DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Grund til AK, - men endnu mere grund til TAK !!!

1 mar. 2015

Der er i sandhed grund til AK over de begivenheder, der skete i København weekenden 14.-15. februar. Ikke kun til AK, - men i endnu højere grad til medfølelse med og forbøn for alle ofrene og deres pårørende. Især de dræbtes pårørende, men også de sårede betjentes pårørende, - som Gud ske lov har fået deres kære hjem nogenlunde uskadte fysisk, - men med sår på sjælen. Det må være vor bøn, at Gud må Gud hjælpe alle ofre og pårørende både til ånd, sjæl og legeme.

Samtidig også en tak til de ramte betjente og de mange andre – uniformerede og civil-klædte – som passer på os, - og en tak til Gud for dem!

Samtidig må vi også se til, og bede om, at vi ikke i forfærdelse og overreaktion skaber endnu flere ofre. Heller ikke blandt vore muslimske medborgere, hvor af de aller-aller-aller-fleste ønsker det samme som os, - nemlig at kunne leve i tryghed og fred!

Vi må blive ved med at værne om vor frihed til at tro, tænke og tale frit. Det er og bør være en fundamental rettighed. Men samtidig bør vi ikke i en misforstået friheds-demonstration fornærme mennesker med en anden opfattelse end os, ved at krænke nogen eller noget, som de anser for helligt og ukrænkeligt! Vi må heller ikke i forskrækkelse lukke af for at hjælpe mennesker i nød, - hverken ude eller hjemme.

… men endnu mere grund til TAK.

Som nævnt grund til ak, - men endnu mere grund til TAK.
For selv om det var forfærdeligt og utrolig trist, det der skete den februar-weekend, - så kunne det være gået meget værre. Både ved Krudttønden og ved Synagogen. Der er al mulig grund til at være taknemmelig over, at der var mennesker, der var på vagt mod angrebet. Ikke mindst de 2 ofre, der hver på deres måde kom til at sætte livet til i et forsvar for deres medmennesker. Dermed kom de i allerhøjeste grad til at efterleve et af Jesu ord:

Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. (Johannes-evangeliet kapitel 15, vers 13).

Og – så er der grund til taknemmelighed over, at vi her hjemme så længe har undgået sådanne gennemførte angreb. Også her er der grund til taknemmelighed overfor alle, der på en eller anden måde har været med til at beskytte os – og stadig arbejder på at beskytte os.

Og så er der grund til taknemmelighed overfor Gud over, at vi nu i snart 70 år har kunnet leve i tryghed og fred. At det ikke er en selvfølge, har vi så selv oplevet noget af, - men ikke så langt væk har endnu flere og alt for mange det helt tæt på livet HVER DAG !

Allermest er der grund til taknemmelighed over, at Gud ikke var og ikke er ligeglad med os: Med Jesu ord: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. (Johannes-evangeliet kapitel 3 vers16-17).
Det må vi høre om i den kommende Påske. Hvad Påske betyder, har

jeg fået inspiration til at lave en lille historie om :

Simon og hans venner -
en påske- og pinsehistorie for børn og voksne


Simon og hans venner spillede fodbold hjemme i hans mors og fars have.
Pludselig kom Jens til at skyde bolden gennem en af de store verandaruder, så den blev helt knust.
Simons far kom farende ud af huset. "Hvem i alverden var det, der baldrede den rude?" spurgte han.
Inden Jens nåede at sige noget, sagde Simon: "Det var mig". Hans far var gal og ruskede ham i armen, mens han skældte ud.
Endelig gik Simons far ind igen. Da røg det ud af Jens: "Hvorfor sagde du det? Det var jo mig!"
"Det ved jeg godt;" sagde Simon. "Men det er jo min fars hus, og du er min ven. Jeg synes, det var synd, at du skulle have ballade for det:"
Da de havde leget lidt igen, kom Simon i tanke om noget: "Forresten - så har jeg lige fået at vide, at vi snart skal flytte." "Øv," sagde de andre. "Så kan vi ikke spille fodbold her mere. Det er ellers den bedste have på hele vejen."
"Jeg tror, at I kommer til at kunne spille fodbold her også fremover," sagde Simon. "Vi har nemlig solgt huset til min tante og farbror, og jeg har fortalt min fætter om Jer. Han vil også gerne spille med jer, og han er god til det!"

En forklaring for børn og voksne
Da det godt kan være svært at forstå, hvad påske og pinse betyder, har jeg fået inspiration til denne lille historie om det !
En sådan historie kalder man ofte en lignelse. En lignelse fortæller om noget svært på en lettere måde.
Når du i min historie læser om Simon, skal du tænke på Jesus. Jesus er Guds søn, og Gud har skabt hele verden.
Sådan som børnene i historien leger i Simons fars have, lever vi alle sammen i Guds have eller i Guds verden.
Ligesom der i fodbold er mange spilleregler, sådan er der også regler i Guds verden. De to vigtigste regler er, at vi skal elske Gud (tro på Gud), og at vi skal elske vore medmennesker (være virkelig gode ved dem).

I min historie blev Simon skældt ud, men Jesus blev korsfæstet, så han døde og blev begravet. Det er derfor, vi holder Langfredag. Jesus blev bare ikke ved med at være død. Gud gjorde ham levende igen, og det er derfor, vi holder Påske.

I min historie tog Simon skylden for den baldrede rude på sig. Sådan kom Jesus og tog skylden på sig for de ting, vi gør forkert over for Gud og hinanden. Når vi gør noget forkert, må vi sige undskyld eller bede om tilgivelse til Gud, og da Jesus har taget skylden og straffen på sig, vil Gud tilgive os.
Som Simon flyttede, sådan flyttede Jesus tilbage til Gud igen. Ligesom Simon sagde, at hans fætter kom og kunne lege videre med vennerne, sådan sendte Jesus en anden, nemlig Helligånden, til at hjælpe os med at leve videre i Guds verden. Derfor holder vi pinse.

Glædelig påske og pinse!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk