DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Gud er ikke ligeglad, men lige glad for alle, også for dig

16 jul. 2020

Selv om Corona-krisen Gud ske lov ser ud til at ebbe ud, sætter den stadig sit præg på mange og på mange forhold i samfundet. Vi må alligevel ikke glemme at være taknemmelige over, at vi her til lands er kommet forholdsvis godt gennem krisen - i hvert fald i forhold til mange andre lande. Samtidig må vi blive ved med at bede Gud om at hjælpe dem, der stadig er ramt og rammes af corona - og hjælpe dem, der på mange forskellige måder hjælper de ramte.

Men er Gud ligeglad ?

Det spørgsmål har andre stillet, - en af dem kan vi læse om i Det Ny Testamente:
Det var en frustreret kvinde ved navn Martha, der engang spurgte Jesus:

Er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig!

Jesus var på besøg hos Martha og hendes søster Maria i Bethania lidt udenfor Jerusalem. De var nogle af Jesu nære venner, - og Martha ville gerne være den perfekte værtinde. Derfor havde hun susende travlt med at alt skulle være så godt som muligt.

Men hendes søster Maria, - ja hun havde blot sat sig for at lytte til Jesus. Til sidst kan Martha ikke skjule sin frustration, - og så kommer det: Herre, er du ligeglad …?

Jesu svar kan vi læse i beretningen i Lukas-evangeliet kapitel 11 vers 38-42: Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men et er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.Men er Gud og dermed Jesus ligeglad?
Nej, nej. Hverken den gang hos Martha og Maria – eller nu.

Over hele hovedet ikke !
Gud er ikke ligeglad med noget menneske.
Heller ikke med dig og mig. Gennem Jesus og Helligånden har Gud vist, at Han ønsker fællesskab med os.

For Gud er lige glad for alle.
Det gælder alle mennesker til alle tider og steder. Derfor kom Jesus fra Gud i den første Jul. Cirka 33 år senere blev Jesus korsfæstet, døde, blev begravet – men blev levende igen Påskemorgen, for at frelse enhver, der tror på ham.


Jesu ord til Martha viser os, at det ”fornødne” – det vigtigste er at lytte til Jesus – at være hos Ham i tro og tillid – uanset hvad andre så tænker og mener om os.

Men Gud er ikke ligeglad med, hvordan vi er, hvad vi gør eller ikke gør, - hvad vi siger eller ikke siger, - eller med, hvad vi tænker – eller ikke tænker.

Derfor giver Jesus os også det gode råd:
Gør mod andre mennesker, som I vil, de skal gøre mod Jer!

Det lyder meget enkelt, - men det er det ikke altid.

Derfor er jeg så glad for, at det overfor Gud ikke kommer an på, hvor god jeg er – eller ikke er – men at jeg indrømmer, at jeg har brug for Jesus.

Påskens begivenheder viser os, at Jesus Kristus syntes, at vi var værd at dø for!
Har du tænkt over - og takket for - at for Jesus Kristus var du altså værd at dø for!!!


Det kan vi læse om i Bibelen. Derfor er det vigtigt at læse i den.

Vi må samtidig bede om, at Gud gennem Helligånden vil lære os at gribe og tro det, vi læser. Kun sådan får vi det rigtige ud af det.


Hvordan må vi bede til Gud?
Det må vi gøre med almindelige ord, som når vi snakker med hinanden.
Hvad må vi bede om? Om alt, - men ligesom vi må være fri til at bede om alt, - sådan er Gud frit stillet med sit svar. Der er dog noget, der er vigtigere, end at vi må bede Gud om forskellige ting. Nøjagtig ligesom der er vigtigere ting imellem os og vore børn end det, at vi kan svare på deres forskellige spørgsmål om et eller andet, de gerne vil. - Nemlig fællesskabet.

Hvordan kan vi have fællesskab med Gud?

Vi kan jo ikke se Ham. Nej, det kan vi ikke, men Gud kan se os. Han kender os. Han elsker os og er derfor interesseret i os - også i dig, der ikke er interesseret i Ham!

Går fællesskabet med Gud gennem bøn og Bibelen ?
Ja, og vi må vide, at når vi er sammen med andre mennesker omkring Jesus, så er Han sammen med os. Jesus har lovet, at han vil være sammen med alle, der tror på ham

Vi må have fællesskab med Gud, fordi det blev Påske.


Men, hvordan kommer vi ind i den tro og det fællesskab?
Det gør vi ved Helligåndens hjælp.
Efter sin opstandelse og himmelfart sendte Jesus Helligånden til sine tilhængere. Det havde han lovet dem, før han døde og opstod.


PINSEDAG holdt Jesus sit løfte, og lige siden har Gud gennem Helligånden hjulpet mennesker til at tro på Jesus - og hjulpet dem, der tror på Jesus, med at leve - og med at fortælle andre om Ham, - så endnu flere kommer til tro.

Her et forslag til en bøn:

Kære Gud.
Tak, fordi du ikke er ligeglad med nogen. Tak fordi du kom gennem Jesus dengang, - og tak fordi du også kommer til mig i dag.

Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig.

Tak, at du gennem Helligånden vil hjælpe mig med at tro og blive ved med det.

Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig.
Amen.

Med ønsket om Guds velsignelse med alt godt !

Ivan L. Jakobsen.
Tidl. sognepræst

Prøv selv at gå på opdagelse i
Bibelen.


Du kan gøre det bl.a. på
http://www.bibelselskabet.dk/


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk