DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Alt er muligt

1 jan. 2023


Markus 9:21-24 Hvor længe har han haft det sådan?« Han svarede: »Fra han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os.« Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.« Straks råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«
Denne historie er fantastisk på mange måder. For det første fordi drengen bliver helbredt af Jesus. Det er et fantastisk under og illustration på Jesus autoritet og kraft. Det andet er den ærlighed som drengens far lægger for dagen. Faderen bliver presset op i et hjørne og siger det som mange af os har det meget af tiden. Jeg tror, men hjælp min vantro.
Det sidste der er fantastisk, er at Jesus siger: alt er muligt ofr enhver som tror. Det er ikke ensbetydende med at det sker, her og nu eller først om lang tid. Det vigtigste Jesus vil fortælle her er det faktum at alt er muligt, når du tror på Jesus og vælger at følge ham.
Mange er blevet misfornøjet over Jesu ord, fordi når du ikke oplever underet, så må det være fordi jeg ikke tror nok. Troen er det sekundære i dette. Det primære som Jesus gerne vil åbne op for os alle er, at alt er muligt i fællesskabet med den levende Gud Jesus Kristus.
Han er den eneste som kan gøre de umulige muligt.
25 år ventede Abraham og Sara på en søn. 1 mos 18:14 Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn.
Luk 1:38 Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud

Gud er miraklernes Gud og når vi viser Gud tillid og tro til at han kan gribe ind og gøre en forskel, så åbner du for en virkelighed hvor intet er umuligt. Du ved ikke hvornår det sker eller hvordan, men du ved at for Gud er der ingen begrænsning.
Jesus taler til hjertet. Hvem stoler du mest på? Hvem har du mest tillid til?
Hvem tror du på, vender dig til, når du bekymrer dig, udfordring, problemer, vanskeligheder?
Nogen har fundet ud af at der findes 7000 løfter i bibelen. Det betyder at du kan læse og grundfæste over 19 løfter hver dag.
Fyld dit indre og dit hjerte med Guds løfter og fortæl Gud hvordan du virkelig har det og bed til ham, så ved du ikke om det er i morgen du oplever det umulige sker.
Lad det være en opmuntring ind i det nye år.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk