DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Kristus er universel og viser sig overalt

16 jan. 2023

Kristus er universel og viser sig overalt


Denne prædiken er en mellemting mellem en undervisning og en boganmeldelse. Richard Rohrs bog Den Universelle Kristus skaber debat, men er et vigtigt bidrag til den teologiske disciplin, vi kalder Kristologi.

Jeg har en hel hylde med bøger om Jesus Kristus. Om Jesu jødiske baggrund. Om Jesus i afrikansk teologi. Og ja, et digert værk om Kristologi, altså læren om Kristus som led i systematisk teologi. Min egen bog Kristus i Verdensreligionerne ligger i en kasse under mit skrivebord.

Den seneste bog i samlingen er Richard Rohrs ”Den Universelle Kristus” (Boedal 2022). Rohr er franciskanermunk og var en ledende skikkelse i den karismatiske fornyelse i 1970’erne, inden han gik den mere kontemplative vej med inspiration fra kirkefædrene og den ortodokse kirke.

Ånd blev kød
Bogen er et spændende tilskud til protestantismen, som jo både lutherske og frikirkelige bevægelser er rundet af. ”Den Universelle Kristus” femhævner i lighed med både evangelisten Johannes og apostlen Paulus, ar Jesus ikke blot kom til for 2000 år siden i en stald, men er den evige Kristus, der blev inkarneret, blev kød ud fra sin åndelige tilstand. Det, som betegnes som Kristus, Messias, den udvalgte, den salvede.

Richard Rohr lægger i bogen vægt på, at ligesom Kristus blev inkarneret i kød gennem Jesus, bliver han også inkarneret i os og forvandler os til lighed med ham.

”I ham (Kristus) bor hele guddomsfylden legemlig, og i denne fylde har I del, idet I er i Ham…” (Kol. 2:9-10).

Ja, Rohr går endnu længere og siger, at hele den skabte virkelighed er Kristus, for han er jo ”den usynlige Guds synlige udtryk”, som teologer formulerer det. Så alt synligt er på sin vist en gudsinkarnation og derfor Kristus.

Ordet blev virkelighed
Bogen skaber debat, for ikke alle kan følge Richard Rohr så langt. Men den inspirerer mig, fordi jeg pludselig forstår, hvorfor Kristus-typer opstår i verdensreligionerne, og hvorfor der er så mange ligheder mellem religiøse grundskrifter verden over.

Om man er enig med Rohr eller ej, så står det tilbage ifølge Johannes, at Kristus er Ordet, som har skabt alt, som oplyser hvert menneske, som blev kød og tog bolig iblandt os. Hos Paulus er Kristus før alt og alt består ved Ham. Ja, alt er skabt af Ham, ved Ham og til Ham (Kol. 1:17).

Gud åbenbarer sig i Kristus universelt; det drypper så at sige med Kristusåbenbaringer ned overalt på jorden. Kristus, Ordet, er som regnen og sneen, der falder og gør jorden frugtbar og ikke vender tomt tilbage (Esajas 55:11).

Det evige manifesterer sig i tiden
Et dyk ned i Kristologien viser os, at Jesus er den menneskelige manifestation i tid og sted af den guddommelige virkelighed i det evige nu alle vegne. Det er der tydelige belæg for - både hos evangelisten Johannes og apostlen Paulus.

1. Kristus er til, før han blev født. ”Da han var i guddomsskikkelse holdet han det ej for et røvet bytte at være Gud lig, men han gav afkald (ordret: tømte sig selv), tog tjenerskikkelse på og blev mennesker lig” (Fil. 2:6-7a).

2. Kristus er med til at skabe verden. ”Alt er blevet til ved det (Ordet), og uden det blev intet til af det, som er… Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os” (Joh. 1:1,3).

3. Kristus er til før verdens begyndelse. ”…han er… førstefødt forud for al skabningen… han er før alt… (Kol. 1:15b, 17a).

4. Kristus er identisk med Gud. ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… (Joh. 1:1) ”…han er den usynlige Guds billede” (Kol. 1:14a).

5. Kristus er altings fuldendelse. ”…alt er skabt ved ham og til ham; og han er før alt, og alt består ved ham.” (Kol. 1:16b-17). ”Med ét eneste offer har han for bestandig for dem, der helliges, til fuldendelse.” (Hebr. 10:14). ”Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.” (Åb. 22:13).

Det er anerkendt Kristologi. Richard Rohr strækker den yderligere til at hele den skabte virkelighed er Kristus. Det kan man lade sig inspirere af, få et mere holistisk verdensbillede ud fra.

At alt det gudskabte naturligvis har noget guddommeligt i sig. Glæde sig over det. Fryde sig over, at Gud endda gik så langt, at han lod sig føde som menneske. Og anerkende de spor og tegn i andre myter og religiøse forestillinger, der peger hen imod Kristus.

Jesus er Kristus, den salvede og udvalgte fra evighed til evighed for i tiden som menneske at frelse, frigøre og forvandle alt det, vi mærker af dårligdomme i denne verden.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk