DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Hvad gjorde Jesus så vred?

16 okt. 2020

Alle elsker Jesus? Ikke
Jeg har aldrig mødt nogen som så negativt til Jesus, selvom man man måske ikke tror på ham!
Jesus bliver født; jeg får gaver. Jesus dør, jeg får påskeæg!
Hvad er problemet? Selvom alle elsker Jesus, er der så få som ønsker at følge ham! Hvorfor!

Vi skal se på den side af Jesus som mange ikke kunne lide så meget, andre virkelig godt – hans vrede
Vrede er jo ikke synd, men i vreden kan du synde, når du fx ønsker at slå nogen fordi du er vred på dem.
Jesus er på vej ind i Jerusalem. Den sidste del af hans rejse og liv
Han går ind på tempelpladsen og jager alle ud som sælger og købte ofre og væltede vekselerernes borde og bænke.
Mange synes ikke det stemmer overens med
Matt 11:28 Kom til mig alle I som bærer tunge byrder… Men Jesus kunne være skarp
Matt 23:33 Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?
Nogle gange var han skarp og klar og kontant.

Hvem var han vred på?
Jesus var vred på de religiøse, fordi de troede de havde patent på den rette gudsdyrkelse. Farisæerne, som vi alle har mere eller mindre i os. Hver gang farisæren stikker sit hoved frem, bliver det ikke særlig pænt! Bedrevidenhed, arrogance, stolthed, elitære tilgang. Farisæeren repræsenterer menneskelig religion. Hykleren. De vægtede rituel renhed meget højt, ikke kun præsterne, men hele befolkningen. Berørte man noget urent var det noget bøvl, fordi man skulle gennem en renselsesproces. Derfor have farisæerne ikke fællesskab med hedninge og andre urene.

Når menneskelig religiøsitet kommer i vejen for Guds kærlighed, reagerer Jesus.
Det handler ikke kun om os og hvad vi gør, men hvad det gør for dem som ikke kender Gud.
Måske er du der nu! Måske føler du at Jesus er vred på dig eller fordømmer dig?
Jesus var aldrig vred på den menige person! Han var ven af syndere!
Jesus var vred på dem som stod på indersiden af det religiøse system og som blokerede vejen til Faderen
Jesus ønsker fællesskab med alle syndere og er ikke bange for at blive smittet af de andres urenhed. Han helbreder deres urenhed, men sin renhed, Jesus inviterer alle ind i hans fællesskab uanset om de er rene eller urene
Jesus havde en vision af kirken og den nuværende virkelighed stemte ikke overens med det.
Gud havde sagt at loven og alle de religiøse bud og påbud kun skulle være en skygge af hele evangeliet
Heb 10:1 For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig føre til målet.

De er så mange som er såret over religiøsitet og længes efter den ægte vare!
Vigtigste pointe: Jesus blev vred fordi folk blev nægtet adgang til Faderen
Vi sørger for ordentlig tilgang til Vestermarkskirken for handicappede.
Jesus døde for dig og mig for at vi kunne få adgang til Faderen
Matt 23:13 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det, og dem, der vil ind i det, tillader I det ikke.
Jesus kom for at kalde dem som var udelukket fra det religiøse fællesskab
Tempeltanken var noget midlertidigt. Støvstøtten og ildsøjlen var hans nærvær, Tabernaklet hvor vores synd og hans hellighed blev synliggjort, Tabernaklet var placeret midt i lejren. Gud ville pga hans nåde bo midt iblandt sit folk, men Guds tanker var så meget større. De skulle være klar over at de var magtesløse og havde brug for en frelser.
Jesus blev vred hver gang msk stod i vejen for dette budskab og plan
Markus 11:15-19 Så kom de til Jerusalem. Og han gik ind på tempelpladsen, og han begyndte at jage dem ud, som solgte og købte dér, og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og han tillod ikke nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Han belærte dem og sagde: »Står der ikke skrevet: ›Mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene‹? Men I har gjort det til en røverkule.« Det hørte ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de pønsede på, hvordan de kunne få ryddet ham af vejen; de var nemlig bange for ham, for hele folkeskaren blev slået af forundring over hans lære.
De fleste tænker at det er forkert at sælge ting i kirken – såsom julemarked😊
Kirken er ikke templet. Vi er et tempel for Helligånden. Kirken er en bygning, men ikke Guds hus.

I forgården ind til templet solgte de ting som man kunne ofre for sin synd. Havde man ikke kontanter kunne man gå hen til vekselerer. De bliver kaldt røvere, fordi de tjente penge på andres længsel efter at møde Gud.
Dette bekymrede ikke jøderne fordi de var på indersiden af templet, i den indre forgård.
De blev frarøvet muligheden for at komme tæt på Gud og samtidig udnyttet økonomisk. Mit hus skal kaldes et bedehus for alle nationerne, men jeres
fokus er grådighed og økonomisk udnyttelse.
Ligesom før reformationen, hvor folk kunne købe aflad, så man kunne købe afdøde familiemedlemmer ud af skærsilden. Samtidig for at kongen og biskoppen kunne bygge kirkerne så store som muligt.
Jesus går ind i forgården og laver et statement, at Gud elsker dig og ønsker at du skal komme helt ind i Guds nærhed og skubber alt det væk som står i vejen for det.
Dette er opfyldelse af en profeti i Salme 69:9 Nidkærhed for dit hus fortærer mig,
Hvorfor har Jesus nidkærhed? Fordi det var adgangen på det tidspunkt til Faderens nærvær. Alt hvad som står i vejen for det. bliver Jesus vred over
Jesus vil stadig fjerne de ting som står i vejen for at mennesker har adgang til Ham og hans himmelske far.
Jeg beder om tilgivelse for dig hvis du har oplevet det i dit liv.
Joh 3:17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.
Appel
Jesus ønsker at alt hvad der står i vejen for at msk kan møde og se ham skal væk!!!
Jesus udfordrer os til møde alle med den samme invitation til fællesskab og til at vandre med Jesus.
Er der noget religiøst som fylder så meget for dig at det blokerer for at andre kan komme tæt på Gud?
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk