svenskere kommer til Skagen, er ikke noget nyt fænomen, men det har været med mange forskellige ærinder gennem tiden. Fra de svenske tropper der den 20. januar 1644 nåede Skagen som besættelsesmagt til de mange svenske malere der valfartede til Skagen, for at male i det specielle og klare lys, der er her, foruden andre kunstnere, fx komponister og forfattere, der har søgt inspiration på Danmarks smukke spids mod nord.
Fra Midsommarhelgen til uge 37 2021, vil godt en halvsnes svenske præster og ditto kirkemusikere også valfarte til Skagen for at tjene i Den svenske Sømandskirke.
Kirkens historie er knyttet til havnens åbning i Ny Skagen, på den østlige side af Jyllands gren. Efter havnens åbning i 1907, begyndte mange svenske fiskere at søge til Skagen. I Bohuslän, i Sverige, var fiskeindustri ikke udbredt, så efterhånden som den udviklede sig i Skagen, fandt stadig flere svenske fiskere vej til Skagen Havn. De mange svenske trækuttere var et flot skue, når de ankom til havnen. Ofte var der flere dage, hvor fiskekutterne pga. vejret, måtte blive i havn, og med de mange svenske fiskere i byen, kom det ind i mellem til slagsmål mellem de danske og svenske fiskere. De svenske vestkystfiskere var, for manges vedkommende, stærkt troende, og når det var søndag og helligdag, fiskede de ikke. Det gjorde derimod de danske fiskere, så hustruer og kærester blev efterladt i byen sammen med de mange svenskere. Det skabte ind imellem nogle problemer, når de blev lidt for gode venner; kvinderne fra Skagen og de svenske fiskere.
Der var brug for et sted, hvor svenskerne kunne føle sig mere hjemme end i den danske kirke. Et sted, hvor de kunne mødes med deres landsmænd og danne netværk. Det store kristne samfund i Bohuslän samlede pengene ind til kirken. Efter sigende var det især de svenske koner, der gerne ønskede, at deres fiskermænd havde et sted at være i fritiden - og det skulle ikke være en kro eller beværtning. Gustaf Ljungmann, en svensk arkitekt, tegnede kirken, der blev opført under tilsyn af Ulrik Plesner. I 1925 stod Den svenske Sømandskirke i Skagen færdig. Ud over kirkesal indeholdt den også bl.a. et bibliotek og en kaffestue. Nu er der desuden tilknyttet en værelsesfløj. Kirken har gennem tiden været samlingssted for mange svenske fiskere, der kom til Skagen, og havde brug for et tilholdssted. Også turister, fra Danmark, Norge, Sverige og andre lande, samt ikke mindst de lokale skagboer, har fundet vej til kirken, hvor der i den tilstødende kaffestue gennem tiderne er drukket meget kaffe, spist ”kanelbullar” og ”smörgåsar”.
En kirke, et cafeteria, et vandrerhjem, et forsamlingshus, et værested, et galleri, køkken og kontor. Det blev Den svenske Sømandskirke i Skagen. Og mange tog, og mange tager stadigvæk, stedet og arbejdet til sig. Kirken er ikke kun åben om søndagen. Personalet møder man så godt som hver dag i kirken på Vestre Strandvej. "Titta ind" lyder velkomsten på døren.
På hverdagene begyndes dagen med sang og morgenbøn. Alle kan være med. Her er tryghed og samvær. Foruden ”gæstearbejderne” fra Sverige og de øvrige frivillige der er tilknyttet kirken, dukker der som regel en håndfuld af de lokale beboere op, foruden de søfolk og turister der finder derhen. Her er fred og ro og man kan læse avisen, hvis det er det man har lyst til, eller fordybe sig i en bog. Eller få en snak om livets store og små spørgsmål. Kirken har gennem årene udviklet sig til et centralt samlingssted og en væsentlig del af Skagen. Skagen vil ganske enkelt ikke være helt det samme uden Den svenske Sømandskirke, for mange mennesker.
Midsommarhelgen fejres med Majstang* og sanglege. I forbindelse med kirken er der ikke plads til den sædvanlige udgave af Majstangen, så gårdspladsens lygtepæl bliver for en aften (og indtil blomster og det grønne løv er vissent) forvandlet til Majstang. Dernæst det festlige svenske bord med matjessild, Janssons frestelse, köttbullar, ost, ägg og hvad der ellers hører sig til.
Lucialørdag i december holdes den traditionelle julebasar med gaver fra sponsorer og en delegation fra kirken har inden da sørger for, at der er hjembragt den nødvendige sild, laks og andre svenske lækkerier til basarens gæster.
Den svenske Kirke i Udlandet bestemte for nogle år siden, at den med udgangen af 2010 ville lukke den ene af de to kirker, der var i Danmark. Valget stod mellem den i København og den i Skagen. Valget faldt på Den svenske Sømandskirke i Skagen på trods af, at det var den Svenske Kirke i udlandet, der, næst efter kirken i London, havde det størst antal besøgende om året, og at der i de senere år var blevet foretaget over 100 vielser i kirken om året. Da det blev kendt, at kirken skulle lukke skabte det stor utilfredshed, og det medførte rigtig mange protester både fra de herboende svenskere, skagboerne og ikke mindst de mange svenske turister, der havde brugt kirken, når de var i Skagen.
Lykkeligvis besluttede ”Stiftelsen För Kyrkliga Byggnader För Västkustfiskare i Utlandet” sig for at overtage Den svenske Sømandskirke i Skagen. De fik støtte af Brancheorganisationen Västkustfiskarna, og har også overtaget præstegård, café og det tilstødende vandrehjem med plads til 18 gæster. Kirken drives nu af stiftelsen på primært frivillig basis.
I sommerhalvåret med den største opbakning fra både Sverige og Danmark, kan kirken holde mest muligt åben, også i kaffestuen, ligesom der kan lejes værelser til overnatning. Uden for sommerhalvåret holder de lokale ildsjæle kirken åben nogle dage om ugen i det omfang, det kan lade sig gøre. Så mange stadigvæk kan finde vej til Den svenske Sømandskirke i Skagen; både sommer og vinter.
Det er mere end 15 år siden, min svenske hustru og jeg første gang besøgte kirken – og vi har besøgt den næsten hvert år siden da, for her føler man sig hjemme og bydes reelt velkommen af de frivillige og stedets faste brugere. Her mødes man i dag af husmor Line Lindegren Roed, der tager hånd om praktikken – og før det var det af andre gæve kvinder, alle – med hjerte for arbejdet, så der skabes husrum og hjerterum, foruden præsterne og musikerne, der på deres vis sætter et mangfoldigt præg på stedet.
Her finder, udover de fastboende med tilknytning til kirken, fiskerne og sømændene et helle for verdens larm. Tak til Gud og de ildsjæle der fortsat holder arbejdet i gang. Stedet er en perle blandt kirkerne i Danmark, ikke mindst fordi den gør så meget mere end at holde gudstjeneste om søndagen.
https://www.sjomanskyrkan-skagen.org/

http://www.skagennu.dk/den-svenske-somandskirke-skagen/
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk