DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Jesus, Ham træder vi da på …

1 okt. 2019

Jesus, Ham træder vi da på …
og det må vi gerne, hvis vi gør det rigtigt.
For vi kan nemlig også gøre det helt forkert!


Ved altergangen i en af vore kirker stod jeg og ventede på, at det blev min tur.
Da så jeg, at der på en af de knælende altergæsters sko var nogle kors som en del
af mønsteret.
Om det fra skofabrikantens side var tilfældigt eller bevidst ved jeg ikke,
men det fik mig til at tænke: ”Ja, Jesu kors, - og dermed Jesus, - Ham træder vi på.”
Men altså også, at det kan vi gøre både helt rigtigt OG helt forkert!

Helt forkert, hvis vi ikke regner det for noget, det som vi kan høre om i vore kirker:
At Gud har skabt os til et liv i fællesskab med Ham og hinanden, - og at vi på grund af Jesu lidelse, død og opstandelse altid er velkomne både hos Gud og i vore kirker. Det er det, vi hører om i Påsketidens helligdage. Og i Pinsen hører vi, at vi ikke skal være alene, - men at Gud gennem Helligånden vil hjælpe os med at tro og leve.

Hvis vi ikke skønner på alt det, - så træder vi helt forkert.

MEN – vi kan også træde helt rigtigt på Jesu kors – og dermed på Jesus.

Det gør vi ved gerne at ville høre og lære mere om Gud, Jesus og Helligånden – og med tro og taknemmelighed tage imod Guds nåde, barmhjertighed og kærlighed.
Jesus selv siger, at vi må ”træde på Ham/gå på Ham”. Det kan vi læse i Johannes-evangeliet kapitel 14 vers 6 hvor Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Jesus er den vej, vi må gå (træde) på, hvis vi ønsker at komme til Gud. Også selv om nogen kan synes, at det er store ord, Jesus dermed bruger om sig selv. Men jeg er så glad og taknemmelig over, at så er der altså en vej til Gud. Det må vi tro og glæde os over. Det må vi bede Gud om at hjælpe os med gennem Bibelen og Hellligånden.

Så kan Gud sætte sit aftryk i os, og vi selv sætte gode aftryk i hinandens liv, - for lige som en sko sætter aftryk, - sådan gør vi det også!

Og Gud er ikke ligeglad med, hvordan vi sætter aftryk, hvordan vi er, hvad vi gør eller ikke gør, - hvad vi siger eller ikke siger, - eller med, hvad vi tænker – eller ikke tænker.

Derfor giver Jesus os også det gode råd:
Gør mod andre mennesker, som I vil, de skal gøre mod Jer!
Det lyder meget enkelt, - men det er det ikke altid.
Derfor er jeg så glad for, at det overfor Gud ikke kommer an på, hvor god jeg er – eller ikke er – men at jeg indrømmer, at jeg har brug for Jesus.

Og det er lige præcis det, som Gud ønsker, hvis vi skal ”træde rigtigt på Jesus”.

Her et forslag til en bøn:

Kære Gud.
Tak, fordi du ikke er ligeglad med nogen. Tak fordi du kom gennem Jesus dengang, - og tak fordi du også kommer til mig i dag.
Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig.
Tak, at du gennem Helligånden vil hjælpe mig med at tro og blive ved med det.
Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig.
Hjælp mig også til at sætte gode aftryk i andres liv.
Amen.

Med ønsket om Guds velsignelse med alt godt !
Ivan L. Jakobsen.

Prøv selv at gå på opdagelse i
Bibelen. Du kan gøre det bl.a. på
http://www.bibelselskabet.dk/Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk