DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Jesus beder for dig

1 jul. 2018

Jesus har bygget bro mellem himmel og jord, mellem Guds fuldkommenhed og menneskers ufuldkommenhed. Han taler menneskers sag foran Gud, og Helligånden beder for os med uudsigelige sukke. Du og jeg er ikke alene og overladt til os selv.

Af Svend Løbner

Jesus beder for dig! Ja, du læste rigtigt. Jesus er vores ypperstepræst, der forstår vore svagheder, ofrer sig selv for at påtage sig alle vore fejl og ”tilkortkommenheder”, træder frem for Gud til bedste for os og går i forbøn for os.
Du er ikke alene, ikke overladt til at finde ud af alting selv, ikke din ”egen lykkes smed”.

Jesus er din talsmand
Jesus er på din side som din talsmand. Vil du have dokumentation? Her kommer det:

”Men Kristus kom som ypperstepræst for de goder som nu er blevet virkelighed og gennem det større og fuldkomnere telt… gik han ikke med blod af bukke eller kalve, men med sit eget blod én gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning…”

”(Han) frembar sig selv som et lydefrit offer for Gud…”

”Thi Kristus gik ikke ind i en helligdom, der er gjort med hænder og kun er et billede af den sande, men ind i selve Himmelen for nu at træde frem for Guds åsyn til bedste for os.”

”Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen! Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med os i vore skrøbeligheder, men en, som har været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.”

”Børnlille, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men synder nogen, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; og Han er soning for vore synder, ja, ikke alene for vore, men også for hele verdens.”
(Hebr. 9:11-12, 14, 24 og Hebr. 4. 14-16, samt 1. Joh. 2:1-2)

Jesus er din ypperstepræst, din talsmand, din bro til Gud. For der er så stor forskel på himmel og jord, på Guds tilstand og vores tilstand, Guds fuldkommenhed og vores ufuldkommenhed, at der nødvendigvis må være en mellemmand. Og den mellemmand er Jesus, som Gud har indsat til det.
Jesus er broen, og i Guds ende er Jesus i fuld gang med konstant at minde den hellige Gud om, at hans sonoffer er tilstrækkelig for alverdens synder, også dine og mine.

Helligånden er din talsmand
En bro har to ender, og i den ene ende står altså Jesus foran Gud, og i den anden ende er Helligånden i vore hjerter. Han er også talsmand, talsmand inde i os. Vil du have dokumentation? Her kommer det:

”Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid, sandhedens ånd… Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.”

”Men talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer.”

”Men når han, sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden…”

”I modtog jo ikke en Ånd, der giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I modtog en ånd, der giver barnekår, og i den råber vi: ”Abba, Fader! Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn.”

”Ligeledes kommer Ånden os til hjælp i vor magtesløshed; thi hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke, men Ånden går i forbøn for os med uudsigelige sukke.”
(Joh. 14:16-18, 16:13 og Rom. 8:15-16, 26)

Helligånden er talsmand inde i vore hjerter. Jesus efterlod ham der, for at han kunne overbevise os, lære os, vejlede os, trøste os, ja sukke det ud til Gud i bøn for os, som vi ikke selv kan udtrykke i ord. Han er den anden side af broen. Vi har med andre ord en talsmand i hver ende af broen. Nu kan vi frit komme til Gud, og nu kan Gud frit komme til os.
Tænk på det, når dit hjerte er tynget, fordi du føler, hele din skæbne er overladt til din egen formåen. Tænk på det, når du har dårlig samvittighed over et eller andet, du kom til at sige eller gøre, og som du nu ærgrer dig over.

En talsmand for alle mennesker
Tænk også på det, når du rent filosofisk ikke kan få det til at hænge sammen, at en mand på et tidspunkt i historien et enkelt geografisk sted påstod at sone hele verdens synd. Hvordan kan det gælde alle dem, der levede før Kristus, og alle dem, som lever udenfor Israel og udenfor missionærernes rækkevidde op gennem historien.
Hans soning gælder alle mennesker, også dem, der endnu ikke har hørt om ham, men blot beder, søger, stifter fred, elsker, øver barmhjertighed og alt det andet, som Bibelen siger er forbundet med et liv med Gud. Vil du have dokumentation? saligprisningerne er en stor altomfattende demonstration af Guds nåde mod alle mennesker:

”Salig er de fattige i ånden, thi Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal mættes. Salige er de barmhjertige, thi dem skal der vises barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud. Salige er de, der stifter fred, thi de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld, thi Himmeriget er deres…” (Matt. 5:3-11)

Hvordan kan det nu være? Hvor er Jesus i alt dette? Hvor er hans rolle som sonoffer? Det kommer her:

”Gud besluttede at lade hele fylden bo i Ham (Jesus) og ved ham at forlige alt med sig, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors”.

”…han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte og fred for dem, som var nær. Thi ved Ham har vi, begge parter i én Ånd, adgang til Faderen.”
(Kol.1: 19-20, Ef. 2:11-22)

Og det betyder, at alle kan komme til Gud:

”Jeg havde svar til dem, der ej spurgte, var at finde for dem, der ej søgte; jeg sagde: ”Se her, her er jeg!” til et folk, der ej påkaldte mig.”

”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Thi enhver som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op.”
(Esajas 65:1, Matt 7:7-8).

Hvilken trøst! Og hvilken glæde! En glæde, der sætter os fri til at fortælle de gode nyheder til fattige, udråbe for fanger at de er frie! Jesus er offer, talsmand, ypperstepræst. Han beder for menneskeheden. Også for dig.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk