DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Guds overstrømmende kærlighed

1 dec. 2015

Kærlighed er den stærkeste magt i universet. Mand og kvinde drages mod hinanden og børn knyttes til deres forældre, ja, alle voksne, som tager sig af dem. Kærligheden er stærk som døden, skriver kong Salomon:

”Læg mig som en seglring ved dit hjerte,
som en seglring om din arm;
for kærligheden er stærk som døden,
lidenskaben er grum som dødsriget,
dens flammer er flammer af ild,
en voldsom brand.
Vældige vande kan ikke
slukke kærligheden,
floder kan ikke skylle den bort…”
(Højsangen 8:6-7)

Kærligheden er stærk, fordi den kommer fra Gud. Ja, Gud ER kærlighed. Og han elskede verden så højt at han gav sin eneste søn. Apostlen Paulus uddyber i Efeserbrevet 1, hvordan Gud viser sin kærlighed:

1. Han tager initiativ.
Kærligheden venter ikke på den anden, men tager altid det første skridt. Før verdens grundvold blev lagt har han udvalgt os i ham… Sådan er Gud.
At være elsket er først og fremmest at være villet. Og villet, det er vi, af Gud, uanset om vi er planlagt af vores forældre eller villet på arbejde eller i skole, eller ønsket blandt familie og venner.
…og han har i sin kærlighed forudbestemt os til barnekår. Gud griber ind i tiden og bestemmer, hvad der skal ske med os i fremtiden. Vi får magt til at blive Guds børn, siger Johannes.
Det har han gjort …ifølge sin egen viljebeslutning. Hans udvælgelse og forudbestemmelse hviler ikke på vores præstationer, men alene på det, han har besluttet sig for. Vi er elsker fordi… vi er elsket.

2. Han tilgiver alt.
Kærligheden bærer ikke nag, tror alt, håber alt, udholder alt… Sådan er Gud:
I ham har vi forløsning ved hans blod… Vi er frikøbte, genløste, på grund af den pris, Jesus betalte med sit blod på korset. Igen er det ikke vores tro, vores bøn, vores præstationer – selv om der står ”Din tro har frelst dig” og ”Enhver, der påkalder Herrens navn skal frelses”. Forløsningen hviler på ham.
Og så har vi fået …syndernes forladelse så rig som Guds nåde er. Hvor rig er Guds nåde? Uendeligt rig! Hvor meget kan du modtage tilgivelse for? Hvor ofte kan Gud tilgive dig? Gæt selv!
Og alt dette hviler på hans initiativ, hans viljesbeslutning. Han gør det, fordi han vil det.

3. Han deler sin rigdom.
Kærligheden vil dele alt med den elskede. Der er ikke særeje i Guds rige! Alt mit er dit. Sådan er Gud.
Han …velsigner os med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Alt dette findes i Kristus. Hans død på korset er både fjernelse af synd og overøsning med Guds velsignelse.
Han giver os syndernes forladelse i overstrømmende fylde tillige med al visdom og forstand. Udtrykket viser, hvor rummelig Gud er. Han giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, skriver Jakob. Han giver langt ud over det, vi kan bede om eller forstå, skriver Paulus. Tillige med visdom og forstand.

Gælder før, nu og for altid
Så overstrømmende er Guds kærlighed. Rummelig på alle ledder og kanter!
Rummelig i nutid: Han tager initiativ og griber ind i historien, gør hvad han vil med tiden og udvælger og forudbestemmer.
Rummelig i fortid: Han tilgiver alt, lægger fortiden bag sig og os og glemmer den fuldstændig.
Rummelig i fremtid: Han velsigner os med alt, hvad der er nødvendigt for at leve for ham – og mere til!
Det er dejligt at tænke på i en mørk tid.
Og det er virkelighed.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk